پایان نامه پولشویی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق پولشویی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق پولشویی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

–    فصل اول
مقدمه    ۱
تاریخچه پولشویی    ۳
روش های پولشویی    ۹
تاثیر پولشویی بر اقتصاد    ۱۳
مراحل عملیات پولشویی    ۱۵
آمار مربوط به پولشویی    ۱۸
تعریف پولشویی    ۱۹
–    فصل دوم
ایران و پولشویی    ۲۰
مراحل و راهکارهای مبارزه با پولشویی    ۲۱
آثار پولشویی    ۲۲
ضرورات مقابله با پولشویی    ۲۷
سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی(FATF)    ۳۱
چگونگی مقابله با وقوع پولشویی    ۳۴
انواع پولشویی    ۳۵
–    فصل سوم
روش های مبارزه با پولشویی    ۳۸
پولشویی در کجا انجام میگرد    ۴۳
اثرات منفی پولشویی بر اقتصاد افغانستان    ۵۱
–    فصل چهارم
جمع بندی و نتیجه گیری     ۵۶
منابع و ماخذ    ۵۹

منابع و ماخذ:

۱ – طرح مطالعاتی مبارزه با جرم پولشویی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تیرماه ۱۳۸۲ مرداد و شهریور ماه ۱۳۸۲

۲ – هفته نامه خبری – تحلیلی اقتصاد و دارائی، تیر، مرداد و شهریور ماه ۱۳۸۲

۳ – روزنامه های همشهری تیر، مرداد و شهریور ۱۳۸۲

۴ – مجله مجلس علمی – پژوهشی مجلس شورای اسلامی – شماره ۳۷ سال دهم بهار ۱۳۸۲

۵ – BILLY S MONEY LAUNDERING HOME PAGE, MONEY LAUNDERING – A BRIER HISTORY, 8 DEC 2000.

6 – THE VIENNA CONVENTION: THE 1988 UN CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, UNDOCS.

E/CONF. 82/IS AND E/CONF. 82/14, DEC. 19. 1988.

7 – THE FATF REPORT: THE REPORT OF THE FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF) ON MONEY LAUNDERING, APRIL 19, 1990.

8 – THE NATIONAL MONEY LAUNDERING STRATEGY FOR 1999, THE US DEPARTMENT OF THE TREASURY / THE US DEPARTMEN OF JUSTICE, SEPT 1999, PP, 5.7.

مقدمه

پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود.

طبق تعریف قانون مبارزه با پولشویی در ایران، جرم پولشویی عبارت است از:

تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛

تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛

اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیّت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی، یا مالکیّت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ جرم تحصیل شده باشد.

این عمل، یک روش معمول و منطقی برای بدست آوردن سود از فعالیتهای غیرقانونی برای مجرمان می‌باشد. خلافکاران از طیف وسیع اعمال غیر اخلاقی و غیر قانونی مانند استفاده از رانت شرکتهای دولتی در ایران وحذف منبع پول و همچنین قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروتهای قابل مصادره، گروگان‌گیری، قمار و همچنین اهدای پول به سازمانهای تروریستی و حتی تقلبات مالی در اینترنت و یا دیگر ابزار اطلاع رسانی سودهای کلانی را بدست می‌آورند.

پول شویی، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه می باشد. امروزه پول شویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است بطوریکه به یکی ازمعضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده است. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است و تدابیرمختلفی را برای نیل به این امر بکار برده اند. در ایران نیز مدتی است که توجه ها به سمت آن جلب شده است. در این مقاله به شناسایی موضوع و راههای مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.

این عمل، یک روش معمول و منطقی برای بدست آوردن سود از فعالیتهای غیرقانونی برای مجرمان می باشد. پول شویان کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف را انجام داده و پولهای ناشی از آن را تطهیر می کنند و یا افرادی هستند که پولهای خلاف را بطور آگاهانه یا نا آگاهانه در سیستم مالی و اقتصادی کشور وارد میکنند.

خلافکاران از طیف وسیع اعمال غیر اخلاقی و غیر قانونی مانند قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروتهای قابل مصادره، گروگانگیری، قمار و همچنین اهدای پول به سازمانهای تروریستی و حتی تقلبات مالی در اینترنت و یا دیگر ابزار اطلاع رسانی سودهای کلانی را بدست می آورند. وچون ردپای این افراد در معاملات مالی و بانکی به صورت زنجیروار در وجوه پس انداز شده آنها آشکار می گردد، بنابراین مجرمان از ابزارهای مالی مانند چکها، کارتهای اعتباری (credit card) و کارتهای هوشمند (smart card) اجتناب کرده و به استفاده از پول نقد رو می آورند. پول نقد نیز به علت عدم مزیت نسبت به سایر ابزارهای مالی مانند حجم بالا، مشکلات در حمل و نقل و کاهش قدرت خرید در طول زمان به ناچار به پول شویان داده می شود تا در طی مراحلی به شبکه اقتصادی کشور وارد گردد.

تاریخچه اصطلاح

نخستین بار فردی به نام آل کاپون گروهی به نام آلکاپون‌ها تشکیل داد. این گروه به زور از مردم اخاذی می‌کردند. آنان برای پنهان کردن شیوه عمل خود، رختشوی‌خانه‌ای تأسیس کرده و وانمود می‌کردند درآمد خویش را از این راه به دست می‌آورند و نه از راه نامشروع. اصطلاح پول‌شویی اینچنین شکل گرفت. پول‌شویی به مجموعه اعمالی گفته می‌شودکه طی آن معاملات و درآمدهای نامشروع شکلی کاملا قانونی می‌گیرند و از تعقیب و مجازات قانون رهایی می‌یابند.

در حال حاضر در کشور ایران بزرگترین افرادی که به این اعمال مجرمانه اقدام می‌کنند با استفاده روش‌های متفاوت همچون جعل اسناد و استفاده از افراد خاص در بدنه اداره ثبت احوال کشور اقدام به ایجاد هویت‌های متفاوت می‌نمایند تا اعمال خلاف‌کارانه‌ی خود را از دید ماموران دور نگه دارند. تا بتوانند آزادانه مقدار حجم انبوه مالی که از راه غیر قانونی به دست آورده‌اند را موجه جلوه دهند.

گفته می شود که واژه “پول شویی” در زمان گنگسترهای امریکایی به کار رفت که دراصل به خاطر تحریم ایجاد شده بود—ممنوعیت نوشیدنی های الکلی. مکانیزم های متعددی برای پنهان کردن ریشه و منشاء مقادیر قابل توجهی پول که از واردات و فروش الکل به دست آمده بود، انجام گرفت.

یکی از راه های پوشاندن منبع این پول ها، قماربازی قانونی بود. مشکل عمده این گنگسترها این بود که این پول به صورت نقد و معمولاً سکه بود. اگر سکه ها را در بانک می گذاشتند، مطمئناً از آنها سوال می شد. اما انبار کردن این مقدار زیاد پول به شکل سکه های کم ارزش واقعاً کابوس بود. به همین خاطر، تصمیم گرفتند آن را به کار بیندازند. یکی از این کارها ماشین های خودکار بود که سکه داخل آن می اندازند و کالای مورد نظر را تحویل می دهد و کار دیگر رختشوی خانه بود. و از اینجا بود که واژه پول شویی ابداع شد.

اما بااینکه این واژه در قرن بیستم ابداع شده بود، قوانین آن متعلق به سالیان بسیار قبل بود. استرلینگ سیگریو در یکی از کتاب های خود تاریخچه چین را جمع آوری کرده است. او توضیح می دهد که چطور سوءاستفاده حکمرانان از تاجران و دیگران باعث شده بود که دنبال راه هایی برای پنهان کردن ثروت خود باشند، طوریکه بتوانند بدون اینکه شناسایی شوند آن  را از جایی به جای دیگر منتقل کنند. پس اگر این را در نظر بگیریم، پول شویی به ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد.

در جاهای مختلف، پول شویی معانی مختلف دارد. این به آن دلیل است که فقط عایدات ناشی از جرم ها می توانند پول شویی شوند. همچنین، خیلی از کشورها طبقه بندی جرم هایی که برای اهداف پول شویی به کار می روند را محدود کرده اند. به همین دلیل در بعضی کشورها هر جرمی که اگر فرد را محاکمه کنند حکم زندانی به آن می خورد، جرم مستند به حساب می آید، درحالیکه در کشورهای دیگر فقط جرم هایی که لیست شده است “پول کثیف” تولید می کند نه تمام جرم ها. در بعضی دیگر از کشورها افرادیکه سعی کنند عایدات ناشی از جرم را در خارج از کشور پول شویی کنند، تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند مشروط براینکه آن جرم در هر دو کشور جرم محسوب شود.

در اکثر کشورهایی که برای پول شویی قانون دارند، فرد می تواند برای پول شویی پولی که فردی دیگر از یک جرم به دست آورده است، گناهکار محسوب شود.

خیلی از کشورها قوانینی دارند که می گوید پول شویی یک قانون شکنی مداوم است و ارتباطی به زمان و تاریخ جرم مستند ندارد.

همچنین، خیلی از کشورها اخیراً به دو طریق عمده قوانین خود را در این رابطه تغییر داده اند: اول اینکه درصورت وجود دلیل  منطقی برای ظن، بندی را برای مجرم شناختن فرد برای پول شویی قرار داده اند. این یعنی قاضی می تواند بفهمد که فرد می دانسته که آن پول از یک جرم به دست آمده است یا نه.

دوم این است که بندی را قرار دهند که به موجب آن شرکت در معاملات پول شویی که در آن فردی دیگر در نظر داشته که پول را برای ارتکاب به یک جرم مصرف کند، جرم محسوب می شود.

مؤسسه «باسل» سوئیس، به تازگی آماری درباره ریسک پولشویی در کشورهای گوناگون منتشر کرده که بنا بر آن، ایران دارای بالاترین ریسک پولشویی در جهان است. ریسک بالای پولشویی در یک کشور، به معنای بالا بودن احتمال و امکان انجام پولشویی در آن کشور است.

به گزارش «تابناک»، بر پایه آمار منتشره در مؤسسه حکومتداری باسل در سوئیس، ایران و نروژ در دو سر متفاوت طیف پولشویی بوده و به ترتیب، دارای بالاترین و پایین ترین ریسک پولشویی در جهان هستند.

«سلوان لمن»، مدیر پروژه مؤسسه باسل درباره این آمار گفته است: هدف از این رتبه‌بندی، ایجاد یک استاندارد جهانی برای برآورد درست ریسک است که منحصراً به موضوع پولشویی اختصاص داشته باشد.

لمن با بیان اینکه ردیابی پولشویی دشوار است و این امر ریسک‌های قانونی و اعتباری فراوانی را متوجه مشاغل و نیز نهادهای مالی می‌کند، اظهار داشته که نیاز شدیدی به ارائه این آمار و رتبه‌بندی وجود داشته است.

وی در این باره گفته است: به طور کلی، برآورد ریسک کشوری، سنگ بنای هر سیاست ریسک و یک نیاز تنظیمی ضروری است.

امتیازات مربوط به هر کشور در این رتبه بندی، از پانزده شاخص در دسترس، از جمله ارزیابی چهارچوب ضد پولشویی آن کشور اقتباس شده است؛ از این جمله، می توان به گزارش‌های نظارتی منتشره از سوی «نیروی وظیفه عملیات مالی» اشاره کرد که یک کنسرسیوم جهانی از وزرای دولت‌هاست و وظیفه مبارزه با پولشویی و عملیات مالی گروه‌های تروریستی را بر عهده دارد.

به گفته لمن، تلاش دیگر این مؤسه این بوده که یک «تصویر کلی از ریسک کشوری» ارائه داده و استانداردهای مالی و شفافیت مالی هر کشور را هم‌راستا با ریسک سیاسی آن در نظر بگیرد.

از میان ۱۴۴ کشور موجود در این فهرست، ۳۲ کشور در «محدوده قرمز» هستند؛ به این معنا که کشورهای یادشده دارای بالاترین میزان ریسک هستند. پس از ایران که به عنوان دارنده بالاترین میزان ریسک شناخته شده، کنیا، کامبوج، هائیتی و تاجیکستان در این محدوده قرار دارند.

نروژ و استونی، تنها کشورهایی هستند که در این فهرست با نام کشورهای دارای «ریسک پایین» ارزیابی شده‌اند.
به این ترتیب، بیشتر کشورهای موجود در لیست نامبرده، در طبقه‌بندی «ریسک میانه» قرار دارند. در این میان، از نظر بالاترین میزان ریسک، آمریکا رتبه ۹۸و سوئیس رتبه ۷۲ را از آن خود کرده‌اند؛ جالب اینکه وضعیت کشورهایی چون قزاقستان و مصر در این زمینه از سوئیس و آمریکا بهتر است.

چه کسی پول شویی می کند؟

پاسخ ساده به این سوال این است که مجرمین پول شویی می کنند. اما این پاسخ ساده تر از این است که حقیقت داشته باشد. واقعیت این است که بسیاری از کسانیکه پول شویی می کنند روحشان هم از این قضیه خبر ندارد.

اما، هرکسی که به یک مجرم برای پول شویی عایدی که از جرمش به دست آورده کمک کند، در اکثر حوزه های قضایی، یک پول شو محسوب می شود. این یعنی، بانک ها، وکلاء، حسابدارها، دلالان ماشین و سایرین اگر اجازه دهند که کسی که قصد پول شویی دارد از کارشان استفاده کند، خود پول شو به حساب می آیند. به طور کلی، تنها دفاع این است که فرد ادعا کند که از این ماجرا اطلاع نداشته است. اما اثبات این ادعا معمولاً دشوار است و در اکثر حوزه های قضایی بی گناهی او به وکیل مدافع سپرده می شود.

در بسیاری از کشورها، افرادی به جز این بیزنس من ها و مجرمین هم می توانند به خاطر تملک این عایدات جزء پول شوها به حساب بیایند. یکی از قابل تجربه ترین نمونه های آن همسر یا نامزد مجرمی است که می داند یا ظن می برد که شوهرش یا نامزدش از عایدات جرم برای خرید خانه، ماشین یا جواهرات او استفاده می کند.

آخرید طبقه پول شوها فردی است که برای طرح نقشه به مجرم کمک می کند، حتی اگر خود در آن دستی نداشته باشد. پس حسابداری که فرار از پرداخت مالیات را پیشنهاد می دهد، خود یک پول شو به حساب می آید.

در سراسر جهان قوانینی در حال تصویب است که دلالان اتومبیل، متصدیان مزایده، جواهرفروش ها و سایرینی که کالای بسیار پرقیمت معامله می کنند را وارد سیستمی کنند که بتوانند به طرق مختلف مشتریان خود را شناسایی کنند. این یعنی در این شغل ها، متصدیان باید آموزشهای قانونی برای شناسایی پول شوها کسب کنند.

چرا بعضی ها پول شویی می کنند؟

مجرمین مرتکب سه دسته اصلی جرم می شوند: جرم احساسی، جرم خشونت و وحشیگری، و جرم های اقتصادی. اگر تعداد کمی از جرم های خشونت را در نظر  نگیریم اکثر جرم ها، جرم های اقتصادی به شمار می روند—یعنی جرم هایی که برای به دست آوردن پول انجام می شود. آنها به دو دلیل مرتکب جرم می شوند: یکی برای اینکه نشان دهند می توانند همچنین کاری کنند و از دست قانون فرار کنند و دیگر اینکه چون فکر می کنند می توانند از طریق جرم پول بسیار بیشتری به دست آورند تا از طریق یک کار قانونی.

وقتی مجرمین از طریق جرم پول به دست می آورند، آن را به یکی از این سه طریق خرج می کنند: برای سرمایه گذاری در جرمی دیگر، پنهان کردن برای استفاده در آینده، خرج کردن در زمان حاضر.

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله پولشویی
 • مقاله پولشویی و تاریخچه آن
 • مقاله مرز میان پنهان و آشکار پولشویی
 • مقاله پول شویی و تطهیر پول
 • تحقیق پولشویی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.