مقاله روابط عمومی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله روابط عمومی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله روابط عمومی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
تعریف روابط عمومی    ۶
تاریخچه روابط عمومی در ایران    ۹
نقش و کاربرد روابط عمومی    ۱۳
سازمان و تشکیلات روابط عمومی در سازمانهای کوچک و بزرگ    ۱۸
واحدهای گوناگون روابط عمومی    ۲۴
وسایل و ابزار مورد استفاده در روابط عمومی    ۲۸
مدیریت و پرسنل روابط عمومی    ۳۱
تاریخچه روابط عمومی در سازمان صدا و سیما    ۳۴
بررسی تشکیلات و سازماندهی و وظایف روابط عمومی در سازمان صدا و سیما    ۳۶
۱ ـ شرح وظایف مدیر کل روابط عمومی    ۳۷
۲ ـ ماموریت واحد پشتیبانی    ۳۸
۳ ـ ماموریت آرشیو معین    ۳۸
۴ ـ ماموریت قسمت اداری    ۳۹
۵ ـ ماموریت واحد انتشارات و مطبوعات    ۳۹
۷ ـ ماموریت واحد تبلیغات    ۳۹
۸ ـ ماموریت واحد تشریفات    ۴۰
۹ ـ‌ ماموریت دفتر هماهنگی    ۴۰
منابع و ماخذ (کتاب)    ۴۳
منابع و ماخذ (نشریات)    ۴۴

منابع و ماخذ (کتاب)

۱- مارانتزکوهن، پانولا، درسنامه روابط عمومی، ترجمه میرسعید قاضی، سید محمود خاموشی، ۱۳۷۶، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۲- دیندار فرکوش، فیروز، صدری نیا، حسین، روابط عمومی و رسانه‌ها، ۱۳۸۲، ناشر سایه روشن.

۳- آستین، کلر، فن روابط عمومی در یک هفته، ترجمه: مامک پورحسین زاده، ۱۳۷۷، انتشارات یساولی.

۴- امینی، دکتر رضا، روابط عمومی، ۱۳۵۴، انتشارات دانشکده علوم اجتماعی تهران.

۵- نطقی، دکتر حمید، روابط عمومی و مدیریت، ۱۳۵۰، انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی.

۶- میرسعید قاضی، علی، تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات، ۱۳۷۰، انتشارات مبتکران.


منابع و ماخذ (نشریات)

۱- سعیدی، رحمان، فقدان نگرش علمی به روابط عمومی از سوی مدیران، هنر هشتم، سال ششم، شماره اول و دوم، ۱۳۸۰٫

۲- سفیدی، هوشنگ، نظام سیاسی و توسعه روابط عمومی در ایران، هنر هشتم، سال ششم، شماره اول و دوم، ۱۳۸۰٫

۳- خانیکی، هادی، نقش روابط عمومی در جامعه دینی، هنر هشتم، سال ششم، شماره اول و دوم، ۱۳۸۰٫

۴- سجادی، سید حسن، مشکلات تشکیلاتی و ساختار سازمانی، هنر هشتم، سال ششم، شماره اول و دوم، ۱۳۸۰٫

۵- علوی، دکتر پرویز، روابط عمومی و توسعه، هنر هشتم، سال چهارم، شماره سوم و چهارم، ۱۳۷۸٫

۶- سفیدی، هوشمند، فنون روابط عمومی، ۱۳۷۷، ناشر ادارات کل تبلیغات (اداره کل هماهنگی روابط عمومی‌های کشور)

۷- فرقانی، دکتر محمدمهدی، روابط عمومی‌ها و ارتباط با رسانه‌ها، ۱۳۷۷، ناشر اداره کل تبیلغات (اداره کل هماهنگی روابط عمومی‌های کشور).

۸- جزوه درس روابط عمومی

مقدمه

مطالعه تاریخ روابط عمومی در دنیا حاکی از آن است که در هر مقطع تاریخی بر یکی از عناصر تشکیل‌دهنده جوهرة روابط عمومی تاکید شده است.

هنر روابط عمومی در واقع به دوران پیشین از تاریخ روابط عمومی بر می‌گردد که از ۵۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح تا اندکی پس از جنگ جهانی اول را در بر می‌گیرد.

تکنیک‌های روابط عمومی از زمانی آغاز می‌شود که تحولات عظیمی در زمینه تکنولوژی و علم انسان رخ می‌دهد. در فاصله جنگ جهانی اول و دوم پیچیدگی اوضاع جامعه اقتضا می‌کند که وارد دوران تکنیک‌ها شویم و روابط عمومی فنی در صحنه مدیریت نوین چهره می‌نماید.

پس از جنگ جهانی دوم و با انقلاب سیبرنتیک همه ضوابط پیشین ناکافی می‌شود و همزمان با فلسفه مدیریت جدید، روابط عمومی به معنی مدرن کلمه متولد می‌شود. از اینرو در این زمان روابط عمومی خود را از قید مشاطگی و زیباسازی تصویر زشتی‌ها می‌رهاند و صرفاً وسیله‌ای برای تشخص و نشانه‌ای از عظمت و ترقی می‌شود و دیگر پیرو مد و عقب نهاندناز دیگران نیست.

