مقاله کودهای شیمیایی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله کودهای شیمیایی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله کودهای شیمیایی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه:   ۱
قانون ترکیبات کشاورزی و اصلاح دامپزشکی ( acvr)   ۲
هدف از تصویب این قانون   ۲
ضوابط حرفه ای کود   ۳
شورای کیفیت کود:   ۴
نشان کود   ۴
نشان توزیع   ۵
توافق نامه ها   ۶
فرآیندهای صنعتی   ۶
محصولات سوپر فسفات   ۹
محصولات اسید سولفوریک   ۱۱
نشانه ها برای محصولات عبارتند از:   ۱۸
کودهای جامد   ۱۹
محددیت های استفاده کود   ۲۲
کودهای فسفات   ۲۲
به طور کل   ۲۲
کودهای مایع   ۲۳
محلول های نیتروژن   ۲۵
مایع های NP وnpk   ۲۶
عناصر کم اهمیت   ۲۶
به فرسایل ابزار کاربرد   ۲۷
کشاورزی ارگانیک   ۳۰
علت رشد سریع سیستم کشاورزی ارگانیک   ۳۱
سودآوری بیشتر محصولات ارگانیک در کشورهای در حال توسعه   ۳۳
تجارب دیگر کشورها در مورد کشت ارگانیک:   ۳۴
امکانات طبیعی ایران برای کشت ارگانیک:   ۳۵
پیشنهاد:   ۳۶
نتیجه گیری :   ۳۷
منابع :   ۳۸

منابع

۴- سالاردینی – علی اکبر / حاصلخیزی خاک / انتشارات دانشگاه تهران / چاپ ۱۳۶۶

۵- زرین کفش – منوچهر -/ حاصلخیزی خاک و تولید / انتشارات دانشگاه تهران / چا پ ۱۳۶۸

۶- کنراد منگل ،‌ارنست کرکبی  / ترجمه : علی اکبر سالاردینی – مسعود مجتهد ی / انتشارات دانشگاه تهران / چاپ ۱۳۶۷

مقدمه:

آیا با پیشرفت علوم و تکنولوژی در تمامی عرصه ها و بالاخص در شاخه کشاورزی ، محصولات و زمینهای کشاورزی نیاز یه تغذیه و افزودنیهای شیمیایی ( کودهای شیمیایی ) هستند یا خیر ؟

طبق قانون مدیریت صنایع ( ۱۹۹۱ ) تمامی شهروندان وظیفه دارند تا از هر گونه فعالیت و یا عمل که به محیط زیست آسیب می رساند اجتناب کنند. این قانون شامل کود هم می شود.

به همین اساس سازمان صنایع تولیدی کود قانون مخصوص به کود را برای تمامی بخشها از جمله جنگلداری باغداری پرورش گل و کشاورزی تصویب کرد. این قانون دو هدف عمده دنبال می کند:

– اعمال مقررات مربوط به سیاستهای منطقه ای و طرح های ایالتی که از نظر RMA  ضروری می باشد.

– تعیین یک چهارجوب ابزار و اطلاعات انطور که مصرف کنندگان از کود بتوانند خطرات زیستی و اجتماعی این کودها و همچنین خطرات مربوط به حمل و نقل انبار توزیع و مصارف کشاورزی انها را ارزیابی و کنترل نمایند.

 این قانون تجویزی نیست اما بیان کننده فرایندی است که اگر  به ان عمل شود ضامن مصرف اقتصادی همراه با کمترین خطرات زیستی و اجتماعی می باشد. عناصر اصلی این فرآیند بر مبنای چهارچوب ارزیابی مدیریت زمینهای قابل کشت ( feslm) می باشد. در این فرآیند هر نوع مدیریتی که در خصوص زمینهای قابل کشت وجود دارد تعریف شده است

کنترل کیفیت کود

 قانون ترکیبات کشاورزی و اصلاح دامپزشکی ( acvr)

با تصویب این قانون در سال ۱۹۹۷ قانون کود ( ۱۹۶۰و ۱۹۸۲ ) و تبصره ای مربوط به ان لغو شد. در قانون — به کلمه ” کود ” اشاره ای نشده است اما به عنوان زیر شاخه ی “ترکیبات کشاورزی” به صورت زیر تعریف شده است:

” هر گونه ترکیبی از آنها و یا ترکیبات زیستی که برای نگهداری گیاهان و حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد و یا هر ترکیبی برای نگهداری گیاهان و حیوانات به خاک و اب محل زندگی افزوده شود. “

