مقاله نقش والدین در کاهش با افزایش بزهکاری کودکان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نقش والدین در کاهش با افزایش بزهکاری کودکان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله نقش والدین در کاهش با افزایش بزهکاری کودکان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه:  ۱
معنی ومفهوم بزهکاری:  ۱
بزهکار کیست؟  ۱
جلوه ها و صورت ها :  ۲
نوع آن در کودکان :  ۳
وسعت آن در عصر ما:  ۳
حالات و رفتار:  ۴
دسته بندی آنها :  ۴
طبقه ی آنها:  ۵
خطرات وعوارض:  ۶
عوامل پدید آورنده:  ۶
تأثیر فضای خانواده و والدین:  ۱۰
اثر گسیستگی خانواده:  ۱۱
ضرورت اصلاح:  ۱۲
شیوه های اصلاح:  ۱۳
نتیجه:  ۱۷
منابع:  ۱۸

منابع:

 

       – قائمی . علی .خانواده وکودکان دشوار ،۱۳۶۹٫انتشارات امیدی

adams.milner.schrepf مترجمین:خسرو باقری،محمد عطاران.

روان شناسی کودکان محروم از پدر.۱۳۷۰٫انتشارات تربیت

–      معظمی.شهلا.فرار دختران ،چرا؟۱۳۸۲٫ نشر گرایش

حمزه گنجی. رمضان حسن زاده. روان شناسی اجتماعی درتعلیم وتربیت ۱۳۷۹٫انتشارات مهارت

مقدمه:

بزهکاری کودکان از مسئل مهم خانواده ها ومدارس واز پدیده هایی است که در عصر ما جلوه ی بیشتری پیدا کرده اند و موجب عوارض بسیاری است.چه بسیارند مسایل ومشکلاتی که در جامعه ی امروز ماوجود دارند ونشات گرفته از جرائم اطفالند.

این مسئله پدیده ای خاص است که از دیدی می توان گفت ربطی به بزرگسالان نداردولی شدیدا تحت تاثیر و شرایط آن است.پدران ومادران،اولیای مدرسه عوامل اجتماعی در این جنبه نقش فوق العاده ای دارند.

معنی ومفهوم بزهکاری:

غرض از بزهکاری رفتاری نابهنجار و اغلب دارای جنبه ی ضد اجتماعی است.کلا” همه ی اعمال خلاف و جرائم بد سلوکی و بد رفتاری که زمینه ساز صدمه ای برای خود ودیگران است ویا انحرافی و تخلفی از ضوابط شرعی باشد بزهکاری نام می گیرد.

بزهکار کیست؟

بزهکار کسی است که کاری خلاف قانون انجام می دهد،مرتکب خطایی می شود که دین یا دولت مشروع بر پای آن صحه نمی گذارند.عمل بزهکاری فعلی خلاف ویاتخطی از خط اصلی است که علیه شخص یا شیئی صورت می گیرد.بزهکار عملی را که انجام می دهد خلاف قانون است چه آن عمل کوچک باشد چه بزرگ.اصل در آن نابهنجاری شخصیت است و فرد بزهکار بر این اساس از تعادل روانی برخوردار نیست.اگر قانون برای او مجازات قائل است بدان خاطر است کهدر آن تعمدی را ملاحظه می کند و سلوک و رفتارنابخردانه او را عمدی می شناسد.

جلوه ها و صورت ها :

بزهکاری کودکان در محیط خانه ومدرسه نمد ها و تظاهراتی دارد که اغلب آن به صورت عصیان های شدید ،طغیان ،سر کشی از مقررات خانواده ومدرسه ،رفتار خشونت آمیز ،خرابکاری ،شکست و بست اشیا خشونت ها،کینه توزی های شدید حسادت های خطر آفرین است.

گاهی نمود ها و تظاهرات آن به صورت انحراف جنسی به همه ی اشکالش انحراف اخلاقی ،انحراف جنسی،حمله ها،وحشی گری ها ،تهاجم ها ،دزدی ،دروغ،فرار وولگردی است که این جنبه ها در کودکان ۶ تا ۱۲  ساله هم دیده می شود .در کل اینان اصول پذیرفته شده ی اخلاقی را پذیرا نیستند ودائما در حال درگیری با مردم جامعه ویا اعضای خانواده هستند بی عاطفگی وبی توجهی به عواقب امور در کارشان زیاد مشاهده می شود و بهم زدن نظم وآشفتگی ها در کار و رفتارشان هویدا است.