اندک اندک خود مدیران به اهمیت موضوع پی بردند و به تدریج پایه‌های فلسفه روابط عمومی در درون موسسات پی افکنده شد. از این به بعد با عنایت به فلسفه جدید همچون مدیریت روابط انسانی پایة مهم آن تلقی می‌شد. تاثیر این برداشت بتدریج پدیدار شد. حتی در برنامه آموزشگاهها توجه به روابط انسانی و اصول روابط عمومی در زیر عناوین مختلف گنجانیده شد. بدیهی است جنبه داخلی روابط عمومی یعنی آنچه که در بعضی از مؤسسات «روابط با کارکنان» نام گرفته است، پیش از سایر جنبه‌ها مورد توجه قرار گرفت. بعبارت دیگر فلسفه روابط عمومی در موسسات به رسمیت شناخته شد و این خود مساله مهمی است، زیرا اصل، قبول فلسفه و انجام وظایف و فعالیتهایی است که مجموعاً آن را «روابط عمومی» نامیده‌اند و اینکه این وظایف ابتدا به اداراتی چون کارگزینی، سرویس‌های عمومی، امور اجتماعی روابط خارجی و امثال آن واگذار شد.

اما تدریجاً این مجموعه با فعالیت متبنی بر روابط انسانی، نام روابط عمومی را بر خود می‌نهد و وظایف آن زیر نظر متخصصین امر متمرکز می‌شود و ادارات حقیقی و راستین روابط عمومی با محتوای توجه به روابط انسانی، شان و جایگاه انسانها و احساس نیاز به پاسخگویی صحیح و شفاف به مطالبات افکار عمومی بوجود می‌آیند.


تعریف روابط عمومی

پیش از آنکه وارد بحث اصلی شویم، لازم است نگاهی گذرا به روابط عمومی و تعریف‌های مختلف از آن داشته باشیم.

یکی از بهترین تعاریف مربوط به روابط عمومی، آن را اینگونه معرفی می‌کند:

«روابط عمومی مدیریت ارتباطات بین سازمان و گروههای اجتماعی مرتبط است.»

«رکس هارلو» در سال ۱۹۸۷ پس از بررسی ۴۷۲ تعریف مربوط به روابط عمومی، مشخصه‌هایی را برای روابط عمومی عنوان می‌کند که در اجلاس کنگره جهانی «انجمن بین‌المللی روابط عمومی» در مکزیکو تحت عنوان «توافق مکزیکن» به تصویب می‌رسد. در این توافق بر ویژگی‌هایی که اشاره می‌شود برای روابط عمومی تاکید می‌شود:

۱ ـ روابط عمومی کار ارتباطی دو طرفه است.

۲ ـ هدف روابط عمومی استقرار و حفظ تفاهم دو طرفه است.

۳ ـ فعالیت‌های روابط عمومی با تحقیق شروع می‌شوند و با ارزیابی تمام می‌شوند.

۴ ـ روابط عمومی برای تامین اهداف مورد قبول جامعه تلاش می‌کند و دارای مسئولیت اجتماعی است.

۵ ـ روابط عمومی یک وظیفه مدیریتی است. (سفیدی، ۱۳۸۰، ص ۵۵)

آنچه از تعریف و ویژگی‌های مذکور استنباط می‌شود، آن است که روابط عمومی، تلاش آگاهانه و دوسویه‌ای است که به منظور تامین اهداف مورد قبول جامعه بین سازمان و گروههای اجتماعی مرتبط و از طریق گفتمان و رسیدن به فهم مشترک بین طرفین ارتباط صورت می پذیرد و مدیریت آن را واحد روابط عمومی به عهده دارد. بنابراین هرگونه اقدامی که تحت عنوان روابط عمومی به شکل یکسویه، بدون توجه به اهداف مقبول جامعه، بدون آگاهی لازم و بدون اعتنا به نقش همسنگ مخاطبان با سازمان انجام شود، خارج از حیطه و تعریف روابط عمومی قرار می‌گیرد.

انجمن روابط عمومی انگلیس نیز روابط عمومی را اینگونه به تفسیر می‌کشاند:

روابط عمومی عبارت از تلاشها و اقداماتی آگاهانه، برنامه‌ریزی شده و سنجیده، برای استقرار و کسب تفاهم متقابل، بین یک سازمان و گروههای مورد نظر آنست. (دیندار فرکوش، ۱۳۸۲، ص ۱۸)

ادوار برنیز، یکی از بنیانگذاران این رشته، ازجمله نخستین افرادی بود که روابط عمومی را بعنوان یک حرفه اصیل و جدی تعریف کرد. تعریفی که وی در سال ۱۹۵۲ ارائه داد. (با تجدید نظر در تعریفی که در سال ۱۹۲۳ ارائه داده بود و جاهلیت کمتری داشت) هنوز هم یکی از ساده‌ترین و در عین حال دقیقترین تعاریف این رشته است. وی می‌گوید روابط عمومی عبارتست از:

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه روابط عمومی
 • گزارش کارآموزی روابط عمومی
 • مقاله روابط عمومی در ایران و جهان
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.