مقاله مدیریت مشارکت جو


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مدیریت مشارکت جو مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مدیریت مشارکت جو نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۱
آسیب های وارده به نظام مدیریت مشارکت جو   ۲
۱- پیش فرض های نادرست درباره مشارکت کارکنان:   ۳
الف) دو نوع سازمان وجود دارد:   ۳
ب) مشارکت و دموکراسی سازمانی سریع و به سادگی قابل حصول است.   ۴
ج) مدیران اقتدارگرا و خود محور تنها دلیل فقدان مشارکتند.   ۵
د) کارکنان عمیقاً به مشارکت علاقه مندند و به آن اعتقاد دارند.   ۵
هـ) مشارکت بیشتر به معنای آزادی بیشتر است   ۶
و) مشارکت و نظم   ۷
۲- عدم مشارکت کارکنان در سازمان ها   ۸
الف) احساس عدم تعلق و وابستگی کارکنان به سازمان ها   ۸
ب) مغایر بودن اهداف فرد و سازمان   ۹
ج) فقدان انگیزش   ۹
د) احساس بیم و خطر از مشارکت   ۱۰
هـ) نبود خصلت های کار گروهی در میان کارکنان   ۱۱
و) عدم ایجاد یک بستر فرهنگی   ۱۱
ز) کمبود آموزش های لازم   ۱۲
ح) نبود زمان و فرصت کافی   ۱۲
ط) محرمان بودن بعضی از طرح ها   ۱۳
ی) وجود سبک های مختلف مدیریتی   ۱۴
ک) ضعف مدیریت   ۱۵
۳- موانع فرهنگی مشارکت   ۱۶
اهم این راه بندها عبارتند از:   ۱۷
۴- موانع سازمانی مشارکت   ۱۸
نتیجه گیری:   ۱۹
منابع:   ۲۱

منابع:

۱-            ابوالعلایی، بهزاد. موانع مشارکت موثر کارکنان، همایش ملی نظام پیشناهادها دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، (۱۳۷۶).

۲-                        اسدی، علی. سخنرانی در دانشگاه ابوعلی سینا همدان، (۱۳۷۰).

۳-                        بنی اسدی، محمد حسین. درآمدی بر مهندسی مشارکت در سازمان ها، تدبیر، شماره ۵۴، (۱۳۷۴).

۴-            طوسی، محمد عی. مدیریت و مشارکت کارکنان، چاپ دوم، (تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۷۹).

۵-                        نژاد حاجی، فرهاد. ایرانی، علی. بررس دلایل عدم مشارکت کارکنان، تدبیر، شماره ۶۶، (۱۳۷۵).

۶-                        هرسی، بلانچارد. مدیریت رفتار سازمانی، مترجم دکتر کبیری (تهران، جهاددانشگاهی، ( ۱۳۷۵).

۷-                        برومند، نادر. تدبیر شی ۱۱۵ شهریور ۱۳۸۰٫

مقدمه

امروزه به منظور نیل به پیشرفت روز افزون سازمان ها از جنبه های مدیریت و نیروی انسانی، افزایش کارآیی و کاهش ضایعات، پیروزی در میدان رقابت و مواردی از این گونه مشارکت صحیح و موفقیت آمیز کارکنان در
تصمیم گیری ها و امور سازمان امری ضروری به نظر می رسد.

بنابراین، ضمن اینکه مشارکت زیردستان از رسالت های مدیر است، باید به این مضوع توجه کرد که اجرای این نظام بدون بستر سازی های مورد لزوم سازمانی و ایجاد زمینه های فکری صحیح در مدیریت و کارکنان و همچنین بدون دقت کافی هنگام اجرای مشارکت، عدم موفقیت در رسیدن به اهداف مشارکت و ایجاد هرج و مرج در فضای  سازمان را همراه خواهد داشت که این مسئله خود باعث بروز نگرش منفی به نظام مدیریت مشارکت جو خواهد شد.

