مقاله گیاهان شور


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله گیاهان شور مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله گیاهان شور نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۱
گیاهان علوفه ای بوته ای مقاوم به شوری :   ۳
عوامل موثر در استقرار گونه ها :   ۳
(الف) عوامل محیطی )   ۳
ب- عوامل گیاهی   ۵
مورفولوژی   ۷
اهمیت گونه های آتریپلکس :   ۹
کاشت آتریپلکس   ۱۲
روش بذر پاشی :   ۱۲
روش فعال کاری :   ۱۳
تاثیر عوامل محیطی بر رشد :   ۱۷
تاثیر پذیری گونه آتریپلکس کانسنس از شرایط محیطی :   ۱۸
مقایسه درون منطقه ای خاک منطقه مطالعاتی :   ۲۰
پراکنش آتریپلکس :   ۲۲
ضرورت اجرای طرحهای تحقیقاتی آتریپلکس :   ۲۳
طرح های تحقیقاتی انجام شده موضوع عبارتند از :   ۲۳
مواد و روشها :   ۲۴
خواص بتانیکی آتریپلکس :   ۲۵
آتریپلکس کانی سنس :   ۲۶
آتریپلکس لنتی فورمیس :   ۲۷
نتایج و یافته های تحقیق :   ۲۸
منابع مورد استفاده   ۳۰
مقدمه :   ۳۲
نتایج :   ۳۵
منابع مورد استفاده :   ۴۰

منابع مورد استفاده :

۱- کوچکی ؛ عوض وهمکاران ، ۱۳۷۴ ( ترجمه ) بهره برداری از بوته زارهای مرتعی ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ، شماره ۱۷۷ .

 ۲- هادی کریمی ، مرتع داری .

۳- دکتر علیرضا گیتی ( استادیار مرکز تحقیقاتی مناطق کویری وبیاباتی ایران ) ،‌دوم آذرماه ۱۳۷۵ ، مقاله اثر کشت گیاهان گزو آتریپکس بر روی شوری خاک .

۴- محمد جعفری ، سید علی خلخالی ، مقاله بررسی تأثیر متقابل میان خصوصیات خاک وصفات گیاهی در منطقه کشت آتریپکس کانسنس زرین آباد– اختر آباد ( کرج )

 ۵- مجله منابع طبیعی ایران ، جلد ۵۲ ، شماره ۱ ، سال ۱۳۷۸ .

۶- مهندس علی سرافراز اردکانی ، مقاله آتریپلکس رویک ردینو به احیای کویر ( جهاد سال بیست و یکم ، بهمن و اسفند ۱۳۸۰ )

۷- آتریپکس و اهمیت آن در کنترل فرسایش و تهیه علوفه ، (جلسه بحث نوشتة طه رودبار شجاعی ) ، استاد راهنما مهندس مرعشی

مقدمه

برخی از گیاهان بوته ای متحمل شوری ، قادرند تحت شرایط خاکهای بسیار شور نیز رشد کنند . به عنوان مثال رشد گونه های ،A.cuneata , Atriplex canes cens به ترتیب در شوری ۲۴۰۰ و ۳۰۰۰ (ms/MECE) فقط حدود ۲/۱ کاهش یافت .

(دریچاردسون و مک کل ، ۱۹۸۰) دور نمای بهره برداری از گیاهان علوفه ای بوته ای خاصی که تحمل شوری بسیار بالایی دارند ، به منظور کشت آن ها در خاکهای شور و به عنوان ابزاری ، برای اصلاح این خاکها به شمار می روند .

