مقاله چگونگی پیدایش جنبش اسلامی طالبان در افغانستان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله چگونگی پیدایش جنبش اسلامی طالبان در افغانستان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله چگونگی پیدایش جنبش اسلامی طالبان در افغانستان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

طرح مسئله:   ۱
پیشینه موضوع:   ۳
هدف از پژوهش:   ۴
سؤال اصلی:   ۵
سؤالات فرعی:   ۵
شناسایی متغیرهای دخیل:   ۶
فرضیه اصلی:   ۶
فرضیه‌های جانشین :   ۷
تعاریف عملیاتی:   ۷
راه وروش آزمون:   ۹
اهمیت اثبات فرضیه:   ۹
حدود و تمرکز:   ۱۰
رد فرضیه‌های جانشین واثبات فرضیه‌‌های اصلی:   ۱۱
اثبات فرضیة اصلی:   ۱۵
موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان   ۲۳
پیشینة تاریخ افغانستان و کشورهای همسایه   ۲۳
احزاب در افغانستان و خاستگاه طالبان   ۲۶
خاستگاه طالبان   ۳۰
قبایل و اقوام افغانی در تاریخ:   ۳۵
نقش کشورهای همسایه افغانستان در تحولات این کشور   ۳۶
آینده افغانستان:   ۴۰
فهرست منابع:   ۴۴

فهرست منابع:

۱-طالبان با جنگ، مذهب و نظم نوین در افغانستان پیتر مارسدن، ترجمه غلبه خندق تهران:‌وزارت امور خارجه با مرکز چاپ و انتشارات ۱۳۷۸٫

۲-طالبان با اسلام، نفت و بازی بزرگ جدید، نویسنده احمدرشید، ترجمه اسدالله و صادق اننتشارات دانش ۱۳۷۹٫

۳-اسلام و مقاومت در افغانستان، اولیور روی،‌دانشگاه کمبریج ۱۹۸۶٫

۴-اسلام و دولت افغانستان، ساموئل هانتیگون، اولیور روی، دانشگاه لندن ۱۹۸۴٫

۵-افغانستان و گروه طالبان، روزنامه دوران امروز ۲۳ آذر ۷۹ شمارة ۲۷۵٫

۶-طالبان و مدرن ترین مفسران کهنه گرایی،‌روزنامه همبستگی ۱۵، آذر ۷۹ شمارة۳۹٫

۷-پاکستان، کشمیر و افغانستان، حسام‌الدین امامی روزنامه آزادگان ۲۹ مهر ۷۸ شمارة ۱۳

۸-افغانستان با روند تثبیت، زالی خلیل زاده مترجم محمد اسماعیلی امینی زمستان۲۰۰۰

۹-دخالت پاکستان،‌مشکل،‌ افغانستان حسن فتحی، روزنامه نشاط ۲۱ مرداد ۷۸

۱۰-دولت‌ ملی بهترین گزینه،‌دکتر پرویز ورجاوند روزنامه آفتاب یزد ۲۳ مهر ۷۹

طرح مسئله:

افغانستان در قلب آسیا و محل تلاقی شریانهای حیاتی آن و در منطقه ارتباط و اتصال شرق و غرب و مرکز آسیا واقع است . اهمیت استراتژیکی و مواصلاتی این کشور موجب شده است تابه شکل کشوری دارای اقوام و ملل مختلف تبدیل گردد . از همین رو در بین کشورها‌ی دارای فرهنگ‌ها و اقوام گوناگون ، افغانستان بارزترین نمونه محسوب می‌شود .

این واقعیت به عنایت با وجود بیش از ۲۰۰ قومیت و ۳۰ زبان از جمله پشتو، فارسی ، بلوچی ، تاجیکی ازبکی ، هندویی و …… نمایان‌تر می‌شود .

از لحاظ سابقه سیاسی افغانستان دروازه هندوستان محسوب می‌شود و رقابت استعماری بریتانیا با روسیه این منطقه را از اهمیت ویژه‌ای برخوردار ساخته بود . افول قدرت استعماری انگلیس و ظهور قدرت جدید استعمار یعنی آمریکا و رقابت آن با شوروی در فرایند جنگ سرد باعث شد افغانستان جایگاه خاصی را در معاملات جهانی پیدا کند .

با ورود نیرو‌های کمونیستی و حاکم شدن آنها بر افغانستان ، آمریکا از طریق پاکستان نیرو‌های جهادی را تجهیز می‌کردند و با ورود ارتش سرخ شوروی نقش آمریکا و افغانستان بیشترشد و نیرو‌های ارتش سرخ با اشتغال افغانستان به منظور تحقق آرزوی دیرینه روسها (نیل به دسترسی به آبهای آزاد ) و خاموش نمودن نهضت اسلامی و جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی ایران بر افغانستان و کشور‌های مسلمان نشین شوروی یک گام اساسی برداشتند.

بدلیل مخالفتهای زیادی که به اشغال افغانستان از طریق مجامع بین المللی ، کشور‌های مسلمان و جمهوری اسلامی و بعضی از سردمداران رژیم کمونیستی شوروی واز همه مهمتر استقامت و مجاهدت مردم مسلمان افغانستان با سرکوب حکومت کمونیستی نجیب‌اله محقق شود .

بدنبال فرو پاشی شوروی وبر هم خوردن رقابت ایدئو‌لوژیک دو ابر قدرت ، افغانستان به میزان قابل توجهی اهمیت استراتژیک خود را ازدست داد و آمریکا در حاشیه قرار گرفت وبا تشکیل دولت اسلامی در افغانستان بودند ، آنها را وادار کردند که با نفوذ فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران بر مردم افغانستان اثر خوبی گذاشته بود ، به مقابله برخیزند ، نخست جنگ گروههای جهادی در داخل افغانستان پس از تصرف کابل شروع شد که نقش کشور‌ها به پاکستان ، حامی آمریکا از طریق گلبدین حکمتیار بر کسی پوشیده نیست ، حال بانگاه به این تحولات سؤال اساسی این است که طالبان چگونه در افغانستان ظهور پیدا کرد ؟

 

پیشینه موضوع:

در رابطه با چگونگی پیدایش جنبش اسلامی طالبان در افغانستان کمتر اثری به طور کامل به بررسی همه جانبه به ویژگی‌های طبیعی و تاریخی ، قومی ، نژادی افغانستان و مبارزات مردم این کشور در دوران اشغال توسط شوروی و شکل گیری احزاب مجاهدین قبل و بعد از شکست نیروهای اشغالگر و دلایل اختلافات آنها بعد از پایان جنگ با نیروهای شوروی ، و نقش کشورهای منطقه وقدرتهای بزرگ در تحولات سیاسی این کشور و چگونگی ظهور جنبش طالبان و اهداف آن پرداخته است . هر چند آثاری در این خصوص توسط دفتر مطالعات وزارت خارجه جمع‌آوری و به چاپ رسیده است و مقالات متعددی در روزنامه‌ها و مجلات به چاپ رسیده و مصاحبه‌های زیادی با کارشناسان امور افغانستان وسفرای این کشور صورت گرفته است ، ولی به نظر می‌رسد در این زمینه به طور کامل و همه جانبه تحقیق به عمل نیامده وبسیاری از مسائل اساسی در این زمینه به فراموشی سپرده شده است که اقدامات سال‌های اخیر نیز به آن اضافه گردیده و در این مورد احتیاج به یک پژوهش کاملتری می‌باشد . انشاءاله که بتوانیم با همکاری اساتید ارجمند در این زمینه موفقیت‌هایی را بدست آوریم.

 

هدف از پژوهش:

تاریخ معاصر افغانستان چون که یک صخره یخی است که بخش اعظم آن در زیر آب قرار داشته و برای مردم ما وحتی اهل تحقیق پوشیده است ، سرزمینی که امروز افغانستان نام دارد ، از دیرباز محل تلاقی ، فرهنگ‌ها و تمدن‌ها ودر معرض تاخت و تاز فاتحان و جهانگشایان بوده است اما تحولاتی که ملت افغان در دورة بیست ساله اخیر از سر گذارنده، شاید یکی از نادرترین تجارب آن به شمار رود ، توفانی که در دورة اخیر این ملت را بی خانمان کرد ، سهمگین ترین توفان‌های تاریخ این سرزمین است که هنوز بر ساحل خسته آن موج می‌کوبد وکشتی شکسته این علت را تهدید می‌کند ، هدف از این پژوهش نمایاندن گوشه‌ای از این صخرة یخی است که باعث رنج و بدبختی مردم مسلمان و آوارة افغانستان شده است . به نحوی که ما را در نجات کشتی توفان زدة این قوم کمک کند . در واقع آنچه که امروز در افغانستان می‌گذرد ، انسانیت را شرمگین و سرافکنده ساخته است که بنی آدم دیگر اعضای یکدیگر نیستند ؟ هدف بررسی همه جانبة پیدایش جنبش اسلامی طا‌لبان و انگیز‌ه‌های اساسی پدید آورندگان و شرایط زمانی و جهانی پیدایش جنبش ضمن توجه به مطالعات صورت گرفته در این زمینه ولی توجه بیشتر به رویدادهایی که از ۱۹۹۶ به بعد در افغانستان رخ داد و سیر بعدی تحولات داخلی این کشور .

سؤال اصلی:

طالبان چگونه در افغانستان ظهور وتسلط پیدا کرد ؟

سؤالات فرعی:

۱-      آیا طالبان با ایدئولوژی به مراتب سخت‌تر و غیر قابل انعطاف دینی و شروعی بر یک حرکت دینی صدر اسلام در منطقه اصلی نفوذ وقدرت اسلام نیست ؟

۲-           آیا طالبان تهدیدی علیه مرزهای ایران و کشور‌های مشترک‌المنافع نیست ؟

۳-           آیا طالبان ارتباطی با دیگر جنبش‌های اسلامی افراطی منطقه دارد یا خیر ؟

۴-      آیا طالبان به وسیله آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران ونفوذ آن در آسیای مرکزی ومیانه شکل گرفته است ؟

۵-           جنبش طالبان چگونه جنبشی است ، مذهبی است ، ملی است ، یا…..

۶-           موقعیت استراتژیکی افغانستان در منطقه چگونه است .

۷-           آیا فرو‌پاشی شوروی باعث پیدایش جنبش طالبان گردیده است ؟

۸-           آیا پایان جنگ سرد وکاهش اهمیت استراتژیکی افغانستان برای روسها باعث پیدایش این جنبش شده است ؟

 

شناسایی متغیرهای دخیل:

۱-خصوصیات ، زبانی ، قومی ، مذهبی ، نژادی و شرایط سرزمین افغانستان وتغییر ساختار قومی که در دست اقلیت تاجیک وازبک بود.

۲- منافع قدرت‌های بزرگ در منطقه.

۳- قابلیت افغانستان برای انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی ونقش آن در تولید مواد مخدر .

۴- همسایگی با ایران به عنوان مهد بیداری جهان اسلام .

۵- ویژگی رهبری جنبش اسلامی طالبان .

۶- کودتای سوسیالیستی ۱۹۷۸ و تجاوز شوروی و قدرت طلبی رهبران گروههای مجاهدین

 

فرضیه اصلی:

نا‌آرامی‌های ناشی از قدرت طلبی همزمان قدرت‌های بزرگ ومنطقه وقدرت طلبی گروههای مجاهدین باعث تشدید نا‌امنی در افغانستان وزمینه ظهور وجنبش طالبان شد.

 

فرضیه‌های جانشین :

۱-بازتاب انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب بزرگ باعث  شکل ‌گیری جنبش طالبان بوده است .

۲- وجود اقوام وگروههای مختلف در افغانستان باعث شکل‌گیری جنبش بوده است .

۳-مقابله با نفوذ کمونیسم در افغانستان از عوامل شکل‌گیری بوده است .

۴- اکثریت داشتن جمعیت پشتو که سنی مذهب هستند و اقلیت داشتن شیعیان در افغانستان

۵- موقعیت ژئوپلتیک افغانستان در منطقه خاورمیانه ووجود منابع زیرزمینی آن کشور

۶- ترس از به قدرت رسیدن شیعیان در افغانستان

۷- عقب ماندگی اقتصادی مردم افغانستان و همچنین ضعف فرهنگی مردم این کشور در میان کشورهای منطقه ودنیا

 

تعاریف عملیاتی:

۱-   تعریف جنبش : حرکتهای مردم است که بر پایة هدف مشخص و تفکر خاص ورهبری خاص قرار گرفته باشد .

۲-  جنبش اسلامی : حرکت‌های مردمی که بر پایه ایدئولوژی اسلامی با هدف مشخص وتحت رهبری مشخص صورت گرفته باشد و دارای سه رکن ایدئولوژی، رهبری ، مردم باشد .

۳-  طالبان : از کلمة طالب به معنی آموزنده گرفته شده و منظور طلبه‌های جوان وبچه‌های یتیم وگرسنه افغانستان می‌باشد که در مدارس اردوگاههای کشور پاکستان مشغول به تحصیل علوم دینی بر پایة شریعت اسلامی بوده و بعد از آن برای بدست آوردن یک اشتغال سیاسی – نظامی وداخل افغانستان و نبرد علیه دشمنان طالبان از آن کشور خارج شدند .

 

راه و روش آزمون:

 

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله طالبان و امنیت جمهوری اسلامی ایران
 • مقاله جغرافیای طبیعی افغانستان
 • مقاله افغانستان
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.