پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ناسازگار‌ی خانوادگی زوجین


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ناسازگار‌ی خانوادگی زوجین   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ناسازگار‌ی خانوادگی زوجین نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول:
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سئوالات تحقیق

فصل دوم:
مبانی نظری
الف: نظریه‌های جامعه‌شناسی خانواده
نظریه مبادله
نظریه توسعه خانواده
نظریه نظام‌ها
نظری نقش‌ها
نظریه شبکه‌ای
ب: نظریات آسیب‌شناسی یا انحرافات
نظریه آنومی
ساخت اجتماعی و آنومی
رضایت جنسی
ویژگی فعالیت جنسی بهنجار یا عادی
اختلال‌های میل جنسی
عوامل موثر بر ناسازگاری خانوادگی زوجین
عوامل اجتماعی موثر در ناسازگاری خانوادگی زوجین
عوامل زیستی موثر در ناسازگاری خانوادگی زوجین
مروری بر تحقیقات پیشین
بررسی عوامل موثر بر عدم رضایت جنسی زنان
نقش روابط جنسی در سازگاری زوجین
نقش اختلافات خانوادگی در پیداش اختلاف جنسی
چارچوب نظری
مدل تحقیق

فصل سوم:
جامعه آماری و نمونه
روش نمونه‌گیری
ابزار اندازه‌گیری
روش اجرا
متغیرهای مستقل و وابسته
طرح تحقیق
روش‌های آماری
تعریف مفاهیم و اصلاحات
فرضیات تحقیق

فصل پنجم:
نتیجه‌گیری
محدودیت‌ها
پیشنهادات
فهرست منابع و ماخذ

فهرست منابع و ماخذ:

۱- آریان‌پور، جامعه شناسی
۲- احمدی، جبیب (۱۳۷۷) نظریه‌های انحرافات اجتماعی، شیراز، انتشارات زر
۳- اسکیدمور، ویلیام (۱۳۷۲)، تفکر نظری در جامعه‌شناسی، ترجمه علی‌محمد حاضری و دیگران
۴- اوحدی، بهنام (۱۳۸۲) تمایلات و رفتارهای جنسی انسان
۵- بیرجندی، پروین (۱۳۶۲) روانشناسی
۶- ترنو، جاناتان،اچ (۱۳۷۲) ساخت نظریه جامعه شناختی، ترجمه عبدالعلی لهسانی‌زاده
۷- توسلی، غلامعباس (۱۳۷۳)، نظریه‌های جامعه‌شناسی
۸- چلبی، مسعود (۱۳۷۳) تحلیل شبکه در جامعه‌شناسی، فصلنامه علوم اجتماعی
۹- ریترز، جورج (۱۳۷۴) نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی
۱۰- زنجانی، حبیب‌الله،  (۱۳۶۲)
۱۱- سگالن، مارتین (۱۳۷۵) جامعه‌شناسی تاریخی خانواده، ترجمه حمید الیاسی
۱۲- سیف، سوسن (۱۳۶۸) تئوری رشد خانواده
۱۳- شایان مهر، علیرضا (۱۳۷۷) دائره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی کتاب اول
۱۴- صاحب الزمانی (۱۳۴۲) جوانی پررنج
۱۵- صالح مسق‌پور، بهرام (۱۳۷۷)، بررسی عوامل که منجر به اختلافات خانوادگی و طلاق می‌شود
۱۶- عمید، حسن (۱۳۶۹) فرهنگ عمید
۱۷- کی‌نیا، مهدی (۱۳۶۹) مبانی جرم شناسی
۱۸- گود، ویلیام (۱۳۵۲)، خانواده هر جامعه، ترجمه ویدا صالحی
۱۹- محمود منصور (۱۳۷۱) لغت‌نامه روان‌شناسی
۲۰- مور، استفن (۱۳۷۶) دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی، ترجمه مرتضی ثابت‌فر
۲۱- میشل، آندره (۱۳۵۴) جامعه‌شناسی خانواده و ازدواج
۲۲- ملتفت، حسین (۱۳۸۲) ، بررسی عوامل موثر بر گرایش طلاق
۲۳- والچاک، ایوت و شیلا برنز (۱۳۶۶)، طلاق از دید فرزند، ترجمه فرزانه طاهری
۲۴- ولی‌زاده، علی (۱۳۷۸)، پیوندها سست می‌شود وقتی ارزش‌ها در روابط خانوادگی رنگ ببازد
۲۵- چکیده مقالات، کنگره سلامت خانواده
قدسی، سیدمحمدعلی (۱۳۸۱)، نقش اختلافات در پیدایش و تشدید اختلافات جنسی
احمدی، خدابخش (۱۳۸۱) نقش روابط جنسی در سازگاری زوجین

۲۶- نیکخو محمدرضا (۱۳۸۰) زندگی جنسی زنان و آشنایی با رفتارهای جنسی و روش‌های شناخت و درمان

چکیده

 

هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ناسازگار‌ی خانوادگی زوجین بوده است چارچوب نظری این تحقیق ترکیبی از نظریه‌های جامعه‌شناختی خانواده و انحرافات اجتماعی می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش روش تمام شمار بوده است .ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است.

در این تحقیق اطلاعات مورد نظر شامل ۱۰۰ نفر از زوجین که درخواست طلاق به دادگاه مراجعه کرده‌اند که این افراد تا ۲۹ نفر مرد و ۶۶ نفر زن و ۶ نفر نامشخص بودند. . تجزیه و تحلیل داده‌ها در درو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد و نتایج بدست آورده از تحقیق نشان دادند که : عدم تفاهم اخلاقی، اختلاف عقیدتی دینی وضعیت شغلی همسر، مشکلات مادی، دخالت خانواده همسر بدبین بودن همسر داشتن بیماری خاص همسر عصبی بودن همسر کتک کاری اختلاف طبقاتی عدم رضایت جنسی با ناسازگاری خانوادگی زوجین رابطه معناداری دارد ۴۴ درصد افراد عنوان نموده‌اند که همسرشان قادر به راضی کردن آنها در روابط جنسی نبوده است، ۵۴ درصد افراد تمایلات جنسی‌شان را با همسرشان مطابق ندانستند ۵۵ درصد آنها عنوان کرده‌اند که پس فعالیت جنسی احساس ناراحتی می‌کنند ۵۱ درصد آنها عنوان کرده‌اند که به همان مقدار که مایل بوداند با همسرشان رابطه نداشتند و ۴۷ درصد آنها از رابطه جنسی با همسرشان راضی نبودند.

مقدمه:

خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی، پایه اساس ساخت اجتماع محسوب می‌شود خانواده شالوده هر جامعه متمدن است (مور۱۳۷۶) در واقع خانواده نهادی است که به اعضای خود احساس آرامش و امنیت می‌دهد و طی قرن‌های متمادی به عنوان پایدارترین و موثرترین وسیله حفظ ویژگی‌های فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسل‌های بعدی بوده است از همین روست که تشکیل خانواده در همه ادیان بویژه دین مقدس اسلام از اهمیت والایی برخوردار است و از آن به عنوان کانون آسایش و آرامش نام برده شده است (ولی‌زاده ۱۳۷۸) تقریبا همه متفکرین اجتماعی بر این باورند که جهت حفظ حیات اجتماعی لازم است که نهاد خانواده را استحکام بخشید تا بخش زیادی از مشکلات اجتماعی حل گردد.

ویلیام گود، استاد جامعه شناسی دانشگاه کلمبیا در کتاب «خانواده و جامعه» می‌نویسد نهاد خانواده تنها نظام اجتماعی است که رسماً در همه جوامع پذیرفته شده است و ادامه دارد (گود ۱۳۵۲) فیلسوفان و محققین اجتماعی که جامعه متشکل از خانواده‌هاست و مختصات جامعه مورد مطالعه از طریق روشن کردن روابط خانوادگی موجود در آن قابل توصیف است و بالاخره این اصل کلی مورد تاثیر قرار گرفته است، که جامعه از طریق خانواده می‌تواتند حس مشارکت در فرد ایجاد کند (صالح مصدق‌پور ۱۳۷۷) از طرف دیگر این موضوع که خانواده چگونه بوجود می‌آید نیز مهم است، چرا که چگونگی بوجود آمدن خانواه که بوسیله یک پیوند بین یک زوج شکل می‌گیرد می‌تواند در ثبات و عدم ثبات خانواده نقش داشته باشد. ازدواج پیوندی روحانی و احساسی بین زن و مرد است که بدون شک مقوله عشق و عاطفه و دستیابی به آرامش از طریق آن باعث تمایز این پیوند و قرارداد از دیگر قراردادهای اجتماعی شده است. اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی را ایجاد می‌کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای پیوند زناشویی موفق را تحت تاثیر قرار دهد و مانع دسترسی صحیح زن و مرد به شرایط و خصوصیات معرف مقابل شود.

