مقاله معماری ماریوبوتا


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله معماری ماریوبوتا مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 17  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله معماری ماریوبوتا نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه:   1
خانه هاي شخصي   2
مجتمع‌هاي مسكوني   4
ساختمانهاي مذهبي   7
ساختمان‌هاي اداري   10
طراحي‌ها   11
منابع و مآخذ   14

مقدمه:

ماريوبوتا ، معماري كه اكنون دهه ششم از زندگي خود را، در شروع چاپ اول اين كتاب آغاز كرده است در كشور كوهستاني سوئيس دوران كودكي و تحصيلات دوره متوسطه خود را گذرانده است. وي بيشتر سالهاي كسب علم و تجربه تخصصي خود را در ايتاليا طي كرده و افكار و انديشه‌هاي او با توجه به كسب تجارب عملي كه در ابتداي راه با كار در دفتر لوكوربوزيه و پس از آن آشنايي با معمار بزرگ ديگري چون لويي‌كان تكميل گشته ، بيشتر مشتق از معماري سبك بين‌المللي كه محدود به زمان و مكان نمي‌گردد، مي‌باشد.

هر چند شكل‌گيري افكار و عقايد وي فرسنگ‌ها از ايران فاصله داشته ولي استفاده او از احجام خالص، تركيبات هندسي متنوع ، معماري گويا و قدرتمند او و استفاده از مصالحي چون آجر و گهگاه سنگ و بلوك سيماني و درون‌گرايي منبعث از شخصيت ذاتي وي باعث شد تا پروژه‌اي كه شايد قطره‌اي از درياي بيكران علم و هنر بوتا، اين معمار بزرگ را ارائه دهيم. . .

خانه هاي شخصي

خطوط قوي كه به وضوح بر مقطع فرمي سايه روشن در برابر محيط پيرامونش، تأكيد دارند. سطوح بواسطه  هندسه‌اي كه نور را منعكس مي‌كنند، مجسم شده‌اند. سايه كنج، شما را به درون سرپناهش فرا مي‌خواند و از داخل منظره‌هاي بسياري را كه از ديدن آن محروم شده‌ايم، توسط خطوط ساده‌ ديوارها ، قوس‌ها و ستونها شكل مي‌دهد. حتي اگر به طور تصادفي با يك ساختمان كه ماريو بوتا طراحي كرده است برخورد كنيم محال است كه حس عميق به تك تك‌مان دست ندهد و شايد از خود در مورد اين حس سؤال كنيم و در پي آن به دركي عميق از پيچيدگي يك نشان سده ، حاصل از نظم تركيبي برسيم كه به نظر مي‌رسد منشأ آنها تركيبي از مصالح متنوع باشد.

از فاصله‌اي دورتر خطوط هندسي به وضوح ، احجام اوليه را كه خطوط بيروني بنا را در مقابل منظره طبيعي پشت، سايه روشن كرده است جدا مي‌سازد و از حضوري خبر مي‌دهد كه هم غير قابل انتظار است و همزمان در جايگاه آن ريشه دوانيده و از زمانهاي دور، زمان و شيوع هر ناهنجاري و آينده تمدن زمين را تعريف مي‌كند.

هر زمان كه ماريو بوتا منطقه‌اي را براي خانه‌اي جديد در نقطه‌اي بر مي‌گزيد، توجه شاياني به سايت مبذول داشته و ملهم از علم به ساكنين قديمي آن نقطه مي‌باشد كه ما قادر به وصف اين حس وفاداري نمي‌باشيم. گذشتگان همواره با بهره‌گيري از فرم‌هاي خالص هندسي همانند مكعب، استوانه و مثلث متساوي‌الاضلاع نوعي تضاد با طبيعت را نشان داده و با بكارگيري مصالحي كه هر گونه دخل و تصرف مالكانه و انعكاس بيروني متضاد با آهنگ طبيعت را رد مي‌كند،‌ حضورشان را در طبيعت داراي نشان ساخته‌اند.

اشكالي كه به واسطه آنها مي توان به « شخصيت قديمي چيزهاي نو» شكل بخشيد كه نشانگر زبان تركيبي ماريو بوتا مي‌باشد و در بيش از چهل پروژه ساختماني طي سي سال آن را به خوبي اعمال كرده است. يك مطالعه تحقيقاتي كه ريشه آن را تا اعماق تاريخ معماري مي‌توان برد، اشكال و عناصر برگرفته از سنت روستايي ، در كنار الگوي اصلي و نشانه‌هاي معاصر معماري را به نمايش مي‌گذارد و ما را راهنمايي مي‌كند تا همانگونه كه خودش يادآور مي‌شود، در هر يك از ساختمان‌هايش گذشته خودش ، گذشته ديگران ، خاطره نيروهاي تبارگرايانه، اسرار اعجاب‌انگيزي كه در وراي تاريكي زمان حركت مي‌كند را بشناسيم. بدين ترتيب، تم خانه‌هاي شخصي، فرصتي بشمار مي‌روند براي بازبيني ارزشهاي سكني گزيني ، از منشأ سنتي آن گرفته تا نقاط ضعفي كه در دستان مدنيت ماست.