نوع آن در کودکان :

نوع بزهکاری در کودکان و بویژه درآنها که سالهای آخر دوران کودکی را می گذرانند ویا وارد مرحله ی نوجوانی و بلوغ شده اند بسیارپر دامنه ولی اهم آنها بدین قرارند:

سرقت ومخصوصا دله دزدی

اعمال منافی با عفت بخصوص سوء استفاده از دیگران

باند بازی (در سنین ۱۱ سالگی به بعد)

ولگردی که خود ام الجرائم خوانده می شود

موارد دیگری چون قاچاق مواد مخدر ،تکدی ها،شرارت ها،ضرب وجرح عمدی و…

وسعت آن در عصر ما:

بزهکاری کودکان نیز کم وبیش در گذشته وجود داشته و در عصر ما بدلیل متعددی رشد وگشترش یافته است تا حدی که افکار مربیان را متوجه خودکرده است این مسئله در جهان غرب وضع حادودشواری پیدا کرده ودرجامعه ی ما میرودکه مسئله آفرین شود.بررسی ها در ایران نشان می دهند که آمار جرائم کودکان در ایران رو به افزلیش است اگر چه رقم آن به آنچه در غرب است نرسد و البته باید گفت صورت حاد وشدید جهان غرب را ندارد.

حالات و رفتار:

کودکان بزهکار حالات و رفتاری دارند که به حقیقت باید گفت غیر عادی است .در اغلب اینان حالت ترشرویی،قهر،گنگی،ترس واضطراب به چشم می خوردتهاجمات،خشونت ها و نقص توان مدیریت وکنترل خود در آنان به چشم نمی خورد. افرادی هستند بد سلوک وبد رفتار ،تمایلات آزار رسانی ،ستمگری، نفاق ودورویی در آنان بسیار است.قید وبندی برای خود قائل نیستند.

در برخی از اینان حالت عصبانیت به چشم می خورد و پس از آن خیلی زود پشیمان می شوند .خیالبافی و وسوسه در آنان زیاد است، به نظم تن در نمی دهند ،تابعیت قانون را نمی پذیرندو حتی قانون شکنی دارند.حالاتی چون کش رفتن، میل به فریبکاری،واکنش های خشم ناک ،میل به تخریب و عدم رعایت شئون انسانی در آنان به چشم می خورد .اگر چه دارای نزاکت بیان باشند و در مواردی بسیار عادی و طبیعی بنظر می رسند گاهی در پی آنند که نقاط ضعف فردی را جست وجو کرده وبخواهند موجبات تحقیر آنان را فراهم کنند

.

دسته بندی آنها :

کودکان بزهکار از دیدگاههای مختلفی قابل دسته بندی هستند یک نوع دسته بندی از این قرار است که آنها را به سه گروه طبقه بندی کنند:

۱-    گروهی که نقص عاطفی یا غریزی دارند وازآنان سخنان بی ادبانه ،لغزش جنسی، بد رفتاری،حملات ،دزدی،دروغ وفرار دیده می شود.

۲-  گروهی از آنها را کژخوی فطری خوانده اند با هوش وروشنند ولی دچار بی تفاوتی عاطفی وحتی عدم قابلیت در تربیت نوعدوستی دارند،آزار رسانی و از آنان ستمگری ونا مردی دیده می شود وامکان تطابق ندارند .

۳-  و گروه آخر که کژخویشان با نشانه هایی ساده است ، ناهنجاری دارند ولی کمتر اهل آصیب و صدمه رسانی هستند ومشکلات اخلاقی دارند.

طبقه ی آنها:

در همه ی گروه ها و طبقات اجتماعی بزهکار وجود دارد ولی در کل باید گفت در طبقه های بسیار پایین یا بالا آمار آن بیشتر ودر طبقه ی متوسط کمتراست ونیز در خانواده شریف (اگر چه فقیر) عده شان کمتر بوده است.

براساس بررسی ها درطبقات بالای جامعه هم انحراف و لغزش وجود دارد ولی به علت مهل گیری قوانین ،دفاع خوب از آنان توسط دیگران ،موقعیتشان در جامعه مسئله، در جای دیگر نفوذ نمی کند وخبر آن پخش نمی شود.ولی در مقایسه ی کلی باز هم باید اعتراف کرد که رقم آن در طبقات پایین اجتماع بیشتر است.اصولا محرومیت ها ونابسامانی ها جرم سازند.در طبقه ی پایین جرائم کوچک از قبیل دله دزدی ،تن دادن به لغزش ،کیف زنی و… بیشتر است وعلت عمده آن عدم بهره مندی از تربیت صحیح ومراقبت کافی است.

خطرات وعوارض:

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله نقش والدین در کاهش یا افزایش بزهکاری کودکان
 • مقاله نقش رسانه های جمعی بر بزهکاری کودکان و نوجوانان
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.