با توجه به اینکه خانواده و ثبات آن از اهمیت والایی در جامعه برخوردار است و بی‌ثباتی و از هم گسیختن خانواده به عنوان کوچکترین و مهمترین نهاد تشکیل جامعه می تواند نقطه شروع بی‌نظمی وتزلزل جامعه باشد.

مسئله تحقیق

انسان موجودی اجتماعی است که برای تامین نیازهای خود تشکیل گروه می‌دهد یکی از طبیعی‌ترین گروهی که می‌تواند نیازهای وی را مرتفع کند، خانواده است. خانواده به واحد عاطفی اجتماعی و کانون رشد و تکلم، التیام و شفادهندگی، تغییر و تحول آسیب‌ها و بیماریهای و عوارضی است که هم بستر شکوفایی وهم فروپاشی روابط میان اعضایش می‌باشد و همچنین خانواده نهاد و شالوده اساسی در ساختار اجتماعی جوامع است که سلامت یا عدم سلامت آن توام یا اضمحلال جامعه رو در پی دارد. ازدواج درتمامی شرایع و قوانین ترغیب شده است. و مصلحت فرد و اجتماع در این است که مرد و زن پیمان زناشویی ببندند و تشکیل خانواده دهند ازدواج موجب بقاء نوع انسان، توسعه اقتصادی یک ملت، آسایش و آرامش زوجین، حفظ و تقویت ایمان، باز شدن افق‌های جدید فکری، افزایش سلامتی جسمی و روانی، رشد تکامل اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود. آن چه از خود ازدواج مهم‌تر است سازگاری زناشویی و رضایت از ازدواج می‌باشد سازگاری زناشوی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساسی ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند. سازگاری در ازدواج از طریق علاقه متقابل، مراقبت از یکدیگر، ارضای نیازها… ایجاد می‌شود.

و داشتن زندگی زناشویی موفق و پایدار به عوامل مختلفی بستگی دارد. علاوه بر لزوم وجوه اشتراک در اهداف، زمینه‌های شخصیتی، فرهنگی، اقتصادی و … بین زن و شوهر وجود رابطه جنسی مطلوب به نحوی که بتواند موجب تامین رضایت طرفین هم شود هم نقش بسیار مهم و اساسی در این موفقیت و پایداری دارد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

خانواده عامل همبستگی و شراط تعادل اجتماعی و هسته اصلی جامعه است در خانواده است که شخص آداب معاشرت اجتماعی، همیاری و همکاری را می‌آموزد خانواده و ارث فرهنگ و بستر مناسبی برای انتقال آن به نسل‌های آینده و شخصیت دادن به اعضای خود است با توجه به اینکه ازدواج نه تنها در دین اسلام بلکه در تمام ادیان الهی و حتی در تمامی آداب و رسوم و فرهنگ‌های سرزمین‌های مختلف امری پسندیده و دوام آن پسندیده‌تر است. به همین سببب شناسایی آنچه که تاثیرات سود و مخرب براین امر داشته باشد لازم و ضروری است.

و همچنین باتوجه به اینکه طلاق و ناسازگاری در بین زوجین امروزه به صورت یک مسئله شده است. شناختن فاکتورهایی که باعث ناسازگاری می‌شوند خود می‌تواند برای مشاوران و تمام کسانی که در این زمینه (مشاوره قبل ازدواج کار می‌کند مثمرثمر باشد تا با توجه به این عوامل افراد را قبل از ازدواج در انتخاب همسر کمک کنند.

اهداف تحقیق

هدف اصلی پژوهش شناخت عوامل موثر بر ناسازگاری خانوادگی و همچنین پرداختن به اینکه عدم رضایت جنسی تا چه اندازه در ناسازگاری خانوادگی زوجین موثر است

هدف اصلی :

هدف اصلی پژوهش شناخت عوامل موثر بر ناسازگاری خانوادگی بین زوجین می باشد

اهداف فرعی :

۱- بررسی این نکته که آیا نارضایتی جنسی بین زوجین موجب ناسازگاری خانوادگی می شود ؟

۲- بررسی این نکته که آیا شاغل بودن همسر ( زن ) می تواند موجب بروز ناساگاری میان زوجین شود .