مجتمع‌هاي مسكوني

برجي استوانه‌اي با آجر قرمز كه در بالاي آن رديفي از گشودگيهاي دايره‌اي، دور تا دور آن قرار گفته و در وسط آن يك بريدگي عميق وجود دارد كه گشودگيهاي بزرگ شيشه‌اي را در داخل نشان مي‌دهد.

تصويري توتم‌وار[1] با ايجاد مجموعه‌اي پايدار و سمبل‌وار از منطق گسترش در سطح ، صرف‌نظر كرده است.

مجموعه‌اي است با بازار بي‌نام و نشان كه همواره مطيع شرايط پيش آمده بوده كه در طرح تابع نظم و قواعد محلي و نيروهاي نظري بازار مي‌باشد، جائيكه ساختمانها به صورت انبوه وجود دارند مانند ناحيه‌اي در مركز شهر لوناگو. بايد توجه داشت كه اولين مجموعه آپارتمانها ماريو بوتا حاصل طرحي مي‌باشد كه بيش از بقيه طرحهايش روي رد گسترش شهرها تأكيد دارد و با فرض تفاوتي بنيادي نسبت به ساختمانهاي پيرامون به آنچه در كارهايش در رابطه با خانه‌هاي شخصي و ماهيت معماري منظر اطرافش مشاهده مي‌شود ، بيشتر نمايان است.

عجيب نيست كه بوتا استوديوهايش را در اين ساختمانهاي جديد قرار داده، دو طبقه آخر زير سقف ضربي استوانه‌اي را به خود اخـــتــصاص داده، جائي كه به نــظــر مي‌رسد وي سعي داشته نقطه‌اي با موقعيت مناسب، گشوده به سمت شهر داشته باشد. تم اين ساختمانهاي آپارتماني بي‌گمان معرف يك عنصر شهري براي عناصر تجربه شده در مبحث مسكن‌گزيني مي‌باشد.

مع هذا ، به نظر نمي‌رسد كه بوتا اعتنايي به محدوديتهاي اين شرايط داشته باشد كه اساساً توسط تداوم بخشيدن به مدلهاي ساختارشناسي و نمادشناسي ، داراي نشان شده‌اند و نه قسمتي از نماي شهري متداوم را شكل مي‌دهد و نه گروه برگرفته از شهر قديمي كه فاقد ويژگيهاي قابل شناسايي باشند.

در كنار رد گسترش شهرها براي جايز شمردن تخريب محيط پيرامون شهري، طرح بوتا مخالفت با طرحي را تقويت مي‌كرد كه خودش را در نماد شناسي مطرح نمي‌ساخت، همانگونه كه خود را در دگرديسي حجم سنجي و ابعاد ساختمانهايش نيز مطرح نمي‌كرد.

در قسمت داخلي اين واحدها، شرايط سكونت ، نقشي نداشته بلكه تنها در اصلاح پروژه به عنوان گزاره‌اي همچون يك عنصر اساسي از لحاظ كيفي و ويژگي، بكار رفته است. نماد شناسي محل سكونت ، حضور موارد مورد بحث در خانه‌هاي شخصي و خلق فضاهاي تردد به مثابه فيلترهايي و اهميت آنها بدون توجه به مكان‌ قرارگيري منزل به عنوان بهترين را ورود نور خورشيد و راه خروج به بيرون را مطرح كرده است، عناصر ابداعي را مي‌توان در رابطه با واحد مسكوني و سازه به عنوان يك كل و بين ساختمان و شهر، پيدا كرد.

با تأكيد بر سادگي ذاتي كه ويژگي بلوك آپارتماني شهري مي‌باشد، تغييرات جزئي ولي اساسي را مي‌يابيم كه ساختمان به طور اجتناب‌ناپذيري به شهر و تاريخ گسترش آن و عوامل فرهنگي كه نماياننده آن مي‌باشند، وارد مي‌سازد.


1. Totem : در ميان برخي قبايل بومي ، حيوان يا شيئي كه نماد قبيله بوده و با تبار آن بستگي دارد.

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی