مقاله علم آمار


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله علم آمار مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله علم آمار نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

معرفی علم آمار   ۱
۱- اصل علیت Determinisme   ۱
۲- پیش داوری Prejudice   ۲
۳- قضاوتهای عینی و ذهنی   ۳
۴- اندازه گیری   ۴
۵- تعریف علم   ۵
۶- اعتبار علمی   ۵
۷- میدان علم آمار   ۶
۸- تاریخچه مختصری از پیدایش و تکامل آمار   ۸
آمار چیست ؟   ۱۱
آمار توصیفی   ۱۲
آمار استنباطی   ۱۳
چرا مطالعه آمار لازم است ؟   ۱۷
نقش کامپیوتر در آمار   ۲۰
منابع و مآخذ :   ۲۲

منابع و مآخذ :

 

آمار حیاتی :

تألیف دکتر حسین جبل عاملی

آمار در اقتصاد و بازرگانی

نوشته محمد نوخرستی

معرفی علم آمار

۱- اصل علیت Determinisme

در فیزیک خوانده ایم که هر گاه سنگی را رها کنیم مسافتی که طی می کند و هم چنین سرعتی که در هر لحظه می توان معلوم کرد سنگ رها شده در چه فاصله ای از محل سقوط قرار دارد و سرعت آن در این لحظه چقدر است . سقوط سنگ معلول نیروئی است که از طرف زمین بر سنگ وارد می شود و برابر با وزن سنگ می باشد . حال اگر بموجب فرمولهای سقوط اجسام تعیین کنیم که سنگ مثلا پس از ۵ ثانیه در چه فاصله ای از محل سقوط می رسد و در این محل شیشة نازکی را قرار دهیم در صورتیکه شرایط برای شکستن شیشه موجود باشد می توان پیش بینی کرد که ۵ ثانیه پس از سقوط سنگ شیشه خواهد شکست .

بطور خلاصه می توان گفت که وقایع مختلف در طبیعت منجمله حوادث و اتفاقات و هم چنین تغییرات اجتماعی علت و معلول یکدیگرند و بوسیله روابط و فرمولهایی بهمدیگر بستگی کامل دارند . منتهی در مورد هر حادثه ما عده ای از این علل را می شناسیم و به روابط بین آنها آگاهی داریم و مقدار آنها  را می توانیم اندازه بگیریم ولی عده ای از علل را فعلا قادر به شناسائی آنها نیستیم و معلول آنها را بنام حادثه یا اتفاق برگزار می کنیم مثلاً اگر مقاومت سنگهای را که در بالای کوهها وجود دارند معلوم باشد و وزن برفهائی که بر روی سنگها در بالای کوهها باریده اند موجود باشد و بطور خلاصه عللی که در ایجاد و سقوط بهمن موجود هستند برای ما شناخته شده باشند و روابط آنها معلوم شده باشد هیچگاه دیگر سقوط بهمن برای ما یک حادثه نیست .

برای روشن شدن مطلب فرض کنیم دنیا را با کلیه اجزاء آن به هزار سال پیش برگردانیم یعنی تمام هستی را به هزار سال پیش ببریم بطوریکه وضعیت کوچکترین تا بزرگترین اجزاء آن با اوضاعی که حقیقتاً دنیا در هزار سال پیش داشته است فرقی نداشته باشد بعد آنرا دوباره اجازه دهیم که مشغول سیر طبیعی خود بشود در اینصورت بنابر  اصل علیت پس از هزار سال وضعیت دنیا دوباره بهمین جائی خواهد رسید که امروزه رسیده است بعبارت دیگر هر واقعن معلول وقایع قبلی است . بنابراین اصل باید بتوانیم به کمک تجربیات روی رشته های وقایعی که دنبال هم پیش می آیند .و به کمک مطالعات علمی وجود یا عدم روابط بین وقایع را کم و بیش کشف کنیم .

۲- پیش داوری Prejudice

پیش داوری عبارتست از قضاوت قبلی و نسنجیده بدون اینکه اجازه بدهیم که تجربه و استدلال در عقیده تغییری بدهد . پیش داوری گاهی اوقات بقدری قوی است که بکلی مانع فکر کردن و تعقل انسان می شود و در کارهای مرامی و مذهبی و مسلکی خیلی دیده می شود و قضاوت اینکه پیش داروی در کجا خوب است و در کجا بد است کاری است بسیار مشکل ، خودداری از پیش داوری گاهی موجب عدم امکان تصمیم می گیرد ولی از طرف دیگر پیش داوری بپرهیزیم .

۳- قضاوتهای عینی و ذهنی

قضاوت را در تحقیقات خود عینی یا اثر کثیف گوئیم هرگاه تحقیقات را بدون پیش داروی و براساس مطالعة طبیعت و تجربه انجام داده باشیم .

قضاوت را در تحقیقات خود ذهنی یا سوبر کثیف گوئیم اگر بدون توجه به مشاهدات و تجربه فقط بر اساس استنباط و هوش خود قضاوت کرده باشیم .

گاهی ناچاریم در تحقیقات خود به قضاوت ذهنی بپردازیم و این مربوط به موقعی است که مشاهدات تجربی و وسایل و دستورات علمی کافی برای قضاوت عینی نیستند و ما باید بهرحال یک قضاوتی نسبت به موضوع مورد مطالعه خود کرده باشیم در اینجاست که قضاوت ذهنی به ما کمک می کند اگر چه نتوانیم نسبت به صحت قضاوت خود اطمینان داشته باشیم ، مثلاً  اگر مورد مطالعه این باشد که بخواهیم بدانیم در یک بیمارستان پزشکان باید روزانه در دو نوبت کار کنند یا در یک نوبت ، عینی بودن ایجاب می کند که یک سلسله تجربه و مشاهده و مطالعه کرده و بر اساس آن تصمیم بگیریم ، ولی اگر وضع طوری باشد که بدون اجرای تحقیقات نامبرده ناچار از تعیین فوری دو نوبت یا یک نوبت کار پزشکان باشیم اجباراً باید از هوش و پیش داوری خود استفاده کرده و تصمیم بگیریم و این یک قضاوت ذهنی است که از قبول آن ناگزیر می باشیم .

۴- اندازه گیری

معمولآً هر چیزی بوسیله دو نوع خاصیت مشخص می شود یکی خواص کیفی Qualitative دیگر خواص کمی Ouantiatative مثلاً می گوئیم آب مایعی است بیرنگ که یک سانتیمتر مکعب آن یک گرم وزن دارد و از دو ذره هیدروژن و یک ذره اکسیژن تشکیل شده و اگر بهمین ترتیب تمام خواص آنرا شرخ دهیم ملاحظه می کنیم که کلیه این خواص یا کمی هستند یا کیفی . خواص کمی را می توان اندازه گرفت مثلاً توزین یک سانتیمتر مکعب آب ، ولی براحتی نمی توان گفت که آب چقدر بیرنگ است یا فلان جسم چقدر قرمز رنگ است منتهی باید دانست که علت این امر یعنی عدم امکان اندازه گیری خواص کیفی نتیجه نقص معلومات بشر در اندازه گیری است یعنی آنچه را که با وسائل منطقی و عقلی خود می توانیم اندازه بگیریم کیفیت مینامیم ولی آن خواصی را که فقط با احساس درک کرده و فعلاً نمی توانیم اندازه بگیریم .

خواص کیفی می نامیم . هر قدر علم پیشرفت کند بمرور از عده خواص کیفی کاسته شده و بر عده خواص کمی اضافه می گردد ، مثلاً یک زمانی بود که یک موسیقیدانان فقط با گوش خود میتوانست تفاوت دو صدای موسیقی را تشیخیص دهد و بنابراین تفاوت دو صدا در آن موقع تفاوت دو خاصیت کیفی بود ولی حالا با وسائل مخصوص صدا را تجزیه کرده و عده ارتعاش آنرا معلوم می کنند و دیگر باید صدای موسیقی را یک خاصیت کمی دانست و بهمین ترتیب با پیشرفت علم باید بتوانیم سایر خواص کیفی را هم اندازه گرفته و بگوئیم کلیه نمودهای طبیعت قابل اندازه گرفتن است و باید بتوان کلیه خواص اجزاء طبیعت را با عدد نشان داد .

۵- تعریف علم

دانستن روابط علت و معلولی بین نمودهای مختلف طبیعت را بشرط اثر کثیف بودن علم می گویند . روش علمی روشی است که اولاً متکی با ثبات باشد ثانیاً هر فرض را که می تواند مورد آزمون قرار گیرد قبول نکند ، همیشه در  نتیجة مطالعه طبیعت فرضهائی برای انسان ایجاد می شود که برای اینکه جنبة علمی داشته باشد باید آنها را آزمون کرده درست یا غلط بودن آنها را براساس تجربه و مطالعه بیشتر معلوم کرد .

