پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ترک اعتیاد در بین معتادان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ترک اعتیاد در بین معتادان شهر گز  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۷۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ترک اعتیاد در بین معتادان شهر گز   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول
بیان مسئله۱
ضرورت  و اهمیت تحقیق۵
اهداف تحقیق۹
اصطلاحات و لغات کلیدی۱۰

فصل دوم
تاریخچه وابستگی به مواد مخدر۱۷
فرایند وابستگی و سوء مصرف مواد۱۴
یماریهای توأم با وابستگی به مواد۱۵
علت شناسی وابستگی به مواد۱۷
در جستجوی تازگی و خطر طلبی۲۴
اجتناب از مسائل و برخورد عاجزانه با آن۲۵
اعتیاد به تریاک از دیدگاه غرب۳۷
تریاک چیست۳۷
تاریخچه کشت و مصرف تریاک درغرب۳۸
هروئین۴۶
مرفین۴۹
کدئین۵۱
مصرف در دوران بارداری۵۲
دوز اثر۵۳
متابولیسم۵۳
اثرات کدئین۵۴
کانابیس۵۶
نوروفارماکولوژی۵۷
اثرات مصرف حاد۵۹
تحمل، محرومیت و وابستگی۶۰
الکل۶۶
الکل و بارداری۶۹
متادون۷۰
نالترکسون Naltrexone79
قرص ها و روان گردان ها۸۲
دارو های مسکن مخدر یا اپیو یید های مصنوعی۹۰
ترامادول در دسترس و مخرب۹۴
دیفنوکسیلات : مخدری مخرب و مهلک…۹۷
کراک۹۹
کراک ایرانی خطرناک تر از کراک خارجی۱۱۴
کراک چطور در ایران رواج پیدا کرد؟۱۱۶
چگونه معتادین به کرک را تشخیص دهیم۱۱۸
کوکائین۱۳۱
تمجیزک ، نورجیزک۱۴۰
نگاهی به نورجیزک مخرب ترین ماده مخدر…۱۴۲
مواد مخدر توهم زا (hallucinogens )145
آیس ـ شیشه و یا کریستال۱۴۸
شیشه۱۵۲
تاثیر کریستال۱۵۳
آمفتامین ها و دیگر داروهاى غیر قانونى۱۵۵
ال. اس. دی (LSD)161
اکستازی MDMA166
عوارض اکستازی۱۸۰
قرص عشق (Love Pill)185
ریتالین۱۸۷
دوزاژ۱۸۷
فن سیکلیدین ( pcp)188
مسکالین۱۹۰
کتامین۱۹۱
اعتیاد ، درمان ، راه کارهای مناسب۱۹۲
نگاهی به روش‌های ترک یا درمان فیزیکی اعتیاد۱۹۸
تشخیص بیماری۲۰۰
اعتیاد وابستگی دارویی است۲۰۲
عکس‌العمل‌های آشکار۲۰۳
عکس العمل های پنهان۲۰۵
طرح کلی درمان معتادان۲۱۷
مراحل اجرای طرح در سازمان‌ها۲۱۹
راه‌حل پیشگیری  ۲۲۰
راه‌حل اجرایی۲۲۱
هرویین۲۲۲
تریاک۲۲۳
شیرة تریاک۲۲۳
قرص ، دارو و آمپول (خواب‌آورها ، مسکن‌ها و آرام‌بخش‌ها)۲۲۳
معتادان شاغل۲۲۴
معتادان بیکار۲۲۵
معتادان آخر خطی۲۲۵
روش های ترک وآنچه خانواده ها باید بیا موزند…..۲۲۵
اصول ترک و درمان اعتیاد به مواد مخدر  ۲۷۰
روش های ترک اعتیاد و درمان بیماران معتاد به مواد مخدر۲۷۵
مروری کوتاه بر روش‌های ترک اعتیاد در ایران۲۸۱
روش‌های مختلف سم‌زدایی۲۸۲
درمان دارویی اعتیاد۲۸۲
نکاتی در مورد درمان‌های غلط و خطرناک۲۸۵
خطرات مصرف خودسرانه داروهای ترک اعتیاد۲۸۶
بازپروری معتادان در زندان ها۲۸۹
نقش تغذیه در ترک اعتیاد به مواد مخدر۲۹۱
برنامه غذایی در ترک اعتیاد۲۹۳
روشهای برخورد نادرست با افراد معتاد۳۰۵
آخر خط ، یأس و انزوا۳۲۰
چکیده ای از برنامه ها و کلاسهای ترک اعتیاد و نتیجه آن۳۲۵