۳- بررسی این نکته که آیا اختلاف طبقاتی میان زوجین در بروز ناسازگاری تاثیر دارد ؟

۴- بررسی این نکته که دخالت خانواده یکی از زوجین در بروز اختلافات و ناسازگاری ها نقش دارد ؟

سوالات تحقیق:

۱- آیا بین عدم تفاهم اخلاقی زوجین با ناسازگاری خانوادگی آنها رابطه وجود دارد؟

۲- آیا بین اختلاف عقیدتی و دینی زوجین با ناسازگاری خانوادگی رابطه وجود دارد؟

۳- آیا مشکلات مادی زوجین خود زمینه‌ساز ناسازگاری خانوادگی می‌شود؟

۴- آیا عصبی بودن یا بیماری خاصی داشتن خود باعث ناسازگاری خانوادگی می‌شود؟

۵- آیا عدم رضایت از روابط جنسی با همسر می‌تواند باعث ناسازگاری خانوادگی شود؟

۶- آیا مشکلات شغلی زوجین می‌تواند باعث ناسازگاری خانوادگی شود؟

۷- آیا نداشتن فرزند (نازایی، عقیم بودن) می‌تواند خود باعث بروز ناسازگاری بین زوجین شود؟

۸- آیا تفاوت تحصیلات زوجین می‌تواند باعث ناسازگاری خانوادگی شود؟

تعریف مفاهیم و اصطلاحات :

آقای دکتر ساروخانی در دایره المعارف علوم اجتماعی ازدواج ، خانواده و رضایت زناشویی را این چنین تعریف می کند :

خانواده : یک گروه خویشاوندی است که در اجتماعی کردن فرزندان و بر آوردن برخی از نیازهای بنیادی دیگر جامعه مسئولیت اصلی را بر عهده دارد و تشکیل شده از یک شوهر ، همسر و فرزندانشان که از راه خون ، زناشویی و یا فرزند پذیری با یکدیگر ارتباط دارند .

ازدواج : پیوند دو جنس مخالف ( زن و مرد ) بر اساعدف رایج در جامعه و تشکیل خانواده و شروع زندگی مشترک آن دو در چارچوب قوانین و مقررات موجود و سپردن تعهد در قال انجام وظایف هر جنس در قبال جنس دیگر ( ازدواج قراردادی ) است که بر اساس قوانین عرفی و شرعی یک جامعه دو نفر زن و مرد را به عقد یکدیگر در آورده و هر دو نسبت به یکدیگر حق و حقوقی داشته و بر این اساس خانواده تشکیل می شود .

ازدواج از مهمترین  نهادهای اجتماعی است برخی از عقیده بر این است که کار ازدواج جز تنظیم قانونی و مشروع ساختن روابط جنسی نیست . به عبارت ی دیگر هدف ازدواج تنها تمتع است و عقد و ازدواج نیاز جنسی را در قالبی جامعه پسند ارضا می کند . جمعی دیگر از دانشمندان مقصد ازدواج را با تولید نسل تشکیل خانواده می دانند و بر آینند که صرف ایجاد روابط جسمانی اگر هدف آوردن و پرورش فرزندان نباشد ، ازدواج حقیقی به وجود  نمی آید بسیاری دیگر بر آمیزش روانی ناشی از ازدواج تکیه دارند و بر این اعتقادند که زناشویی در حقیقت به رهایی انسان از تنهایی و پیوند با جامعه می انجامد در راه ارائه تعریف ازدواج عناصر اصلی مورد توافق آن را بر شمریم :

الف ) از جانبی باید توجه داشت که هر ازدواج مستلزم امکان استقرار روابط جسمانی بین زوجین است که روابط جنسی می تواند عملا صورت پذیرد یا آن که به هر جهت با مانع مواجه شود

ب ) ازدواج متضمن امکان ایجاد روابط جسمانی بین دو جنس مخالف است .

ج ) ازدواج مستلزم تصویب جامعه است .

رضایت جنسی : ارضاع و بر آورده شدن نیازهای زوجین توسط یکدیگر و رضایت روانی اخلاقی است که زوجین بعد از ازدواج از یکدیگر بدست می آورند .

( ساروخانی ۱۳۷۰ ، ۴۰ )

تعاریف عملیاتی :

ازدواج : منظور از ازدواج پیوند مرد وزن بعنوان یک امر ضروری برای تنظیم روابط جنسی بین آنان و ایجاد هویت اجتماعی برای فرزندان شناخته می شود .

خانواده : منظور از خانواده یعنی مهمترین نهاد در جامعه که تشکیل شده از یک زن و مرد و فرزندان که باهم زیر یک سقف زندگی می کنند .

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.