پایان نامه عدالت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه عدالت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 55  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه عدالت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه    1
فصل اول- انواع عدالت   2
بخش 1- عدالت الهي   4
بخش2- عدالت اجتماعي در اقتصاد   6
فصل دوم_حكومت و عدالت   8
بخش 1- ارزش عدالت   9
بخش2- نتوان تماشاچي صحنه هاي بي عدالتي بود   15
بخش3- عدالت نبايد فداي مصلحت شود.   17
فصل سوم –  علي كيست؟   19
بخش 1- عدالت و حقيقت خواهي علي عليه السلام   20
بخش 2- نامه نگاري   28
فصل چهارم    33
بخش 1-  نام علي ( ع ) قرين عدالت    34
بخش 2 – آفرينش و عدل برقرار است    36
بخش 3- ميزان عدالت در كرات آسمان    38
بخش 4- عدالت يا جود و بخشش    38
بخش 5 – عادل بايد آرزوي عدل امام زمان كند    39
بخش 6- عدالت در قرآن    40
فصل پنجم – عدالت    41
بخش 1- عدالت از ديدگاه نهج البلاغه    42
بخش 2- عدالت چيست ؟    47
نتيجه گيري در باب عدالت    49
مشكلات    50
منابع و مأخذ    51

فهرست منابع و مأخذ:

 1- بيات ، حجه السلام ، عدالت اجتماعي اسلام در بعد اقتصادي ، نشر و العصر.

2- جمعي از نويسندگان ، آشنائي با نهج البلاغه ، انتشارات شهريار، تابستان 1379.

3- جعفر نژاد ، محمد جواد، سلام بر نهج البلاغه ، انتشارات سلسله، آذر ماه 1379.

4- دستغيب شيرازي، سيد عبد الحسين ، ايمان ، شركت نشر هجرت ، مردادماه 1362.

5- غزيزي ، عباس ، حكايتهايي از نهج البلاغه ، انتشارات سلسله، اسفند ماه1379.

6- عزيزي ، عباس ، داستانهاي از قضاوت و عدالت امام علي (ع) انتشارات سلسله اسفند ماه 1379.

7- كمپاني ، فضل الله ، علي كيست، در الكتاب الاسلاميه، 1380.

8- مطهري، مزتضي ، سيري در نهج البلاغه ، انتشارات صدرا، بهمن1379.

چكيده

 از جمله مسائلي كه در نهج البلاغه فراوان درباره آنها بحث شده است ، مسائل مربوط به عدالت است .

هر كسي كه يك دوره كامل نهج البلاغه را مطالعه كند ، مي بيند علي عليه السلام درباره حكومت و عدالت حساسيت خاصي دارد . اهميت و ارزش فراواني براي آنها قائل است . قطعاً براي كساني كه با اسلام آشنايي ندارند و بر عكس با تعليمات ديني ساير اديان جهاني آشنا مي شوند ، باعث تعجب است كه چرا يك پيشواي ديني اينقدر به اين گونه مسائل مي پردازد. مگر اينها مربوط به دنيا و زندگي دنيا نيست ؟ آخر يك پيشواي ديني را با دنيا و زندگي و مسائل اجتماعي چه كار ؟!

و بر عكس ، كسي كه با تعليمات اسلامي آشنا ست و سوابق علي عليه السلام را مي داند كه در دامان مقدس پغمبر اكرم پرورش يافته است . رموز اسلام را به او آموخته ، اصول و فروغ اسلام را در جان او ريخته است ، دچار هيچگونه تعجبي نمي شود .

علي عليه السلام حكومت را پشيزي نمي شمارد آن را مانند سايرمظاهر مادي دنيا از استخوان خوكي كه در دست انسان خوره داري باشد بي مقدار تر مي شمارد ، اما همين حكومت و زعامت را در مسير اصلي و واقعي اش يعني به عنوان وسيله اي براي اجراي عدالت و احقاق حق و خدمت به اجتماع ، فوق العاده مقدس مي شمارد و مانع دست يافتن حريف رقيب فرصت طلب و استفاده جو مي گردد ، از شمشير زدن براي حفظ و    نگهداري اش از دستبرد چپاولگران دريغ نمي ورزد .

مقدمه  

 

محققين معني عدل را اين طور مي كنند ( اعطاء كل ذي حق حقه) حق هر صاحب حقي را ادا كردن و در مقابلش منع از حق ، ظلم است اداء حق نكردن ظلم است تجاوز از حد و عدل وضع هر چيزي به جاي خود است – حقوق را بخواهيم ملاحظه كنيم ، اگر كسي بخواهد صفت بشمارد خيلي زياد است . حقوقيكه خدا بربنده دارد حقوقي كه خلق دارند هر كدام مواردش بسيار است حق خلق از همسر وهمسايه  و اولاد و رحم ، همكار و فقراء وخلاصه اجتماع مسلمين – حقوق بسيار است .

پشت اسلام زباز وي علي گشت قوي

نخل توحيد زشمشير علي بار وراست

سر به محراب پي بندگي آورد فرود

كي زشمشير جفاشير خدا را حذر راست

ز ادب چهره بر آن قبله حاجات بند

كه شهان را چو گراجبهه بر آن خاك رواست

بخش اول

عدل الهي ( عدالت خدا )

در علوم اسلامي (( عدالت )) به سه معنا به كار مي رود .

اول :عدل الهي ( عدالت خدا )

دوم : عدالت انسان كه شرط احراز مناصبي از قبيل قضاوت ، امامت جماعت و جمعه ، رهبري جامعه اسلامي ، پذيرش شهادت در دادگاه و … است :

سوم : عدالت اجتماعي با معنايي گسترده كه همه ابعاد مسايل اجتماعي ، از قبيل اقتصاد سياست ، مديريت و … را در بر مي گيرد .

در اين درس ما بررسي معناي سوم را پي مي گيريم ،ليكن براي فراهم آمدن بيشتر زمينه تحقيق آن به معناي اول نيز اشاره مي كنيم و ياد آوري اين نكته سودمند است كه اين هر سه معنا در كلام علي – عليه السلام – آمده است .

بخش 1- عدل الهي

 آموزه  عدل الهي از تعاليم مهم و گران سنگ پيامبران است . در عهدعقيق1 و آيين مسيحيت2 به داد و رزي و عدالت خداوند اشاره شده است . قرآن كريم به صورتي آشكار از عدل الهي سخن مي گويد و در آيات پر شماري عدالت خدا را به تصوير كشيده3 و بر اين نكته پاي مي فشرد كه : (( خداوند حتي هموزن ذره اي ستم نمي كند و مردم خود بر خويشتن ستم مي كنند4 )).

علي عليه السلام – در اين باره فرمود :

(( بر اين حقيقت گواهي مي دهم كه ذات خداوند خود عدل است و مجري عدالت ، و داوري عادلانه اش مرز ميان حق و باطل را مي نماياند))5

(( اوخدايي است كه وعده هايش راست بوده و بزرگ تر از آن است كه بر بندگانش ستم كند ، در ميان خلقش به قسط و داد رفتار مي كند و در فرمان روايي خويش بر آنان عدالت گستر است6 ))

 همان عدالت به معناي دوم همان است كه در فقه اسلامي بدان مي پردازند و درباره آن مي كاوند بسياري از فقيهان بر اين باورند كه عدالت به اين معنا عبارت است از : ملكه و نيرويي بر خاسته از ايمان آدمي كه انگيز انجام و اجبات است و ترك گناهان .

عدالت اجتماعي ( عدالت به معناي سوم ) همان كسي است كه در پي تبيين آن هستيم . پژوهش در سخنان و سيره آن حضرت نشانگر آن است كه آن حضرت تفريي خاص از عدالت ارابه نداده ، و صد البته بر آشنايان به مسايلي از اين دست پوشيده نيست كه تبيين اين گونه موضوع ها ازشان حضرتش – عليه السلام – به دور است . ليكن با تتبع در سخنان و كاوش در سيره آن حضرت مي توان جلوه هاي عدالت علوي را دانست .

يكي از اهداف اصلي نظام اقتصادي در اسلام دستيابي همه افراد جامعه به آسايش و امكانات رفاهي زندگي است ، و اختلاف شديد طبقاتي مورد قبول اسلام نيست . البته مخفي نماند كه منظور و مقصود از عدالت در باب اقتصاد نيست كه حقوق و در آمد ها يكسان باشد ، طبيعي است كه كار آيي و توانمندي افراد يكسان نيست و اصناف و مشاغل مختلف با توانمندي ها و عملكرد هاي متفاوت در جامعه  فعاليت دارند ۀ كه اين تفاوت و اختلاف در آمد و حقوق ومزايا را در پي دارد .و بدين سان در آمد پزشك با پرستار ، بنا با كارگر ۀ رئيس با كارمند تفاوت دارد و به دور از عقل است كه مزد و حقوق همه اصناف و افراد با هر استعداد و هر كار آيي يكسان تعيين شود .

امام علي عليه السلام – در نامه به مالك اشتر ، افراد جامعه را به چند صنف و گروه تقسيم نموده و طبقات جامعه را بر شمرده و فرموده است :

(( هر يك سهمي دارند ))

 

بخش 2

بخش 2- عدالت اجتماعي اسلام در اقتصاد

 عدالت اجتماعي اسلام در اقتصاد در روابط اقتصادي شقوق مختلف وشبكه هاي متعددي دارد تا بحال بحث در يكي از خطبه ها در رابطه به مسائل روز و از جريانات روز بود و يكي از خطبه هاي در رابطه با مسايل روز و از جريانات روز بود و يكي از خطبه ها تحليلي بود آنهم در رابطه با مسايل مهم كشور يك خطبه را معمولاٌ نگهميداريم براي مسايل جاري مقطعي ويك خطبه را بحث مي كنيم درباره تبيين معارف اسلام به اين صورتي كه گفتيم . اينكه اقتصاد را جلو انداختيم براي اين است كه اين روزها در برنامه دولت رسيدگي به اقتصاد و سروسامان دادن به اقتصاد كشور در اولويت قرار گرفته است و ما مي خواهيم نماز جمعه ها هماهنگ با جريانات اصولي سياسي كشور حركت كند و خطوط كلي را كه دولت در روند اقتصادي  وفرهنگي و اخلاقي و … بايد از آنها تبعيت كند وخط مشي خودش قرار دهد با تكيه بر اصول و حي وفقه ترسيم نمايد و سعي مي كنيم پا به پاي حركت دولت روزهايي كه به نماز جمعه مي آييم بحثهاي اصولي تحليل و تبيين معارف اسلامي را مطرح كنيم تا حركتهاي حكومت و دولت و مجلس و امت حزب الله هماهنگ باشد كه بتواند تريبون نماز جمعه در مقاطع مناسب از بعد معارف اسلامي مردم را آگاه كند و همين جا از ساير ائمه محترم جمعه و خطبا تقاضا مي كنيم كه اين بحثي كه مطرح ميكنيم آنها هم كمك كنند ، در اين زمينه از جريانات مختلفي كه مطرح         مي شود و توضيحات اضافي كه لازم دارد و كار فراواني كه بايد از اين لحاظ مطالعه و بيان شود . با من همكاري بفرمايند.

 بخش1- ارزش عدالت

 

تعليمات مقدس اسلام اولين تاثيري كه گذاشت روي انديشه ها و تفكرات گروندگان بود . نه تنها تعليمات جديدي در زمينه جهان و استان و اجتماع آورد بلكه طرز تفكر و نحوه انديشيدنها را عوض كرد . اهميت اين قسمت كمتر از اهميت قسمت اول نيست .

در محلي معلومات تازه اي به شاگردان خود مي دهد و هر مكتبي اطلاعات جديدي در اختيار پيروان خود مي گذارد ، اما تنها برخي از معلمان و برخي از مكتبها ست كه منطق جديدي به شاگرادان و پيروان خود مي دهند و طرز تفكر آنان را تغيير داده و نحوه اندشيد نشان را دگرگون مي سازند .

اين مطلب نيازمند توضيح است . چگونه است كه منطقها عوض مي شود ۀ طرز تفكر و نحوه انديشيدنها دگرگون مي گردد؟

انسان ، چه در مسائل علمي در مسائل اجتماعي ، از آن جهت كه يك موجود متفكر است استدلال مي كند .و در استدلالهاي خود خواه ناخواه بر برخي اصول و مبادي تكيه مي نمايد و با تكيه به همان اصول و مبادي است كه استثناح مي نمايد و قضاوت مي كند تفاوت منطقها و طرز تفكرها در همان اصول و مبادي اولي است كه در استدلالها و استنتا جها به كار مي رود در اين است كه چه نوع اصول و مباديي نقطه اتكا و پايه استدلال واستنتاج قرار گرفته باشد . اينجاست كه تفكرات و استنتاجات متفاوت مي گردد .