فصل سوم
نگاهی به آسیب شناسی اعتیاد۳۲۶
وابستگی ، تحمل و سندرم محرومیت۳۲۷
سیاست غلط جهانی در برخورد با اعتیاد و مواد مخدر۳۳۲
اثرات منفی سیاست حاکم بر مواد مخدر۳۳۵
جمعیت   N.A ر ( Narcotic Anonymous )  ۳۳۸
قدمهای دوازده گانه۳۳۹
سنتهای دوازده گانه۳۴۱
اعتیادوجامعه۳۴۲
عوامل مؤثردرایجاداعتیاد۳۴۵
فصل چهارم
مقدمه۳۵۰
روش پژوهش۳۵۰
جامعه آماری۳۵۱

فصل پنجم
مقدمه ۳۵۳
بخش اول: آمار توصیفی۳۵۴
بخش دوم : توصیف داده ها بر اساس سؤالات پژوهش۳۵۷
آزمون t برای دو نمونه مستقل: بین جنسیت و میانگین کل سؤالات     ۳۶۳
تحلیل واریانس یکطرفه بین میانگین کل سؤالات پرسشنامه بر حسب
وضعیت اشتغال پاسخگویان۳۶۴
تحلیل واریانس یکطرفه بین میانگین کل سؤالات پرسشنامه بر حسب میزان
تحصیلات پاسخگویان۳۶۴

فصل ششم
نتیجه گیری ۳۶۵
محدودیت ها۳۶۵
پیشنهادات۳۶۶
نتایج آماری پژوهش۳۶۷

مقدمه :

اعتیادعبارت است ازمسمومیّت مزمن که برای فردوجامعه مضراست .بنابراین ابتدا باید به علّت وچگونگی گرایش به اعتیاد توجه کردوآن رابه عنوان یک مشکل اجتماعی که از شرایط نامساعد اقتصادی واجتماعی ناشی می شود مورد توجه قراردارد.بسیاری از  مسایل ومشکلات مهم اجتماعی درارتباط با اعتیادبه وجودمی آیند که تنها به مواد مخدر و یا اشخاص مصرف کننده مربوط نمی گردد بلکه مشکل آن بیشتر متوجه خود اجتماع است .به هرحال وابستگی واعتیادموضوع پیچیده ای است که با عوامل گوناگون اجتماعی ،روانشناسی ،علوم پزشکی می آمیزد ونادیده نگاشتن هریک ازعوامل به منزله طفره رفتن ازتوجه لازم به یک مشکل مهم است. مشکل اعتیادبه عنوان یک پدیده مهلک که نتایجش میتواند اثرات بسیار سویی در زمینه های سیاسی ،اقتصادی وفرهنگی جامعه داشته باشد در هرجامعه ای مطرح است ومعمولا” گروهی که دربرابراین پدیده خطرناک بیش ازسایرگروهها آسیب پذیراست همانا (گروه جوان) یک جامعه میباشندبه طورکلی وقتی صحبت از گروه جوانان می شود مقصود افرادی بین پانزده تا بیست سال است که گروهی وسیعی از جمعیّت جهان یعنی حدود % ۵/۸ ازجمعیت کشورهای پیشرفته و %۹/۱۰ ازجمعیت کشورهای درحال توسعه راتشکیل میدهند . آنچه مسلم است دلایل اعتیاد بسیار پیچیده است و از فرهنگی به فرهنگ دیگروکشوری به کشور دیگرتفاوت میکند . آنچه که تقریبا همگانی است در بین جوانان بیشترجامعه هادیده میشود مصرف مواد مخدربه منظور برطرف کردن اضطراب وافسردگی نهفته است .در صورتی که جوانان به علت نا آگاهی به جای استفاده ازمکانیسم های دفاعی موجود درازبین بردن ناراحتی هایشان به دنبال یک راه حل فوری ومعجزه آسا میگردند که اضطراب یا افسردگی خود را برطرف کنند که معمولا در این گونه موارد به وسیله دوستان هم سن وسالشان مواد مخدر به آنها معرفی میگردد به عقیده ی یکی از متخصصان عادت به مصرف مواد مخدرمانندسایر عادت ها ،عادت نمی شود مگر با انجام وتامین نیازهای فرد البته باید ذکرکردکه فقط یک شخصیت فکری مضطرب و یا افسرده نیست که دچار اعتیاد میگردد بلکه گروه های دیگر جوانان نیز ممکن است دچار این دام شوند .جوانان به علت اینکه مانند بزرگسالان آمادگی پذیرش ومقابله بامشکلات زندگی را ندارند وبرخی ازمشکلات عادی برای آنان به صورت شدید وجدّی جلوه وتظاهر میکند بنابراین دربرابرمشکلات وخطرات احتمالی آسیب پذیرندبه ویژه دوران بلوغ که جوانان دچار مشکلات وبحران هایی میگردند .وظیفه ی بزرگترها ایجاب می کند که به طورمنطقی و صحیح با جوانان ومشکلاتشان روبه روگردند.ولی متاسفانه والدین یامربیان آگاهی و اطلاعات اندکی در مورد تحولات روحی دوران بلوغ جوان دارند.لذا به جای برخورد منطقی ودرست با مشکل جوانان اوراهدف انتقادها وملامت های خودقرارمیدهند.لذا نمی توانند آنچنان که بایدوشایدجوان را در برابرمشکلات زندگی ویاناراحتی هایش که ناشی ازدوران بلوغ واحیاناکمبودمحبت وعدم درک ازطرف بزرگترهاازخانواده واجتماع فراری شده وبه دنبال یک ماده معجزه گر باشندکه ماده مخدر را می یابند زیرا جوان می بیندکه دوستانش نه تنها او را ملامت نمیکنند بلکه وی را بیشترو بهتر نیز درک می کنند لذا هرگونه راه حلی راکه آنان برای رفع مشکل پیشنهادکنند بدون هیچ گونه تامل وتعلقی میپذیرد………..وهمه چیزازهمین جا شروع می شود……….ابتدا سیگار…………..سپس سیگار همراه حشیش ………..وبلاخره هروئین .

 

بیان مسأله :

واژه هم وابستگی مفهوم بسیار مهمی در درمان وابستگی شیمیائی و یکی از مفاهیم بنیادین توانبخشی معتادان است. اهمیت آن به این لحاظ است که ادراک مردم را نسبت به نوع کمکی که به فرد وابسته به مواد شیمیایی ارائه می دهند، شکل می دهد و بر نوع درمانی که اشخاص معتاد دریافت می کنند اثر می گذارد. با این وجود در مورد معنی هم وابستگی اختلاف نظر وجود دارد (هارکنس و کوترل، ۱۹۹۷)

در واقع حتی هنوز متخصصین بهداشت روان در این مورد که آیا واژه هم وابسته را در شکل لاتین آن Co-dependency بنویسید یا Codependency به توافق نرسیده اند (دویکو، ۱۹۹۶)

ولی برخی که معتقدند این واژه بر پدیده ای کاملاً مشخص دلالت می کند و عاری از ابهام است، آن را ولی برخی که معتقدند این واژه برپدیده ای کاملاً مشخص دلالت می کند و عاری از ابهام است، آن را این گونه تعریف می کنند: هم وابستگی اشاره به نظام خانواده ای دارد که زمانی یکی ازاعضاء آن به مصرف موادی وابسته شده است و خانواده خود را در کنار این وابستگی سازمان داده و به دلیل آنکه تعادل حیاتی خانواده خود را در کنار این وابستگی سازمان داده و به دلیل آنکه تعادل حیاتی نیازمند به بقاء وجودیش بوده است، همه اعضاء خانواده به نوعی به مواد وابسته یا هم وابسته شده اند.

بنابراین هر فرد آشنا و با اهمیت در زندگی فرد وابسته به مواد مخدر مثل همسر، والدین، فرزندان یا دوست، که مشغولیت ذهنی فوق العاده ای با فرد وابسته به مواد مخدر داشته باشد و به او یا هدفی به لحاظ عاطفی، احتماعی و بعضی اوقات جسمی وابسته باشد، هم وابسته نامیده می شود.

سرانجام این وابستگی وضعیت بیمار گونه ای را موجب می شود که بر روابط فرد هم وابسته به دیگران اثر می گذارد.

در بعضی از تعاریف به طور واضح بر وجود رفتارهای کژکارانه (کنش نادرست) در روابط میان فرد وابسته به مواد مخدر و اطرافیان وی تأکید می شود مانند این تعریف: در یک رابطه هم وابسته نیازهای دو نفر از طریق کنش نادرست آنها برآورده می شود. مواد مخدر بطور فزاینده ای برای فرد وابسته به مواد مخرب می شود، ناتوانی رو به افزایش وی جهت برآوردن نیازهای حیاتی او را به یک مراقب و پرستار محتاج می سازد، که این احتیاج، توسط نیاز فرد هم وابسته به کنترل رفتار کسانی که در مراقبت از خودشان دچار مشکل هستند، برآورده می شود.

با توجه به اینکه در دو طرف یک رابطه هم وابسته معمولاً دو نفر زن و مرد قرار می گیرند، نقش جنسیت در ایجاد رابطه هم وابسته برخی از تعاریف برجسته شده است. لیون و گرینبرگ در تعریف عملیاتی که از هم وابستگی ارائه کرده اند، آن را به مثابه وضعیتی در نظر گرفته اند که زنان، مردان بهره کش و استثمارگر را جذاب دانسته و به آنها پیشنهاد کمک می کنند.