لذا توجه به موانع اجرای صحیح نظام مشارکت در سازمان ها از ضروریات است. در این مقاله به توضیح و نقد پیرامون عواملی پرداخته که از اجرای مشارکت و یا از مشارکت موفقیت آمیز کارکنان در تصمیم گیری ها و امور سازمن جلوگیری می کنند و سبب دستیابی به نتایج نامطلوب از اجرای نظام مشارکت می گردند.

این مقاله، ضمن مشخص کردن عوامل آسیب زننده به بدنه نظام مدیریت مشارکت جو، راهگشای اجرای صحیح و موفقیت آمیز این نظام پویان و پیشرفت طلب است.

آسیب های وارده به نظام مدیریت مشارکت جو

می توان این آسیب ها را معلول موارد زیر دانست:

۱-                        پیش فرض های نادرست در مورد مشارکت کنارکنان؛

۲-                        عدم مشارکت کارکنان در سازمان ها؛

۳-                        موانع و راه بندهای فرهنگی مشارکت؛

۴-                        موانع و راه بندهای سازمانی مشارکت.

۱- پیش فرض های نادرست درباره مشارکت کارکنان:

این پیش فرض ها تلاشی مستمر و اصولی در آماده سازی جبنه های مختلف و نیز اجرای صحیح نظان مشارکت را بی اثر می سازند.

الف) دو نوع سازمان وجود دارد:

 ۱- مشارکت آمیز و دموکراتیک  ۲- ضد مشارکت و استبدادی

طبق این نگرش هر امری خوب باید است و حالات میانی وجود ندارد. اوضاع یا کاملاً سیاه و یأس آور است یا برعکس کاملاً سفید و مطلوب.

ولی واقعیت به صورت طیفی وجود دارد که فقط نقاط ابتدا و انتهای آن ها به صورت خوب و بد است و در بین دو نقطه مذکور بی نهایت نقطه وجود دارد که نه خودب مطلق و نه بد مطلق هستند. سازمان ها نیز بین دو حد مشارکت و ضد مشارکت کامل قراردارند. هر چند مدیریت سازمان ها را می توان به دو دسته مشارکت آمیز و ضد مشارکت تقسیم کرد ولی مشارکت نیز دارای درجاتی است و هر سازمانی متناسب با شرایط خود روی طیف مشارکت استبداد قرار می گیرد. آنچه مطلوب است حرکت منظم به طرف مشارکت بیشتر مدیران و کارکنان و سایر گروه های ذیربط در اداره و توسعه سازمان است.

ب) مشارکت و دموکراسی سازمانی سریع و به سادگی قابل حصول است.

این پیش فرض به این معنی است که مشارکت و دموکراسی سازمانی هدف هایی هستند که به طور کامل و در یک زمان محدود قابل دسترسی هستند و نیازمند مقدمات قبلی نیستند. در صورتی که علی رغم طرح ها و کوشش های صورت گرفته برای اجرای روش های مشارکت آمیز در سازمانها، کمتر سازمانی را سراغ داریم که با این شیوه اداره شود.

باید دانست مشارکت کامل و جامع سازمانی امری ساده نیست و از اهداف بلندی است که تحقق کامل آن به سختی میسر است. ولی پیشرفت به سوی آن میسر است. چنانچه مدیریت با کسب تجارب مفید و آموختن نحوه صحیح بیان مسائل و خواست ها و تحمل نظرات دیگران و یادگیری گوش دادن به مخالفان و … می تواند مرزهای مشارکت سازمانی را گسترش دهد.

در مورد این موضوع باید گفت بسیاری از مدیران خواهان رسیدن به نتیجه در کوتاه ترین مدت و در زمان اندک هستند که می توان گفت این پیش فرض نیز از همین خواست آنها نشأت می گیرد در صورتی که مدیران باید توقعات خود را از نتایج فوری مشارکت، به ویژه در مراحل استقرار آن کاهش دهند.

ج) مدیران اقتدارگرا و خود محور تنها دلیل فقدان مشارکتند.