هدف از تصویب این قانون

الف) جلوگیری از خطرات مربوط به استفاده از ترکیبات شیمیایی به خصوص در مورد تجارت این ترکیبات امنیت حیوانات ایمنی در کشاورزی

ب) حصول اطمینان از عدم کاهش سطح استاندارد محصولات داخلی به دلیل استفاده از این ترکیبات شیمیایی

ج) حصول اطمینان از آگاهی کامل مصرف کننده نسبت به خواص این ترکیبات شیمیایی

بنابراین این قانون در خصوص کیفیت کود نیست بلکه جهت فراهم ساختن شرایط برای استفاده ایمن از این کودهاست . این قانون توسط —– ارائه شده است —— نظارت و ثبت تمامی مبادلان انجام شده تحت عنوان ترکیبات کشاورزی می باشد.

قانون —- از ان جهت حائز اهمیت است که بهتر توسعه و اعمال ضوابط حرفه ای را فراهم می سازد.

ضوابط حرفه ای کود

 طبق قانون مدیریت صنایع ( ۱۹۹۱ ) تمامی شهروندان وظیفه دارند تا از هر گونه فعالیت و یا عمل که به محیط زیست آسیب می رساند اجتناب کنند. این قانون شامل کود هم می شود.

به همین اساس سازمان صنایع تولیدی کود قانون مخصوص به کود را برای تمامی بخشها از جمله جنگلداری باغداری پرورش گل و کشاورزی تصویب کرد. این قانون دو هدف عمده دنبال می کند:

– اعمال مقررات مربوط به سیاستهای منطقه ای و طرح های ایالتی که از نظر RMA  ضروری می باشد.

– تعیین یک چهارجوب ابزار و اطلاعات انطور که مصرف کنندگان از کود بتوانند خطرات زیستی و اجتماعی این کودها و همچنین خطرات مربوط به حمل و نقل انبار توزیع و مصارف کشاورزی انها را ارزیابی و کنترل نمایند.

 این قانون تجویزی نیست اما بیان کننده فرایندی است که اگر  به ان عمل شود ضامن مصرف اقتصادی همراه با کمترین خطرات زیستی و اجتماعی می باشد. عناصر اصلی این فرآیند بر مبنای چهارچوب ارزیابی مدیریت زمینهای قابل کشت ( feslm) می باشد. در این فرآیند هر نوع مدیریتی که در خصوص زمینهای قابل کشت وجود دارد تعریف شده است و به تمامی موارد ذیل نیز پرداخته شده است:

۱- آیا استفاده از کود میزان تولید محصول را افزایش می دهد یا خیر؟

  ۲- ایا استفاده از این کود خطرات مربوط به تولید محصول دلخواه را کاهش می دهد؟

۳- ایا این کود خطری برای محیط زیست ندارد؟

۴-  ایا از نظر اجتماعی قابل قبول است؟

۵- ایا استفاده از این کود مقرون به صرفه است؟

این قانون از سه بخش تشکیل شده است: در بخش اول اصول و مبانی این قانون بنیان شده است. بخش دوم به راهنمایی و اموزش مصرف کنندگان در تمامی بخش ها یعنی جنگلداری زراعت باغداری و کشاورزی می پردازد. بخش سوم نیز مجموعه ای از دستورالعملهایی است که شامل تمامی اطلاعات و منابع مورد نیاز برای تصمیم گیری مناسب می باشد.

این دستور العمل امروزه به عنوان یکی از قوانین اصلی acvs شناخته می شود. این قانون حتی به تایید شوراهای محلی نیز رسیده است و در بسیاری از پروژه ای ابی و خاکی مورد اعمال می شود.

در سالهای اتی باید تلاشهای بیشتری برای تنظیم و اجرای عملی این قانون در سطح مصرف فردی از کود انجام پذیرد.

بر اساس این قانون هر نوع کود می بایست دارای ۲ نشان استاندارد کیفیت باشد:

نشان کود و نشان توزیع.

شورای کیفیت کود:

این شورا در سال ۲۰۰۲ توسط اتحادیه کشاورزان تشکیل شد و نتیجه ان تعیین دو استاندارد کیفیت یعنی نشان کود و نشان توزیع بود.

نشان کود

در سال ۱۹۹۲ اتحادیه کشاورزان نیوزلند یک استاندارد کیفیت جدید برای کود تعیین کردند که نام ان ” نشان کود ” بود. انها تحت این نشان تجاری توانستند کیفیت کود را برای اعضا و مصرف کنندگان تضمین کنند.

در این استاندارد جدید کود به طور جامع تعریفشده است و شامل تمامی ۱۶ ماده غذایی مورد نیاز برای رشد گیاه و همچنین کبالتco)) سلنیوم (se) و آیواین (i) که برای تولید حیوانات ضروری می باشند می شود.

طبق ای ناستاندارد کود به مواد یا ترکیباتی اتلاق می شود که برای نگهداری افزایش رشد حاصلخیزی و افزایش کیفیت گیاهان و همچنین به طور غیر مستقیم برای  رشد حیوانات که از این گیاهان تغذیه می کنند مناسب می باشند.

هدف اولیه از تعیین این استاندارد حصول اطمینان از مطابقت محتوی کود با اطلاعاتی می باشد که بر روی بر چسب انها ذکر می شود. بدین منظور کیفیت تمامی محصولات ثبت شده به طور مرتب  مورد بررسی قرار می گیرد. امروزه قانون بررسی محصولات جز قوانین جانبی کیفیت maf محسوب می شود. واضح است که “ستاندارد کود” ترکیبات کود را هم در بر می گیرد. کیفیت ترکیبات کود از طریق کنترل محتوی غذایی انها صورت نمی گیرد بلکه توجه و کنترل بیشتر بر روی مراحل و روشهای تولید این ترکیبات می باشد.

 نشان توزیع

” نشان توزیع ” در سال ۱۹۹۴ توسط انجمن پخش و توزیع کود در نیوزلند به تصویب رسید. هدف از این اقدام تعیین استانداردی لازم برای اطمینان از کاربرد و استفاده دقیق و مناسب از کود می باشد.

در سال ۲۰۰۰ این استاندارد به تصویب اتحادیه کشاورزان نیوزلند رسید تا در کنار ” نشان کود ” مورد کنترل قرار گیرد.


توافق نامه ها

بر اساس قانون ( توافق ) بین المللی مبنی بر ذکر محتویات غذایی کود ها شرکت های تولید کننده بایست اطلاعات مربوط به محتویات غذایی کود ها را به ترتیب نیتروژن (n) فسفر (p) پتاسیم (k) و در صورت لزوم سولفور (s) و منیزیم ( mg) بر روی برچسب انها ذکر کنند.

بنابراین مشاهده یک سری اعداد نظیر ۱۲-۱۲-۱۴ بر روی بر چسب کود ها نشان دهنده ان است که این کود محتوی ۱۴ درصد نیتروژن ۱۲ درصد فسفر و ۱۲ درصد پتاسیم می باشد.  در کشور نیوزلند این اعداد معرف چگالی عناصر به کار رفته در این محصول می باشد.

دو عنصر منزیم و پتاسیم معمولا در ترکیبات به صورت اکسید k2o,p2o5 بیان می شوند.

در جدول ۳۰۱ برای تعیین میزان عناصر لازم جهت تبدیل انها به اکسید یک مقیاس معرفی شده است. بنا بر این ۱۰ درصد پتاسیم معادل k2oدرصد۱۰/۲ و ده درصد فسفر معادل ۲۳ درصد p2o5 می باشد.

فرآیندهای صنعتی

فرآیندهای صنعتی پیشرفت کرده است. به منظور تبدیا طیعی مواد خام در حال واکنش به روشی نوتر به آسانی موجود شوند. در مورد PوS مواد خام سنگ فسفات ، عنصر S می باشد نیتروژن از اتمسفر به دست میآید. فرآیندهایی نیز وجود دارند که سبب متمرکز شدن نوترنیت ها م یگردد به صورتی که می تواند به آسانی پراکنده یا منتقل شوند قبل از اینکه فرآیند های شیمیایی توسعه یابند. بیشتر برای حصول به این مقصد به بقایای چرخه انسان و گیاه و کود گیاهی.

مواد گیاهی توجه دانست. به گونه ای که با نام محصولات سبز و استخوان ها و مواد کانی و معدنی زمین مشهور بودند. در برابر این تکنیک های به ثبوت رسیده و خوب قدیمی فرآیند های شیمیای فواید بیشتری را ارئه دادند. درستی ریسک ها کاهش داده شده و محصولات با تمرکز بالا می توانند به گونه ای آسانتر و با قدرت و بخش گسترش سریعتر و البته با زحمت  کمتر تولید می شوند  LIEBIG بدر حاصلخیزی مدرن خاک در سال ۱۸۴۰ کشف کرد که با در رابطه گذاشتن یا مرتبط کردن استخوان و اسید فسفات ها در این  مخلوط برای گیاهان تولید می شوند.

LAWES   در سال ۱۸۴۲ یک فرآیند را به ثبت رساند به وسیله یک کود فسفر متمرکز کهsuper phoosphorale نامیده شد.

که از کود مرغان دریایی و مواد خام فسفاتتیک دیگر تولید می شود.

پی گیری این کار به توسعه rothamsted در اینگلیس سپرده شد

که یکی از مشهورترن ایستگها های کشاورزی در جهان است .

بعد از جنگ جهانی اول فرآیندهای دیگر توسعه یافتند . آن کشف شد که جمع یا متمرکزp  می تواند. بیشتر افزایش یابد،super phosphat سرو دوگانه گسترش و تکمیل شد.

نیتروژن می توتند از اتمسفر حاصل شود و تولید کننده آمونیاک و محصولات ترکیبی     N,P از قبیلDAP می باشد.صنعت تولید کود نیوزیلند همه کشاورزان و پرورش دهندگان گل را بارنج کامل از محصولات مناسب برای محصول و محصولات مورد نیاز چراگاه ها حمایت می کند و احتیاجات این گروه را تامین می نماید . دو تولید کننده بزرگ کود در نیوزیلند وجود دارد.

سوپر فسفات و شنقاقش در پنچ کارخانه در سرتاسر کشور تولید می شود و             UREAدر کارخانه بالانس در کاینیKAPUNI تولید میشود تمام کودهای حاصل دیگر وارد می وشند.

مواد خام:نیوزیلند سنگ فسفات رااز جزایر NAURU  ، اقیانوس آرام،        MAKATEA  وCHRISTMAS (کریسمس)وارد می کند. همه اینها ذخایر با کیفیت بالا و کیفیت فیزیکی خوب و یک تسعیر بالا از آب غیر قابل حل یا حل شدنی به آب حلال نسبتا پیچیده می باشد.

به طور متداول سنگ فسفات از شرکت های خصوصیJORDAN              (جردن) ESRAEL (اسرائیل)و آمریکایی جنوبی خریده می شود ئ به طور کلی این سنگ ها مقدار فسفات کمتری دارند و یک محصول با کیفیت فیزیکی پایین تری تولید می کند. به گونه ای که سنگ فسفات جزایر آرام PACIFIC بسیار غنی تر می باشد.

هم اکنون تلاش و کوشش بیشتری جهت یافتن و ذخایر فسفات صورت گرفته است استرالیا یک ذخایر بزرگ از سنگ فسفات در مرکز کود نیوزیلند دارد که یعنی حدود ۱/۱۴ درصد که برای کارخانه های کودسازی مناسب می باشد.

نیوزیلند نیز ذخایر غیر قابل دسترسی بزرگی دارد که این ذخایر زیر دریا و سواحل غربی دور از دسترس در هوکیانگ        HOKIANG        واقع شده است این فسفات ها به طور متوسط در حودو۰/۹ بوده و جزء سنگ های ارتجاعی دسته بندی می شوند .با این حال هنوز تکنولوژی برای بهره برداری از این ذخایر موجود نمباشد. به طور کلی طبق آینده پیش بینی شده به نظر می رسد که احتیاجات انسان به این کانی بسیار زیاد باشد علاوه به این تکنولوژی تکمیل شده است به منظور استفاده از ضخره های با نمره پایین تر برای کارخانه های صنعتی.

نیوزیلند همه سولفور را برای تولید اسید فسفریک از آمریکای شمالی و همچنین کانادا و ایالات متحده آمریکا وارد می کند. این مواد به شکل عنصری تقریبا خالص سولفور وارد می شوند به گونه ای که قبل از تولید اسید سولفوریک احتیاج به باز تولید نمی باشد.

ذخایر کمی سولفور در مرکز جزایر شمالی وجود دارد اما این ذخایر برای تولید اسید سولفوریک مناسب نمی باشند . به طوری متداول نیوزیلند در حدود ۳ میلیون تن سولفور وارد می کند.

محصولات سوپر فسفات

 

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله روند تاریخی مصرف کودهای شیمیایی
 • مقاله خاک و کویر
 • مقاله آلودگی آب آلودگی هوا
 • مقاله آفات کشاورزی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.