در آزمایشی که این دو محقق ترتیب دادند دختران افراد الکلی و همین طور دختران والدین معمولی را از بین دانشجویان دانشگاه انتخاب نموده و آنها را با مردی که همدست آزمایشگران بود و در شرایط خنثی و بهرکشانه درخواست کمک می کند، مواجه کردند. دختران والدین الکلی، مرد استثمارگر را به طور معنی داری جذاب تر ارزیابی کردند و دوبار بیشتر از دختران همتای خود در خانواده های معمولی به آن مرد پیشنهاد کمک کردند. از این روی محققین، هم وابستگی را عملکردهای نادرست جنسیتی و خانوادگی تعریف کرده اند. اما مفهوم هم وابستگی به سرعت در حال گسترش بوده و از حیطه اعتیاد فراتر رفته است به طوری که در تعاریف کنونی به وابستگی مواد مخدر، به نقش جنسیتی و عملکرد نادرست روابط اعضاء خانواده بطور مستقیم اشاره نمی کنند. بدین ترتیب هم وابستگی به طور کل به مثابه الگوی کژکارانه در برقراری رابطه با دیگران تعریف شده است که با تمرکز بیش از اندازه فرد بر دنیای خارج خود، نقش در اظهار آشکار احساسات و تلاش در جهت دستیابی به هدف صرفاً از طریق روابط با دیگران، مشخص می شود.

در مجموع در تعریف های ارائه شده از هم وابستگی این جنبه های اساسی را می توان شناسایی کرد:

۱)                درگیری بیش از حد شخص هم وابسته با فردی که کنش و رفتار نادرست دارد.

۲)                تلاش وسواس گونه او برای مهار رفتار چنین فردی.

۳)       گرایش و تمایل طاقت فرسای شخص هم وابسته به استفاده از منابع بیرونی جهت احساس خود ارزشمندی (تلاش افراط گونه به منظور جلب تأثیر دیگران بخصوص در ارتباط به فردی که کنش نادرست دارد و تأیید او را طلب کردن).

۴)       تلاش شخص هم وابسته برای درمان مشکل رفتاری فردی که کنش نادرست دارد تا به آن حد که خود را در این راه قربانی نماید.

وایت فیلد معتقد است هم وابستگی دارای حداقل ۱۲ نوع خصیصه اصلی و عمده است. هم وابستگی:

۱٫                  آموختنی و اکتسابی است.

۲٫                  رشدی است.

۳٫                  متمرکز بر دنیای خارج است.

۴٫                  بیماری تباهی نفسانیت است.

۵٫                  مرزها و محدوده های شخصی تحریف شده  است.

۶٫                  اختلالئ در احساسات است. مخصوصاً از طریق احساس پوچی، اعتماد به نفس پائین، شرم، ترس، خشم، گیجی و کرخی آشکار می گردد.

۷٫                  در برقراری رابطه خود با دیگران مشکلاتی را ایجاد می کند.

۸٫                  اولیه است.

۹٫                  مزمن است

۱۰٫             پیش رونده است.

۱۱٫             بدخیم است.

۱۲٫             قابل درمان است.

مفهوم دیگری که همپای واژه هم وابستگی عمومیت یافته و برخی آن را مترادف با هم وابستگی می دانند، واژه «میان دهی» است که توسط درمانگران جهت توصیف اعضاء خانواده ها و کسانی که در تلاش به منظور مقابله با مشکل اعتیاد، با بی مبالاتی به فرد معتاد کمک می کنند که مصرف مواد را ادامه دهد، بکار می رود. در ادبیات مربوط به ۱۲ قدم گروههای خودیاری این دو واژه از اهمیت بسیاری برخوردار شده اند، به طوری که هم وابستگی و تواناساز را می توان انعکاسی از فرهنگ و آداب ۱۲ قدم و دریچه این آداب به جهان بیرون دانست.

 

ضرورت  و اهمیت تحقیق :

اعتیاد بیماری واگیردار و خانمانسوزی است که نه تنها ریشه شخص معتاد را می سوزاند و خشک می کند بلکه باعث می شود که لهیت این آتش دامنگیر اعضای دیگر خانواده شخص معتاد نیز شود و آنها را نیز پابه پای خود بسوزاند و نابود کند. نابودی که نه تنها به ضرر خانواده بلکه به ضرر کل اجتماع ما می شود.

از آنجایی که شکل کوچکتر یک اجتماع، خانواده است، و با توجه به آمار تعداد معتادین ۴ میلیون نفر می باشد و اینکه اگر هر معتادی در یک خانواده ۴ نفری زندگی کنند، بطور متوسط ۱۶ میلیون نفر با مشکل اعتیاد در خانواده روبه رو هستند. بنابراین وقتی که بنیاد یک خانواده سست شود و اعضای آن خانواده هر کدام دچار بیماری روحی و روانی باشند، همین اعضاء وقتی وارد اجتماع بزرگتر می شوند مانند ویروسی بیماری های خود را به اجتماع منتقل می کنند و کم کم ویروس بدبینی، عصبانیت، خود بیمار انگاری، افسردگی، ناامیدی و حتی آزاررسانی علی الخصوص آزار جنسی و … همه گیر می شود و کسی نمی تواند از مقابل آن جان سالم به در برد.

