مقاله نقش تکالیف در یادگیری دانش آموزان با تاکید بر نقش والدین


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نقش تکالیف در یادگیری دانش آموزان با تاکید بر نقش والدین  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله نقش تکالیف در یادگیری دانش آموزان با تاکید بر نقش والدین  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
تکلیف چیست؟    ۲
چگونه دانش آموزان را تکلیف پذیر کنیم؟    ۶
انواع تکلیف     ۶
نقش والدین در انجام تکالیف شب دانش آموزان     ۹
تکلیف شب ، مسألة همیشگی دانش آموزان و اولیای آنان     ۱۴
تکلیف شب و مدرسه     ۱۷
کمک مدرسه در انجام تکالیف     ۱۹
تکلیف شب و اولیا     ۲۰
چند پیشنهاد برای انجام بهتر تکالیف درسی در خانه     ۲۳
فهرست منابع و مأخذ    ۳۰

فهرست منابع و مأخذ:

۱-               سیف ، علی اکبر ، مقدمه ای بر نظریه های یادگیری ، نشر دوران ، تهران ۱۳۷۶

۲-      دفتر آموزش راهنمائی تحصیلی : تکلیف شب در فرآیند یاددهی – یادگیری ، تهران ، انتشارات مدرسه ، ۱۳۷۴٫

 مقدمه :

من در دوران دبستان همواره با مشکل انجام رونویسی از درس فارسی مواجه بودم که اغلب اوقات به اخراج از مدرسه و تنبیه منجر می شد . این معضل تا دوره راهنمایی ادامه داشت . البته درسهای دیگر در دوره ابتدایی و راهنمایی تکالیف مخصوص به خود داشتند که شیرین بودند و دانش آموز در انجام دادن آنها احساس خستگی نمی کرد .

زمانی که به عنوان مدیر مدرسه مشغول به کار شدم ،نحوه تکلیف دادن به دانش آموزان را مورد بررسی قرار دادم و متوجه شدم که بسیاری از دانش آموزان با همان دیدگاه سنتی تکلیف تعیین می کنند و با همان دیدگاه به بررسی تکلیف می پردازند .

در حالی که با تغییرات ایجاد شده در کتاب های درسی و گنجاندن صفحاتی مربوط به تکلیف شب در درس فارسی و انجام تحقیق در درس علوم تجربی ،دیگر نباید رونویسی در درسها به عنوان تکلیف خانه در دستور کار معلمان قرار گیرد . از این رو برای یافتن راه کار جدید برای ارائه تکالیف شب به دانش آموزان ، با همکاری معلمان به پژوهش در این زمینه پرداختیم و هر کدام به طور جداگانه خلاصه ای از کتاب هایی را که درباره تکلیف شب و نقش والدین و معلمان نوشته شده بود تهیه کرده ، و در اختیار یکدیگر قرار دادیم .

پس از پایان این مطالعات ، آموزگاران شیوه تکلیف دادن به دانش آموزان را را تغییر دادند و آثار و نتایج مثبت روش جدید به تدریج پدیدار شد .

هم چنین مطالعاتی درباره نقش والدین در انجام تکالیف دانش آموزان انجام شد و با دعوت از والدین به آموزشگاه ، اطلاعات به دست آمده به آنان ارائه گردید .

اما متأسفانه به علت بیسوادی والدین استقبال چندانی از این برنامه صورت نگرفت و تنها عده کمی از والدین ارتباط خود را با ما حفظ کردند و نتایج بسیار مطلوبی نیز به دست آوردند .

تکلیف چیست؟

تکلیف ، در فرهنگ فارسی ، تألیف دکتر معین ،چنین معنا شده است :

۱-              به رنج افکندن

۲-              بارکردن ،به گردن گذاشتن سخت و شاق را بر عهده کسی گذاشتن

۳-              رسیدن به سن بلوغ ورشد

۴-              وظیفه ای که باید انجام شود (مانند مشق خط و حل مسائل )

۵-              و . . . .

از نظر آموزش و پرورش ،تکلیف به معنای مجموعه فعالیت هایی است که به منظور تعمیق یادگیری دانش آموزان ،در ساعاتی که در آموزشگاه حضور ندارند صورت می گیرد .”۱

تکلیف شب (تکلیف خانه ) همواره موافقان و مخالفان زیادی داشته است ،به طوری که چند گانگی نگرش نسبت به مسئله تکلیف شب موجب پراکندگی آرا شده است و در نتیجه برخی بر آثار مثبت تکلیف شب ،بعنی عامل فعالیت ، تمرین ،تثبیت و خلاقیت آموزشی و بعضی دیگر بر آثار منفی آن ،یعنی عامل شکنجة روانی ،بیزاری از مدرسه و ضایع شدن استعداد دانش آموزان تأکید کرده اند .

عده ای آن را هم آهنگ کنندۀ فعالیتهای اولیا و مدرسه دانستند و عده ای دیگر آن را مصیبتی تلقی می کنند که سبب تزلزل روابط خانوادگی می شود . متأسفانه دید منفی نسبت به تکلیف شب ناشی از تکالیف سنتی رایج در مدارس ماست :تکلیف بدون هدف ،بدون برنامه ریزی قبلی و یک نواخت برای همة دانش آموزان با کیفیت بسیار ضعیف .

در مسئله تعیین تکلیف ، با توجه به نوسان یاد گیری در کلاس ،هدفها و نوع تکلیف تغییر خواهد کرد و آموزشگاه باید تصمیم بگیرد در هر درس با توجه به میزان فرا گیری دانش آموزان ، در چه قسمتی ،چه نوع تکلیفی ،با چه هدفی ، به چه میزان و در چه سطح یا کیفیتی برای کدام دانش آموز در نظر بگیرد .

“هدف از ارائه تکلیف شب ، دست یابی دانش آموز به مهارت های کلامی ،نوشتاری ،حس – حرکتی ،فکری ،ارتباطی وکسب صفت هایی چون مسئولیت پذیری ، کتاب خوانی ،حل مسئله ،کاوشگری ،استقلال و اتکا به نفس ،اعتماد به خویشتن ،نقش پذیری و … است .”۲

وقتی معلم به دانش آموزان ،به جای تکلیف شب چند صفحه رونویسی می دهد یا از او می خواهد با کمک معلم دیکته بنویسد ،چگونه می توان انتظار داشت که این دانش آموز خلاقانه عمل کند ؟

” تکلیف خانه به مثابه رخداد آموزشی ،جزء پایداری از اجزای آموزشی است . بدون شک تکلیف خانه فرصتی برای تمرین و یاد گیری ایجاد می کند . تکلیف منزل به منزلة پنجره ای است که از طریق آن والدین زندگی روزمرة تحصیلی و علمی فرزندانشان را در مدارس تماشا می کنند .تکلیف منزل به عنوان پشتوانة رسمی در منزل تلقی می شود و از آن به عنوان پل انسانی ما بین مدرسه وخانه یاد می کنند .”۳

تکلیف شب وقتی کار آمد است که بر اساس علاقه ، توانمندی و شرایط فردی و هوشی دانش آموزباشد . با آن که اکثر معلمان اعتقاد دارند تکلیف شب مفید است ، شرایط فعلی آن به هیچ وجه رضایت بخش و مطلوب نیست . حتی باید گفت که تأکید معلمان ابتدایی بر تکالیف نوشتاری ،نشان دهنده نادیده گرفتن سایر ابعاد گفتاری ، احساسی ، تخیلی و تجسمی و جسمی – حرکتی در موضوع تکلیف خانه است .

برای علاقه مند کردن دانش آموزان به درس و ایجاد آمادگی ذهنی و به ویژه تعمیق یادگیری ، بهتر برای دانش آموزان در نظر گرفته شود . به این معنا دانش آموزان موظف به انجام دادن تکالیفی خواهند بود و این تکلیف باید فرایند مدار باشند نه محتوا و نمره مدار . به زبان ساده دانش آموزباید حرکت آزاد برای رشد و خلاقیت و دست یابی به همان که امکاناتی که هستی به کودک اعطا کرده است داشته باشد .

 بدانیم که در قطره طوفان نیست اما قطره هایی که با هم جمع شوند کارها می کنند . تکالیفی که به دانش آموزان واگذار می شود نباید فقط به اطلاعاتی که در کتاب است اکتفا کند .، بلکه باید دانش آموزان را به تحقیق و جست و جوی وادارد تا بتوانیم از همان ابتدا به مشکلی که در بیشتر مدارس کشور ما وجود دارد فائق آییم و دانش آموز را به مطالعه و تحقیق موضوعات خارج از کتاب واداریم ،”معضلی که از اعتقاد به نظام آموزش و پرورش “بانکی ” یا ” شعاری “و عدم توجه به سیستم “شعوری “آموزش و پرورش سر چشمه می گیرد .”۴

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه یادگیری درس علوم
 • پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی
 • پاورپوینت اصول آموزش و یادگیری
 • تحقیق بررسی رابطه اضطراب امتحان در دانش آموزان حساب نارسا و عادی پایه
 • تحقیق بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.