تحت شرایط طبیعی ، خاکهای شور دارای پوشش گیاهی از نوع بوته های متحمل شوری هستند .اراضی شوری که برای تولید گیاهان علوفه ای بوته ای مناسب هستند . عبارتند از : مناطق تخریب شده گیاهان نمک دوست طبیعی ، اراضی شور شده در اثر پروژه های آبیاری و مناطقی که به دلیل تغییراتی هیدرولوژیکی دچار شوری ثانویه شده اند. مولفین و محققین بسیاری ، استفاده از گیاهان نمک دوست را ، در تولید غذا ( سامرز ، ۱۹۷۶) و سایر فرآورده ها ( سنگ ، ۱۹۷۰ : مودی ،۱۹۷۴) ،مورد توجه قرار داده اند .دیگر فواید رشد گیاهان مقاوم به شوری، در خاکهای شور شامل : کاهش خطر فرسایش خاک ( جونز ، a 1966) ، کنترل آلودگی (هی ونول هارد ، ۱۹۷۳ ) ، تثبیت شنهای روان ( لی روکس ، ۱۹۷۴) توسعه و بهبود زیستکاه حیات وحش (شام ساوت دینوف ، ۱۹۶۶) و افزایش تنوع اکولوژیکی ، در مناطق لم یزرع میشود . علاوه بر این کشت گیاهان علوفه ای در مناطق کشور ، بدون نیاز به انرژی ورودی اضافی ، مقداری غذا و علوفه تولید خواهد شد که می تواند در سیستمهای کشاورزی و دامداری مورد استفاده قرار بگیرند .

گیاهان علوفه ای بوته ای مقاوم به شوری :

در میان گیاهان علوفه ای بوته ای ، متحملترین گروه نسبت به شوری و غرقابی علف شور ها هستند . که در حواشی دریاچه های شور و با تلاق رشد می کند . این گیاهان ممکن است در معرض مقدار بسیار زیاد شوری ،یا آب ایستادگی قرار گیرند .

علف های شور که شامل جنسهای Halimione ,Rhagodia ,Chenopium , Atripex هستند ، در مناطقی که تحت شرایط غرقاب کمی هستند ، بهتر از خاکهای قلیایی رشد می کنند و توانایی رشد در خاکهای بسیار شور را نیز دارند . بسیاری از گونه های چوبی و چند ساله Atriplex . spp  دارای مسیر متابولسیم C4 هستند . علف شور ها از نظر درجه خوشخوراکی متفاوت هستند ، ولی هنگامی که علوفه کمیاب باشد . اکثر آن ها توسط حیوانات چرا کننده مصرف می شوند . یکی از خصوصیات علف شورها رنگ خاکستری برگها به علت تشکیل غذه های نمک ، روی سطح برگ است .

عوامل موثر در استقرار گونه ها :

(الف) عوامل محیطی )

معمولاَ با حفاظت پوشش گیاهی خاکهای شور در برابر چرا ، رشد مجدد گیاهان بطور طبیعی انجام می گیرد .

کوششهای زیادی برای دست یابی به پوشش گیاهی مناسب ، از طریق کشت بذرهای گیاهان علوفه ای بوته ای مقاوم به شوری انجام شده است . در ینوساوت ولیز غربی ، برای استقرار A.vesicaria .Atriplex nummularia  وسایر گونه ها بیش از ۳۰ سال تحقیق و مطالعه و تلاش صورت گرفته است . ( جونز ، a1966 ، بسیاری از محققین دیگر ). در طی انجام آزمایشات عوامل متعددی که استقرار بوته ها را تحت تاثیر قرار می دهند ، شناخته شده و برای بهبود نتایج ، روشهای مختلف بذر کاری ابداع شده است . بطور کلی گیاهانی باید مورد استفاده قرار بگیرند که به خوبی با منطقه سازگار هستند ( گوم ، ۱۹۷۴) مرگ قبل از بلوغ در بوته های استقرار یافته و یا از بین رفتن بعضی گونه ها به مرور زمان ، نشان دهنده سازگاری ضعیف است .

خشکی ،چرا ، وحمله حشرات علل از بین رفتن گیاه Atriplex , nummularia در بخش کولا به نیوساوت ولیز شناخته شده اند ، در حالی که گونه A. vesicaria در همین محل به خوبی باقی مانده است . ( کانینگ هام ، ۱۹۷۴) در استرالیایی غربی ، بازرسی مناطق تحت آزمایش در خاکهای شور ، برای مدت ۱۲ سال تغییر برتریهای گونه ها را در طول زمان نشان داد . گونه های Atriplex halimus  ،A.canescens   ،A.lentiformis در سالهای اول بخوبی رشد کردند ، ولی در سال نهم بمراتب ضعیفتر از گونهA.ammicola بودند .

آب مهمترین عامل استقرار گیاهان علوفه ای بوته ای مقاوم به شوری است . مقدار پراکنش فصلی برف و باران و سرنوشت آب هنگامی که به زمین می رسد ، همه عواملی هستند که استقرار و بقای این گیاهان را به طریق مختلف ، تحت تاثیر قرار می دهند .

ب- عوامل گیاهی

به بذر گونه های Atriplex براکته هایی چسبیده اند که حاوی مواد ممانعت کننده از جوانه زنی هستند ، این مواد که در آ.ب قابل حل هستند ، عمدتاَ کلرو سدیم و مواد صابونی هستند . در این گونه ها ، به بذر و پوسته های همراه آن ، میوه اطلاق می شود. در بذرهایی که مراحل نمو آن ها بطور کامل طی نشده است ، برکته ها کامل نمیشوند .دامنه تغییرات میزان  پر شدن دانه ها بسیار وسیع است و به عنوان مثال در گونه های Atriplex  nummalaria ، بین ۱۰ تا ۸۴ درصد ( جونز ،۱۹۶۸) ، در گونه A.canescens بین ۴۹ تا  ۹۳ درصد ( اسپر لینگ فیلد ،۱۹۷۴) و در A.halimus بین ۵/۴۳ تا ۵/۹۱ درصد ( کولر و همکاران ، ۱۹۵۸)تغییر می کند . همچنین جوانه زدن بذرهایی که دارای باله هستند نیز ،ممکن است تا حد زیادی تغییر کند مثلاَ میزان جوانه زنی در گونه A.canescens بین ۳۴ تا ۸۰ درصد ( اسپرینگ فیلر ، ۱۹۶۴) و در بذرهای A.nummularia از ۲ تا ۶۲ درصد متغیر است ( جونز  ، ۱۹۶۸) میوه های A.tripLex  spp حاوی مواد ممانعت کننده محلول در آب هستند . مقدار این ترکیبات در حدی است که می تواند بر فرآیند جوانه زنی تاثیر بگذارد . یا حتی آن را متوقف کند .

درصد جوانه زنی در گونه های آتریپلکس ، در درجه حرارتهای پایین کم بود و در دامنه در درجه  حرارتهای بالاتر بطور چشمگیری افزایش داشت . همچنین بین گونه های مختلف Atriplex نیز اختلافات معنی داری ملاحظه گردید . بطوریکه درصد جوانه زنی دو گونه ، A.glauca , A.nmmularia در درجه حرارتهای بالاتر از ۸-۱۵ درجه سانتی گراد کاملاّ افزایش داشت ، ولی در گونه های  A.amnicola  , A.Lentiformis مقدار افزایش کمتر بود این دو گونه هنگام که دما از ۴ به ۸ افزایش یافت ، عکس العمل خوبی داشتند و درصد جوانه زنی آن ها افزایش چشمگیری داشته است.

سیستماتیک گیاه آتریپلکس :

Kingdom : Plantae

Subkingdom : tracheobionta

Superdivision : spermatophyta (seed plant)

Division : magnoliophyta (flowering plant)

Class : magnoliopsida (dicotyledons)

Subclass: caryophyllidae

Order : caryophyllaes

Family : chenopodiaceas

Genus : atriplex (salt  bush)

آتریپلکس یا اسفناج وحشی گیاهای است از تیره اسفناجیان و از جنس آتریپلکس و دارای حدود ۲۰۰ گونه متعدد و مختلف .

در چند سال اخیر چند گونه از گیاه به ایران وارد شده که از خود سازگاری چشمگیری نشان داده اند . از آنجمله اند گونه های زیر ۱ :

At. Canescens

At. Halimus

At. Lentiformis

مورفولوژی

آتریپلکس گیاه بوته ای چوبی است که به عنوان طرح کلی به شکل راست و مدور است ، با ساقه های سفت و شکننده . پوست نازک دارند و به صورت فشرده قرار گرفته اند و شاخسار زیادی دارند .