یکی از بیماریها که ناشی از اعتیاد است و اکثراً شامل حال مادران و همسران اشخاص معتاد می شود، (هم وابستگی) یا (وابستگی متقابل) است. این افراد به طور وسواس آمیزی به تمام رفتارهای اشخاص معتاد توجه دارند و می خواهند آنها را تحت تسلط کامل خود در آورند. این گونه افراد آنقدر از نظر روحی تغییر می کنند که مانند بیماران روانی به نظر می رسند. این اشخاص هم وابسته خل وضع، به مراتب بیمارتر از معتادان هستند و جای تعجب نیست، زیرا زندگی با افراد نابهنجار چنین پیامدهائی نیز دارد و باعث می شود که اینان از کمکهائی که نیازمند هستند بی بهره بمانند.

همانطور که گفته شد آنها وسواسی ویرانگر برای مراقبت از دیگران دارند، اما همیشه خود را از یاد می برند. آنها در مقابل هر کس احساس مسؤولیت زیادی می کنند زیرا فکر می کنند دیگران بی مسؤولیت و بی عار هستند.

معمولا به افراد به هم وابسته به چشم افرادی که نیازمند به کمک هستند نگریسته نمی شود و آنها معمولا ازبرنامه های درمانی خاص خود برای حل مشکلات و تسکین آلامشان بی بهره اند. با این حال اعتیاد یا هر گونه نابهنجاری دیگر، همچنان اینگونه افراد را قربانی  خود می کند. این افرادحتی اگر بعدازمدتی نیز خود را ازالکل یامواد مخدر دیگر استفاده  و پرخوری و نابهنجاریهای دیگر نیز بپرهیزند، همچنان محتاج کمک هستند.

برای برخی افراد هم وابستگی بسیار دردناک و تضعیف کننده است و برخی دیگر کمتر تحت تاثیر آن قرار می گیرند گاهی اوقات وابستگی متقابل افراد، واکنش فرد به اعتیاد است و پاره ای اوقات چنین نیست ، زیرا وابستگان متقابل هریک دارای تجارب منحصر به فردی هستند که ناشی از شخصیت و شرایط زندگی ایشان است . البته شایان ذکر است که پیوندی مشترک میان تمامی ماجراهای هم وابستگی وجود دارد که شامل واکنشهای ما در برابر اشخاص پیرامون است که به نوعی ما را با افراد دیگر درگیرمی کند. چه آنان که معتاد یا قمار باز یا افراط کار جنسی یا پرخورهستند و چه مردم عادی. وابستگی متقابل ناشی از تاثیرات این افراد بر ما و متقابلاً تاثیراتی است که می خواهیم بر آنان بگذاریم.

در اینجا باید ذکر کرد که همیشه به درمان و بهبودی شخص معتاد اهمیت داده می شود و برای آن برنامه ریزیهای آنچنانی می کنند غافل از این که اشخاص دیگرکه مستقیماً اعتیاد ندارند ، بیشتر به کمک ما نیازمندند. وقتی اساس یک خانواده نابهنجار و آلوده باشد ما هرچند دفعه ای که شخص را از اعتیاد بخواهیم نجات دهیم وی دوباره به آغوش همان آلودگیها می رود و بسیار مأیوس تر ازگذشته ، دوباره به مواد پناه می برد. در اینجاست که ضرورت اهمیت تحقیق و بررسی در رابطه با هم وابستگی و اشخاص هم وابسته مشخص می شود . وقتی ما سعی در پاک کردن نهاد اخلاقی یک خانواده داشته باشیم ، ناخودآگاه قدم بسیار بزرگی در جهت حفظ پاکی و ترک اعتیاد شخص معتاد انجام داده ایم . و اگر دیر بجنبیم شاید برای همیشه دیر شده باشد و دیگر نتوان هیچ کمکی به این اشخاص کرد .

بنا به گفته حضرت امام : (از دامن زن مرد به معراج می رود) و لازمه این معراج واقعی و موفقیت در زندگی این است که ابتدا به مسائل و مشکلات خود زن به عنوان یک شخص هم وابسته وکسی که به طور غیر مستقیم تحت تاثیر تمام نابهنجاریهائی که مرد ایجاد میکند ، قرار میگیرد ، رسیدگی شود. و این نه تنها کمک به نسل حاضر است بلکه نتیجه آن به نسلهای آینده که از دامن همین زن و خانواده او به وجود می آیند نیز سرایت میکند و پاک زیستن که ملاک خوشبخت بودن انسان را می سنجد .

«باور کنید زندگی ارزش زیستن دارد و باور شما حقیقت می آفریند ، پس از زیستن نهراسید.»(ویلیام جیمز)

 

اهداف تحقیق

الف : اهداف کلی

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ترک اعتیاد در بین معتادان شهر گز

ب : اهداف جزئی

۱٫      تا چه حد بررسی تاثیر سن بر ترک اعتیاد موثر است ؟

۲٫      تا چه حد برسی تاثبر جنسیت بر ترک اعتیاد موثر است ؟

۳٫      تا چه حد بررسی تاثیر وضعیت اشتغال بر ترک اعتیاد موثر است ؟

۴٫      تا چه حد بررسی تاثیر میزان تحصیلات بر ترک اعتیاد موثر است ؟

۵٫      تا چه حد نارضایتی از زندگی در روی آوری به اعتیاد مؤثر است؟ 

۶٫      تا چه حد حساسیت فرزندان در افراد متأهل در ترک اعتیاد مؤثر است؟

۷٫      تا چه حد عوامل اقتصادی در روی آوری به اعتیاد مؤثر است؟

۸٫      تا چه حد نداشتن اوقات فراغت در جوانان در روی آوری به اعتیاد مؤثر است؟

۹٫      تا چه حد مراکز ترک اعتیاد در جامعه در ترک اعتیاد مؤثر است؟

۱۰٫تا چه حد ترک اعتیاد با دارو می تواند راه حل مناسبی برای ترک اعتیاد باشد؟

۱۱٫   تا چه حد ترک اعتیاد افراد با سابقه کمتر می تواند مطمئن تر از افراد با سابقه بالا باشد؟

۱۲٫تا چه حد ترد فرد معتاد در جامعه در ترک اعتیاد مؤثر است؟

۱۳٫تا چه حد حساسیت خانواده ها در امر ازدواج در ترک اعتیاد مؤثر است؟

۱۴٫تا چه حد زور و اجبار در ترک اعتیاد مؤثر است؟

 

اصطلاحات و لغات کلیدی :

مواد:

ماده ای موثر بر وضعیت روانی، که عمدتاً به منظور درمان و تسکین آلام بیماریها بلکه برای ایجاد تغییر در رفتار و هیجانات مصرف کننده مورد سوء استفاده قرار می گیرد .

(آموزش و پیشگیری و درمان مواد مخدر ۱۳۸۱)

وابستگی:       

یکی از نشانگان بالینی است که در پی مصرف مواد علائمی در حالات رفتاری، شناختی و فیزیولوژیکی فرد مصرف کننده ظاهر می شود.

 (آموزش و پیشگیری و درمان مواد مخدر ۱۳۸۱)

وابستگی به مواد:

بیماری که علی رغم تجربه مشکلات متعدد ناشی از مصرف مواد، قادر به قطع مصرف آن نیستند و به طور اجباری و وسواس گونه به مصرف آن ادامه می دهند

(وابستگی متقابل۱۳۸۱)

اعتیاد:

واژه ای قدیمی که امروزه به دلیل کاستیهای آن از اصطلاح (وابستگی به مواد) استفاده می شود                                                               .(اعتیاد گرداب  سقوط ۱۳۷۹)

معتاد:

شخصی که عادت به مصرف مداوم مواد مخدر ، نه به منظور درمان ، می کند

(خطر اعتیاد۱۳۸۱)

 

سوء مصرف مواد:    

اقدام به استفاده مکرر و به طور متناوب از مواد تا به حدی که با تحمل و علائم ترک همراه می شود .                         (راهنمای کاربردی سوء مقترب کنندگان مواد ۱۳۸۱)

وابستگی متقابل:

حالتی احساسی و رونی و رفتاری است که در نتیجه درگیری طولانی مدت یک فرد با ایفای نقش های تهاجمی به وجود می آید .                       (وابستگی متقابل ۱۳۸۳)

وابسته متقابل:

فردی است که به فرد دیگر اجازه می دهد با رفتارش بر او تاثیر بگذارد، و به طرزی وسواس گونه در صدد تسلط بر آن فرد بر می آید.              (وابستگی متقابل،۱۳۸۳)

میان ده:

اعضای خانواده و کسانی که در تلاش به منظور مقابله با مشکل اعتیاد، با بی مبالاتی به فرد معتاد کمک می کنند که مصرف مواد را اداامه دهد .                   (سیچف،۱۹۸۶)

تاریخچه وابستگی به مواد مخدر :