در مسايل علمي تقريباً طرز تفكر ها ميان آشنايان با روح علمي زمان يكسان است  اگر اختلافي هست ، ميان تفكرات عصرهاي مختلف است . ولي در مسايل اجتماعي حتي مردمان همزمان نيز همسان و همشكل نسيتند ، و اين خود رازي دارد كه اكنون مجال بحث در آن نيست .

بشر در برخورد با مسايل اجتماعي و اخلاقي خواه و ناخواه به نوعي ارزيابي ميپردازد ، در ارزيابي خود براي آن مسائل

 در جات و مراتب يعني ارزشهاي مختلف قائل مي شود و بر اساس همين درجه بندي ها و طبقه بندي ها ست كه نوع اصلي و مباديي كه به كاري مي برد  با آنچه ديگري ارزيابي مي كند متفاوت مي شود و در نتيجه طرز تفكر ها مختلف مي گردد .

مثلاٌ عفاف ،خصوصاٌ براي زن ، يك مساله اجتماعي است . آيا همه مردم در ارزيابي خود درباره اينموضوع يك نوع فكر مي كنند ؟ البته نه بي نهايت اختلاف است ، برخي از مردم ارزش اين موضوع را به حد صفر رسانده اند پس اين موضوع در انديشه و تفكرات آنان هيچ نقش موثري ندارد ، و بعضي بي نهايت ارزش قائلند و با نفي اين ارزش براي حيات و زندگي ارزش قائل نيستند . اسلام كه طرز تفكر ها را عوض كرد به اين معني است كه ارزشها را بالا و پايين آورد ۀ ارزشهايي كه در حد صفر بوده ( مانند تقوا) در درجه اعلي قرار داد و بهاي فوق العاده سنگين براي آنها تعيين كرد ، و ارزشهاي خيلي بالا از قبيل خون و نژاد و غير آن را پايين آورده تا سر حد صفر رساند .

عدالت يكي از مسائلي است كه به وسيله اسلام حيات و زندگي را از سر گرفت و ارزش فوق العاده يافت اسلام به عدالت ، تنها توصبه نكرد دو يا تنها به اجراي آن قناعت نكرد بلكه عمده اين است كه ارزش آن را بالا برد . بهتر است اين مطلب را از زبان علي عليه السلام در نهج البلاغه بشنويم .

فرد باهوش و نكته سنجي از امير المومنين علي عليه السلام سوال مي كند:

العدل افضل ام الجود ؟

آيا عدالت شريفتر و بالاتر است يا بخشندگي ؟

مورد سوال دو خصيصه انساني  است . بشر هموراه از ستم گريزان بوده است . و همواره احسان ونيكي ديگري را كه بدون چشمداشت پاداش انجام مي داده ،مورد تحسين و ستايش قرار داده است .

پاسخ پرسش بالا خيلي آسان به نظر مي رسد :جود و بخشندگي از عدات بالاتر است ، زيرا عدالت  رعايت حقوق ديگران و تجاوز نكردن به حدود وحقوق آنهاست ، اما جود اين است كه آدمي بادست خود حقوق مسلم خود را نثار غير مي كند و آن  كه عدالت مي كند به حقوق ديگران تجاوز نميكند و يا حافظ حقوق ديگران است از تجاوز و متجاوزان ، اما آن كه جود مي كند فداكاري مي نمايد و حق مسلم خود را به ديگري تفويض مي كند پس جود بالاتر است واقعاً هم اگر تنها با معيارهاي اخلاقي و فردي بسنجيم ، مطلب از اين قرار است ، يعني جود بيش از عدالت معرف ونشانه كمال نفس ورقاء روح انسان است اما…

ولي علي عليه السلام بر عكس نظر بالا جواب مي دهد . علي عليه السلام به دو دليل مي گويد عدل از جود بالاتر است : يكي اينكه :

العدل يضع الامور مواضعها و الجود يخرجها من جهتها

عدل جريانها را در مجراي طبيعي خود قرار مي دهد ، اما جود جريانها را از مجراي طبيعي خود خارج مي سازد .