در بعضی گونه ها ممکن است شاخه های جانبی دارای اسپاین باشند . اگر چه آتریپلکس در شکل فیزیولوژی و دیگر ویژگی های دارای تغییر زیادی است ( گوناگونی زیادی دارد )

اکوتیپ های این گیاه در سرعت رشد ، برگ ریزی زمستانه ، مقاومت نسبت به خشکسالی و سرما و خوشخوراکی متفاوت هستند.

کمترین رنج ارتفاع این گیاه یک فوت (۳/۰ متر ) و بیشترین مربوط به گیاهانی نیمه چوبی در جنوب dakota است که بیشتر از ۱۰ فوت ( ۳ متر) ارتفاع دارند .

آزمایشات عادی باغبانی اختلافات زیادی را در ارتفاع و دیگر ویژگی های گیاهی درون جمعیت این گیاه نشان داد که اساساّ تحت تاثیر ژنتیک بودند .

رنج طول برگ ها ۸/۰ تا ۲ اینچ (۵-۲ سانتیمتر ) است .

برگهای جوان با فلس پوشیده شده اند تا در مقابل از دست دادن آب محافظت شوند.  برگ های بالغ دارای کرک های بیرونی هستند که نمک را متمرکز و ترشح می کنند و در مناطق شور برگها پوشیده از یک پوسته نمکین یا شوره می شوند .

این گیاه در آب و هوای گرم همیشه سبز است ولی در آب و هوای سرد زمستان برگ ریزی دارد . ( خزان می کند)

گل های نر دارای سنبله هایی به عرض ۳-۲ میلی متر هستند و پانیکول گل های ماده از ۲ تا ۱۶ اینچ ( ۴۰-۵ سانتی متر ) طول دارند .

میوه ها دارای اتربکولی به طول ۳/۰ تا ۴/۰ اینچ (۱-۸/۰ سانتی متر ) و دارای براکته هایی به طول ۴/۰ تا ۱ اینچ ( ۹ تا ۲۵ میلی متر مربع ) هستند .

Fourwing Saltbush تنها گونه ای است که میوه هایش به صورت ژنتیکی دارای ۴ بال بزرگ هستند .

دانه ها درون اتریکول قرار دارد و در زمان پراکندگی  هم از اتریکول جدا نمی شوند .

اندازه دانه تقریباّ ۲×۱ میلی متر است و ۱۷ تا ۲۰ دانه  بر روی هر میوه قرار دارد .

سیستم ریشه ای شامل ریحه اصلی و ریشه های کوچک جانبی غذا دهنده است که لایه های بالای خاک را اشتغال کرده اند و اگر خاک اجازه بدهد ریشه اصلی اغلب بیشتر از ۲۰ فوت ( ۶ متر ) توسعه پیدا می کند .

در بیابان های جنوبی کالیفرنیا ریشه های گیاه Fourwing  Saltbush در فاصله ۴۰ فوت ( ۱۲ متر ) دورتر از بوته در زیر سطح خاک دیده شد .

گلهای این گیاه به وسیله باد  گرده افشانی می کنند .

آتریپلکس زندگی طولانی دارد . کرت های دائمی درون آزمایشگاه بیابانی نزدیک Arizona و Tucson نشان داد که بقاء و ماندکاری بوته ها تقریباَ ۲۹ سال است و مجموعه های عکس درون پرونده های Grand Canyon نشان داد که آتریپلکس برای بیشتر از ۱۰۰ سال زنده می ماند .

معمولاَ آماس شدن جوانه ها از بهار آغاز می شود و با افزایش طول ساقه ها در اواسط تا اواخر بهار ادامه پیدا می کند و جوانه زنی دانه ها هم در همان هنگام رخ می دهد .

اهمیت گونه های آتریپلکس :

 

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.