مصرف غیر قانونی و وسیع مواد موثر بر مغز چنان آشفتگی در جوامع غربی به وجود آورده است که کاندیدای ریاست جمهوری ایالات متحده در اوائل دهه ۱۹۹۰ وضعیت را «جنگ شیمیایی خانمان بر افکن» نامیده . واقعیت این است که این جنگ شیمیائی خانمان برافکن در اعصار مختلف به روشهای گوناگونی وجود داشته است، الکل ، حشیش و کوکائین از چندین قرن پیش به وضوح شناخته شده بودند و تاریخچه استعمال آنها حتی در مورد تریاک به ده هزار سال قبل بازرمی گردد . اپیوئیدها شامل تریاک که از عصاره شیره خشخاش گرفته می شود و مشتقات آن نظیر هروئین،مرفین،کدئین است . خود تریاک در سابقه چندین هزار ساله اش برای درمانهای طبی به کار می رفته است ، چرا که توانایی بالائی برای کاهش دردهای جسمانی و هیجانی داشت. ولی با این حال پزشکان پس از چندی متوجه شدند که تریاک خود می تواند سبب  ساز اعتیاد جسمی شود. درسال۱۸۰۴ دکتر سرتورنر۱ماده جدیدی از تریاک جدا کرد و نام آن را مورفنوسگذاشت (نام رب النوع رویاهادریونان باستان ) ، چرا که خاصیت تسکین دهندگی قوی تری نسبت به تریاک در قبال درد داشت . بعدها این ماده مرفین  خوانده شد . در ابتدا تصور می شد که مرفین اعتیاد زا نیست ، ولی گسترش مصرف آن مشخص ساخت که این دارو نیز می تواند منجر به اعتیاد در فرد گردد . در خلال جنگ های داخلی آمریکا، سربازان برای تسکین عفونت ها و دردهای خود به حدی از مرفین استفاده کردند که بدان وابستگی پیدا کردند . در ابتدا بدلیل ماهیت ناشناخته این گونه وابستگی ، این حالت با نام «بیماری سربازان» شناخته شد. در سال ۱۸۹۸ مرفین ، جای خود را به یک تسکین دهنده جدید به نام هروئین داد . برای سالیان زیادی هروئین به عنوان دارویی قوی مد نظر بود . پس از چندی نهایتاً پزشکان دریافتند که هروئین خود نیزیک ماده اعتیاد آور حتی بسیار قوی تر از سایر اپیوم ها می باشد . در سال ۱۹۱۷ کنگره ایالات متحده تصویب کرد که تمامی مشتقات تریاک اعتیادزا هستند و تصویب کرد که هر گونه فعالیتی برای ساخت تریاک به استثنای اهداف پزشکی ، غیر قانونی است. هنوز هم مصرف داروهای مشتق شده از تریاک و تریاکهای مصنوعی ساخته شده در آزمایشگاهها در حال گسترش است . تمامی انی داروهای اپیومی امروزه به عنوان مخدرها یا مواد مخدر به صورت تدخین، بلع،استنشاق و یا تزریق استعمال می شود . ضمن اینکه به نظر می رسد مصرف از طریق تزریق در سالهای اخیر شدیداًً روبه افزایش است (کامر ، ۲۰۰۱) این ایده بر خلاف نظر کاپلان وسادوک (۲۰۰۰)می باشد که معتقدند انفیه و تدخین هروئین نسبت به تزریق آن بدلیل عدم اطمینان ازخلوص دارو و افزایش نگرانی در مورد خطرHIV رایج تر گشته است.

وابستگی به مواد :

در سال ۱۹۶۴ سازمان بهداشت جهانی به این نتیجه رسید که اصطلاح «اعتیاد» دیگر عملی نیست و به جای اصطلاح «وابستگی داروئی»توصیه نمود. این مفهوم بر دوجنبه استوار است، وابستگی جسمی که بر اثرات فیزیولوژیکی دوره های متعدد مصرف مواد تاکید دارد و دیگری وابستگی رفتاری که بر فعالیتهای موادجویی و قرائن مربوط به الگوهای مصرف بیمارگونه اشاره دارد (کاپلان وسادوک ۱۳۷۹).

در چهارمین ویرایش راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی(DSM-IV)، وابستگی به مواد افیونی جز اختلالات مصرف مواد محسوب می شود . علامت اساسی وابستگی به مواد مجموعه ای از علائم شناختی ، رفتاری و فیزیولوژیک است که در جریان آن ، فرد علی رغم داشتن مشکلات قابل ملاحظه مرتبط با مصرف مواد، به مصرف مواد ادامه می دهد.

فرایند وابستگی و سوء مصرف مواد :

افراد مستعد در موقعیتهای متعددی به افیون وابسته می شوند. یکی از الگوهای مصرف دارو به صورت تفریحی یا آزمایشی است . اولین بار معمولاً یک دوست مصرف کننده مواد رابه فرد معرفی یا او را بدان ترغیب می کند مصرف هروئین نیز به صورت اپیدمیک رخ می دهد و همیشه از دوست مصرف کنند سرایت می کند. در اثر مصرف (گهگاه و بتدریج) مستمر و مداوم ، عادت وسواسی و بی اختیارایجاد می شود .

دراین حالت فرد معتاد شاید به مصرف چندین برابر مصرف اولیه نیاز داشته باشد . بدیهی است که او باید مواد را از منابع غیر قانونی تهیه کند در نتیجه زمان زیادی صرف تلاش برای تهیه دارو می شود. اغلب سوء مصرف کنندگان که در این طبقه جای می گیرند، مردان جوان ساکن در محیط های فقیر شهری هستند. الگوهای مصرف دیگری نیز وجود دارند که بر خلاف مورد فوق کمتر متداولند. وقوع وابستگی به افیون در پزشکان ، پرستاران و سایر متخصصان سلامتی بیش از وقوع آن درافراد مشاغل دیگر است . این گروهها دسترسی آسانتری به مواد دارند و شاید مصرف را به دلایلی مثل ناخوشی جسمی یا افسردگی شروع کنند (رز ونهان وسلیگمن، ۱۳۷۹،احمدی ،۱۳۷۱).