بررسی سازمان هایی که به ندرت مشارکت فراگیر کارکنان در برنامه ریزی و رشد و توسعه سازمانی داشته اند، مشخص می کند که تماماً دارای مدیران خود محور نیستند. بنابراین چنانچه مدیر اقتدارگرا و خود محور نباشد شراط کافی برای ایجاد مشارکت در یک سازمان مهیا نیست بلکه باید دیگر زمینه های آن نیز فراهم آید و با دقت و مراقبت کافی این نظام به اجرا درآید.

د) کارکنان عمیقاً به مشارکت علاقه مندند و به آن اعتقاد دارند.

در شرایط پرتلاطم و سخت اقتصادی و اجتماعی، مردم عمدتاً برای پاسخ به نیازهای اولیه حیاتی و اقتصادی خود در تلاش هستند و نیازهای متعالی تر فرصت ظهور نمی یابند. بنابراین هنگامی که فقر و تورم امنیت خانواده ای را تهدید کند، به ندرت محلی برای مطرح شدن نیازهای متعالی انسانی مانند مشارکت و آزادی و تعالی نفس باقی می ماند.

همچنین در سازمان هایی که فرهنگ استبدادی حاکم است، حتی در صورتی که نیازهای زیستی و اقتصادی اعضای آن برآورده گردد نیازهای آنان به مشارکت، به راحتی و سادگی آشکار نمی شود. بلکه در ین سازمان ها با افزایش آموزش و آگاهی اعضاء زمینه های لازم برای علاقه مندی و اعتقاد عمیق به مشارکت سازمانی فراهم خواهد آمد.

هـ) مشارکت بیشتر به معنای آزادی بیشتر است

کارکنان در مشارکت سازمانی باید محدودیت هایی را طبق ضوابط و معیارهای قانونی رعایت کنند وعدول از این ضوابط موجب هرج و مرج در سازمان می گردد. شرط مشارکت سازمانی محدود بودن آزادی مسئولان و کارکنان است. در سازمان های بورکراتیک و غیر مشارکت آمیز به دلایل عدم طرح باز مسائل و کشف نشدن انحراف ها و عدم ارزیابی مسئولان و کارکنان است. در سازمان های بورکراتیک و غیر مشارکت آمیز به دلایل عدم طرح باز مسائل و کشف شندن انحراف ها و عدم ارزیابی مسئولان و کارکنان و پاسخگو نبودن مسئولان در مقابل جممع، اعمال و اقدامات خارج از محدوده قانون و مقررات بیشتر صورت می گیرد. حتی کارکنان عادی چون می دانند ضوابط و مقررات نقض می گردد، برای مقررات قداستی قائل نشده و هرجا بتوانند این ضوابط را رعایت نخواهند کرد. سازمانی که با مشارکت مسئولان و کارکنان اداره می شود؛ مسائل، کاستی ها، انحرافات به طور منظم طرح و مورد انتقاد و اصلاح قرار می گیرند و سازمان به سوی خیر و صلاح حرکت می کند.

و) مشارکت و نظم

بعضی از دلائلی که مدیران از مشارکت کارکنان استقبال نمی کنند به شرح زیر است:

مشارکت کارکنان باعث بی نظمی و هرج و مرج می شود؛
مشارکت کارکنان می تواند باعث اشتباهات بزرگ شود؛
هنوز کارکنان و سازمان ها آمادگی برای مشارکت ندارند؛
اظهار نظر مخالف کارکنان، بی حرمتی به اقتدار مدر یا رئیس است؛
کارمند باید دستورات رئیس خود را بدون درنگ و مقاومت اجرا کند.

باید توجه داشت که اصولاً مشارکت و نظم در یک سازمان، متضاد نستند و الزاماً افزایش مشارکت کارکنان همراه با اشتباه، بی نظمی و هرج و مرج نخواهد بود. بلکه بر عکس در صورت افزایش صحیح و برنامه ریزی شده مشارکت کارکنان نتایحمطالعات نشان می دهد که در سطح فرد و سازمانی کارایی و نظم افزایش یافته است.

 

۲- عدم مشارکت کارکنان در سازمان ها

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.