۶- اعتبار علمی

هر وقت در یک تحقیق علمی روشها و مقررات علمی رعایت شود به طوریکه بین مشاهدات و تجربیات و نتایج حاصله از آنها روابط علمی برقرار باشد گویند این تحقیقات اعتبار علمی دارد ، بنابراین روشی که فقط متکی به هوش سرشار و احساسات است اگرچه نتیجه اش مفید باشد دارای اعتبار علمی نیست مثلاً اگر بخواهیم بین دو نوع روش درمان یکی را که بهتر است انتخاب کنیم اگر بیائیم اولاً درمان چیست بعد با اصول صحیح به مشاهدات و آزمایش بپردازیم و نتیج مشادهدات و آزمایشهای خود را با اصول صحیح علمی مورد بررسی قرار دهیم عملیات ما اعتبار علمی دارد اگر چه از آن نتیجه ای بدست نیاوردیم یعنی نتوانیم بهتر بودن یک روش را معین کنیم ولی اگر با بکار بردن هوش سرشار و منطق ذهنی یکی را انتخاب کنیم اگر چه اتفاقاً انتخاب صحیح هم باشد عملیاتمان دارای اعتبار علمی نیست .

آماتر یکی از علوم یا روشهای علمی است که سعی می کند به حداکثر امکان عینی وو عاری از پیش داروی بوده و دارای اعتبار علمی باشد .

۷- میدان علم آمار

از تعارف بالا معلوم می شود که شرط لازم برای اینکه قضاوتی دارای اعتبار باشد این است که این قضاوت مبتنی بر مشاهده و تجربه باشد بعبارت دیگر در تحقیقات علمی خود روش هائی بکار بریک که در صورت بدست آوردن نتایج تجربی ، در تجزیه و تجلیل این نتایج روشهای بکار برده شده کمک کافی بنماید . در چنین مواردی است که علم آمار به کمک می آید و مثلاً می خواهیم بدانیم که اطلاعات و فهم دانش آموزان سال ششم متوسطه ایران چقدر است ؟ واضح است که بررسی کننده نمی تواند کلیه دانش آموزان مورد نظر را آزمایش کند و یا بعلت مخارج زیاد نمی خواهد این عمل را انجام دهد ، ممکن سات پیشنهاد شود که یکی از کلاسهای ششمی را که اکنون در دسترس است انتخاب کرده و از آنها امتحان بعمل آید . آیا هیچ دلیلی نداریم که اطلاعات این کلاس را نمونه صحیحی از اطلاعات دانش آمزوان همة کلاسهای ششم بگیریم ؟ پس باید راه حلی پیدا کرد تا در ضمن اینکه زحمت و مخارج امتحان کلیه دانش آموزان را متحمل نشویم نمونه ای که انتخاب و امتحان می کنیم صحیح بوده و عمل ما دارای اعتبار علمی باشد .

علم آمار وسیله ای بدست یم دهد که تعداد کمی از این کلاسها را که طبق قوانین تصادفات و احتمالات انتخاب می شود مورد امتحان قرار دهیم و نتیجة امتحان را نمونه صحیحی از اطلاعات تمام دانش آموزان بگیریم ، هم چنین علم آمار روشی را به ما می آموزد که بدان وسیله قضاوت کنیم که تا چه اندازه می توان به نتیجة این تحقیق اعتماد کرد .

حال فرض کنیم یک پزشک می خواهد بوسیله تجربه داروی A را با داروی B مقایسه کند در ابتدا چنسن بنظر می رسد که باید دو بیمار را انتخاب کرده یکی را تحت تأثیر داروی B قرار دهد و اگر مثلاً نتیجة درمان با داروی A بهتر بود چنین قضاوت کند که داروی A از داروی B شایسته تر است ولی این نوع آزمایش غلط است و نتیجه ای نمی دهد زیرا اگر چه از یکطرف ممکن است قضاوت او صحیح باشد یعنی حقیقتاً داروی A شایسته تر از داروی B  باشد ولی از طرف دیگر ممکن است حقیقت برعکس باشد و داروی B شایسته تر از داروی A باشد منتهی چون اتفاقاً آنرا در بیماری که زمینه و مقاومت او بد بوده است تجویز شده و نتیجه خوبی نداده است و تازه یک حالت سومی هم ممکن است و آن این است که شاید دو داروی A و B از نظر تأثیر یکی بتاشد و تفاوت مشاهده شده فقط بدلیل اختلاف در زمینه و ساختمان بدن دو بیمار باشد .

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق آمار توصیفی بوسیله نرم افزار SPSS و توزیع نرمال
 • مقاله علم آمار
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.