بیماریهای توأم با وابستگی به مواد :

بیماری توأم به تشخیص همزمان دو یا چند اختلال روانی در یک فرد گفته می شود . وابستگی به مواد افیونی و در کنار آن وجود سایر اختلالات روانپزشکی مثل اضطراب ، افسردگی ، اسکیزوفرنی و اختلالات شخصیتی باعث مقاومت در درمان و بازگشت دوباره بیماری می شود .

(پانی و تورسگ ، ۱۹۹۷) یک مطالعه زمینه یابی گسترده نشان داد که ۷۶% مردان و ۶۵% زنان سوء مصرف کننده مواد دارای یک تشخیص روانپزشکی دیگر نیز می باشند شایع ترین اختلال در آنان اختلال شخصیت ضد اجتماعی ، ترسهای مرضی و اختلالات افسردگی به ویژه افسرده خویی بوده است . ضمن اینکه ۳۵% تا ۶۰% این بیماران دارای تشخیص توأم شخصیت ضد اجتماعی و ۳۰% تا ۵۰% دچار افسردگی هستند و تقریباً ۲۰ بار بیشتر از جمعیت عادی اقدام به خود کشی می کنند (برادی و همکاران،۱۹۹۱) .

برونر و همکاران (۱۹۹۷) شیوع اختلالات شخصیتی در وابستگان به موادافیونی را به شرح زیر گزارش کرده اند : کل اختلالات شخصیت ۴۰  درصد ، شخصیت ضد اجتماعی ۹/۳۳ درصد ، اجتنابی ۴/۳ درصد ، مرزی ۳/۱ منفصل و مهاجم ۷/۳ درصد ، پارانوئید و نمایشی ۸ درصد، خودشیفته ۶/۱ درصد و شخصیت وسواسی ۱/۱ درصد. به علاوه وی شیوع اختلالات روانی در بیماران وابسته به مواد را اینگونه بیان می دارد: اختلالات خلقی ۴/۱۱ درصد در مردان ، ۵/۲۷ درصد زنان ، افسردگی اساسی ۷/۸ درصد در مردان و ۷/۲۳ درصد در زنان، افسرده خویی ۴/۲ درصد در مردان و۴/۴ درصد در زنان، اختلالات اضطرابی ۱/۶ درصد در مردان و ۷/۱ درصد، ترس مرزی ۹/۱ درصد در مردان و ۳/۵ درصد در زنان، خوبی اجتماعی ۹/۱ درصد در مردان و ۶/۳ درصد در زنان، آسمیگی ۱/۴ درصد در مردان و ۸/۱ درصد در زنان. البته در این آمار، همبودی بیش از دو اختلال به صورت همزمان هم باید مد نظر قرار گیرد. مطالعات انجام شده در ایران نیز حاکی از آن است که ۷/۱۸ درصد بیماران وابسته به مواد دارای اختلال افسردگی هستند و ۸/۶ درصد آنان دچار افسرده خویی می باشند که این میزان در مقایسه با شیوع در کل جمعیت عادی تفاوت معنی داری را نشان می دهد (وفایی ،۱۳۸۱) . اما در پژوهش پور کریمی و همکاران (۱۳۸۱) در مجموع ۷۱درصد این بیماران دارای تشخیص توأم با اختلالات شخصیت هستند که فراوانی شخصیت ضد اجتماعی با شیوع ۳۰ درصدی و بعد از آن شخصیت مرزی ، بیشترین میزان تشخیص را نشان می دهند. ناظر و همکاران (۱۳۸۱) نیز در مطالعه خود ۴/۵۰ درصد کل نمونه وابسته به مواد را بایک بیماری توأم مشاهده کردند و یک شیوع ۲۵درصدی برای شخصیت ضد اجتماعی به عنوان شایع ترین اختلال ، و بعد از آن به ترتیب اختلال افسردگی با ۵/۲۰ درصد و اضطراب با ۳/۱۸ درصد مشخص کردند . در زمینه مصرف مواد توسط بیماران روانی ، باید به این نکته نیز توجه داشت که سوء مصرف مواد در این بیماران ، خود گونه ای از درمان به شمار می رود .(خانتازیان ،۱۹۸۵،به نقل از میلرواسمیت،۱۹۹۷) و این مساله ضمن پیچیده کردن مشکل ، یکی از دلایل همزمانی آنها نیز می باشد . براین اساس می توان گفت که در درمان وابستگی به مواد توجه به سایر

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله اعتیاد
 • پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ
 • پاورپوینت اعتیاد به مواد مخدر
 • مقاله پیشگیری از اعتیاد در محله ها
 • مقاله بررسی علل اعتیاد به مواد مخدر و قرص های روانگردان در دانش آموزان ، نوجوانان و جوانان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.