زيرا مفهوم عدالت اين است كه استحقاقهاي طبيعي و واقعي در نظر گرفته شود و به هر كس مطابق آنچه به حسب كار و استعداد ، لياقت داردداده شود اجتماع حكم ماشيني را پيدا مي كند كه هر جز ء آن در جاي خودش قرار گرفته است . و اما جود ، درست است كه از نظر شخص جود كننده-  كه مالكيت مشروع خود را به ديگري مي بخشد- فوق العاده با ارزش است ، اما بايد توجه داشت كه بك جريان غير طبيعي است . مانند بدني است كه عضوي از آن بدن بيمار است و ساير اعضا موقتاٌ براي آينكه آن عضو را نجات دهنده فعايت خويش را متوجه اصلاح وضع او مي كنند . از نظر اجتماعي ، چه بهتر كه اجتماع چنين اعضاي بيماري را نداشته باشد تا توجه اعضاي اجتماع به حاي اينكه به طرف اصلاح و كمك به يك عضو خاص معطوف شود به سوي تكال عمومي اجتماعي معطوف گردد . ديگر اينكه :

العدل سائس عام و الجود عارض خاص .

عدالت قانوني است عام و مدير و مدبري است كلي و شامل كه همه اجتماع را در بر ميگيرد و بزرگراهي است كه همه بايد از آن بروند ، اما جود بخشش يك حالت استثنائي و غير كلي است كه نمي شود رويش حساب كرد .

اساساٌ جود اگر جنبه قانوني وعمومي پيدا كند و كليت يابد ، ديگر جود نيست .

علي عليه السلام آنگاه نتيجه گرفت:

فالعدل اشرفهما و افضلهما.

پس از ميان عدالت وجود ، آن كه اشرف و افضل است عدالت است .

اين گونه تفكر درباره انسان ومسائل انساني ، نوعي خاص از انديشه است بر اساس ارزيابي خاصي ريشه اين ارزيابي اهميت و اصالت اجتماع است . ريشه اين ارزيابي اين است كه اصول و مبادي اجتماعي بر اصول ومبادي اخلاقي تقدم دارد ،آن يكي اصل است و اين يكي فرع ، آن يك تنه است و اين يكي شاخه ، آن يكي ركن است و اين يكي زينت و زيور.

از نظر علي عليه السلام آن اصلي كه مي تواند تعادل اجتماع را حفظ كند و همه را راضي نگهدارد به پيكر اجتماع سلامت و به روح آرامش بدهد عدالت است . ظلم و جورو تبعيض قادر نيست حتي روح خود ستمگر و روح آن كسي كه به نفع او ستمگري مي شود ، راضي و آرام نگه دارد تا چه رسد به نيكو كاران و ستمديدگان و پايمال شدگان . عدالت بزرگراهي است عمومي كه همه را مي تواند در خود بگنجاند و بدون مشكلي عبور دهد ، اما ظلم و جود كور ، راهي است كه حتي فرد ستمگر را به مقصد نمي رساند .

مي دانيم كه عثمان ين عرفان قسمتي از اموال عمومي مسلمين را در دوره خلافتش تيول خوشياوندان و نزديكانش قرار داده بعد از عثمان ، علي عليه اسلام زمام امور را به دست گرفت . از آن حضرت خواستند كه عطف به ماسبق نكند و كاري به گذشته نداشته باشد ، كوشش خود را محدود كند به حوادثي كه ازاين به بعد در زمان خلافت خودش پيش         مي آيد ، اما او جواب مي داد كه :

فرمود به خدا قسم اگر با آن اموال براي خود زن گرفته باشند و يا كنيز كان خريده باشند ، باز هم آن را به بيمت المال بر مي گردانم.

 

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مهدي و نهضت عدالتخواهي
 • مقاله عدالت و حقيقت خواهى على عليه السلام
 • مقاله چرا عدالت زیباست
 • مقاله اسلام و برابری انسانها
 • مقاله نقش عدالت در اسلام
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی