پروژه هزینه یابی مرحله ای شرکت تولید پاکت فریزر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پروژه هزینه یابی مرحله ای شرکت تولید پاکت فریزر  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پروژه هزینه یابی مرحله ای شرکت تولید پاکت فریزر  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه                 ۱

فصل اول : کلیات

۱- ۱ : تعریف حسابداری صنعتی             ۳
۱-۲ : اهداف حسابداری صنعتی              ۴
۱-۳ : منظور از حسابداری بهای تمام  شده              ۴
۱-۴ : اهمیت حسابداری بهای تمام شده            ۵
۱-۵ : کاربرد حسابداری بهای تمام شده              ۵
۱-۶ :  منظور از تولید              ۶
۱-۷ : طبقه بندی هزینه ها              ۹
۱-۸ : طبقه بندی هزینه ها براساس عناصر تشکیل دهنده محصول            ۱۰
۱-۹ : طبقه بندی هزینه ها به دو نوع هزینه محصول وهزینه دوره           ۱۱
۱-۱۰ : طبقه بندی هزینه ها براساس رفتار هزینه          ۱۲
۱-۱۱ : انواع موجودی در شرکت های تولیدی           ۱۳
۱-۱۲ : گزارش های حسابداری صنعتی           ۱۴

فصل دوم : ادبیات تحقیق و چارچوب نظری
ادبیات تحقیق:
۲- ۱ : پلاستیک چیست                 ۱۸
۲-۲ : تارخچه پلاستیک                 ۲۰
۲-۳ : آینده و بازار پلاستیک ها                ۲۱
۲-۴ : مواد خام پلاستیک ها              ۲۴
۲-۵ : نگاه کلی به پلیمر              ۲۵
۲-۶ : پلیمر چیست                 ۲۶
۲-۷ :  پلی اتیلن                ۲۷
۲-۸ : تاریخچه تولید پلی اتیلن                ۲۸
۲-۹ : انواع پلی اتیلن                ۳۰
۲-۱۰ : پلی اتیلن و گرانول             ۳۲
۲-۱۱ : برخی ویژگی های پلی اتیلن            ۳۳
چارچوب نظری :
۲-۱۲ : تعریف هزینه یابی             ۳۴
۲-۱۳ : هزینه یابی از طریق دوایر             ۳۶
۲-۱۴ : گزارشات برون سازمانی در موسسات           ۳۷
۲-۱۵ : فرآیند تخصیص و تسهیم هزینه های سربار          ۳۷
۲-۱۶ : آشنایی با تسهیم اولیه وثانویه            ۳۸
۲-۱۷ : سربار پیش بینی شده               ۳۹
۲-۱۸ : روش های تسهیم ثانویه سربار             ۴۱
فصل سوم : سیستم هزینه یابی مرحله ای
۳-۱ : هزینه یابی مرحله ای                 ۴۴
۳-۲ : سیستم هزینه یابی مرحله ای                ۴۵
۲-۳ : جریان گردش محصول                ۴۶
۳-۴ :  مراحل تهیه گزارشات هزینه تولید             ۴۸
۳-۵ : معادل آحاد تکمیل شده                ۴۸
۳-۶ ) روش های هزینه یابی           ۵۰
۳-۷ ) هزینه یابی روش واقعی             ۵۱
۳-۸ ) هزینه یابی روش نرمال            ۵۱
۳-۹ ) هزینه یابی روش استاندارد            ۵۲
۳-۱۰ ) هزینه یابی روش جذبی           ۵۲
۳-۱۱ ) هزینه یابی روش مستقیم             ۵۳
فصل چهارم :  نتایج و محاسبات حاصل از هزینه ها
۴-۱ : فضای تولیدی مورد نیاز            ۵۵
۴-۲ : فضای اداری مورد نیاز             ۵۶
۴-۳ : نیروی کار مورد نیاز              ۵۷
۴-۴ : وسایل اداری رفاهی مورد نیاز              ۵۸
۴-۵ : ابزار آلات فنی تولید مورد نیاز              ۵۹
۴-۶ : تاسیسات مورد نیاز             ۶۰
۴-۷ : زمین کارگاه مورد نیاز            ۶۲
۴-۸ : ماشین آلات مورد نیاز            ۳۴
۴-۹ : ساختمان مورد نیاز           ۶۴
۴-۱۰ : جدول زمان سنجی تولید فریزر           ۶۵
۴-۱۱ : مواد اولیه تولید پاکت فریزر            ۶۶
۴-۱۲ : هزینه دستمزد            ۷۰
۴-۱۳ : هزینه بسته بندی (لفاف)           ۷۱
۴-۱۴ : هزینه بسته بندی (کارتن)           ۷۲
۴-۱۵ : هزینه آب مصرفی             ۷۲
۴-۱۶ : هزینه برق مصرفی              ۷۲
۴-۱۷ : هزینه مکالمات          ۷۳
۴-۱۸ : هزینه ایاب و ذهاب          ۷۳
۴-۱۹ : هزینه گاز مصرفی           ۷۳
۴-۲۰ : سایر هزینه ها           ۷۴
۴-۲۱ : حساب کالای در جریان ساخت مرحله اول           ۷۵
۴-۲۲ : حساب کالای در جریان ساخت مرحله دوم          ۷۸
۴-۲۳ : گزارش مصرف مواد            ۸۱
۴-۲۴ : جدول بهای تمام شده کالای ساخته شده           ۸۲
۴-۲۵ : جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته           ۸۳
۴-۲۶ : صورت سود وزیان            ۸۴

فصل پنجم  : نتیجه گیری

۵-۱ :  نتیجه گیری            ۸۶
۵-۱ :  پیشنهادات             ۸۶

فهرست منابع و ماخذ              ۸۷
ضمائم               ۸۸

منابع

۱)     اسکندری ،جمشید ، اسفند ۱۳۸۵، حسابداری صنعتی ۱، تهران ، انشارات حفیظ

۲)     عشقی،ابوالقاسم ، مهر ۱۳۸۳، حسابداری صنعتی مقدماتی ،تهران، شرکت چاپ ونشر کتابهای درسی

۳)     مدیر تولید شرکت کویر پلاستیک لوتوس قم

۴)   سایت های حسابداری

مقدمه

حسابداری بهای تمام شده (صنعتی) بخش عمده ای از فن حسابداری را تشکیل می دهد که استفاده از آن برای دستیابی به بهای تمام شده محصولات تولیدی و خدمات ارائه شده جهت بهبود وضعیت اقتصادی و صنعتی وکشاورزی کشور ضروروی به نظر می رسد .

زیرا با قلیل بهای تمام شده محصولات و خدمات ازطریق کنترل هزینه ها به مدیریت شرکت این امکان می یابد که بهای فروش را مطابق با عرضه و تقاضا تعیین نمایید .

به عبارت دیگر سود باید از تقلیل بهای تمام شده بدست آید  نه ازطریق افزایش بهای فروش تا زمینه رقابت و… ایجاد کنند .

در این پروژه سعی شده که حسابداری تمام شده (هزینه یابی مرحله ای ) به بیان ساده تشریح گردد . به طوری که در مورد مطالعه کنندگان حسابداری های مقدماتی و پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد .

۱-۱ )  تعریف حسابداری صنعتی :

حسابداری صنعتی حوزه‌ای از حسابداری که به چگونگی محاسبه قیمت تمام شده محصول جهت اندازه گیری موجودیتها و تعیین سود دوره و کنترل هزینه‌ها و سایر موارد تأکید دارد.حسابداری صنعتی طی یک فرآیند هزینه‌ها را شناسایی ، اندازه گیری، طبقه بندی، تلخیص و جمع آوری نموده که اصطلاحاً به این فرآیند هزینه یابی اطلاق می‌شود.همچنین حسابداری صنعتی سیستمی است که اطلاعات به وجود آمده تواماً در سیستم‌ حسابداری مالی و حسابداری مدیریت مورد استفاده قرار می‌گیرد در حسابداری مالی هنگام تهیه صورتهای مالی اطلاعات حسابداری صنعتی تحت عنوان موجودی کالای پایان دوره مورد استفاده قرار می‌گیرد همچنین در سیستم مدیریت این اطلاعات در برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری‌ها مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

از آنجایی که بخشی از فرآیند سیستم حسابداری صنعتی به شناسایی هزینه‌ها می‌انجامد لذا در این بخش ابتدا تعریفی از هزینه ادامة سیستمی به طبقه بندی هزینه‌ها اشاره می‌شود .

حسابداری مالی تعریف  را از هزینه را از هزینه ارائه نموده است:

هزینه به معنی خروج وجه نقد از یک واحد انتفاعی یا مصرف یا استهلاک دارائی‌های موجود و یا افزایش بدهی‌ها و یک واحد ترکیبی از آنها که در نتیجه اجرای فعالیتهای اصلی یا جانبی واحد تجاری، واقع و به کاهش حقوق صاحبان سهام منجر می‌شود اطلاق می‌گردد.

در حسابداری صنعتی هزینه به عنوان منابع فدا شده برای رسیدن به یک هدف خاص ، معرفی می‌نماید همچنین حسابداری صنعتی علاوه بر هزینه‌های اضافی گذشته با هزینه‌های برآوری و آتی . (منابعی که قرار است در آینده مصرف یا فدا شوند) نیز سر و کار دارند.

۱-۲ )  اهداف حسابداری صنعتی:

یکی از اهداف مهم حسابداری صنعتی و حسابداری مدیریت ،محاسبه بهای تمام شده محصولات میباشد و موسساتی که دارای سیستم حسابداری صنعتی باشند از محاسبه بهای تمام شده در جهت مواد زیر استفاده می کنند .

۱ )تعیین بهای تمام شده هر واحد محصول یا دایره یا مرحله عمل بخصوص وسیله طبقه بندی مناسب کلیه هزینه ها

۲ )تشخیص هر نوع عدم کفایت‌، ضایعات و ریخت و پاش جهت اطلاع و اقدام مدیریت

۳ )راهنمایی مدیران جهت تعیین قیمت فروش محصولات و خدمات

۴ ) تهیه صورت مقایسه ای هزینه ها برای مقایسه هزینه های دوره جاری با دوره قبل و هزینه های بودجه ای

۵ )اقدمات موثر در مورد انحرافات قابل ملاحضه هزینه ها نسبت به بودجه های مربوطه به منظور کنترل هزینه ها

 

 

 ۱-۳ )  منظور از بهای تمام شده چیست؟

حسابداری صنعتی شاخه‌ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه  بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و با تجزیه و تحلیل گزارش‌ها و بررسی‌ راههای تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می‌کند.

 

 ۱-۴ )   اهمیت حسابداری بهای تمام شده :

در واقع حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیار مهم در اختیار مدیریت می‌باشند تا مدیران با استفاده از حسابداری صنعتی، بهای تمام شده تولیدات را محاسبه می‌کند و کنترل خود را بر روی هزینه‌های مواد، دستمزد و سایر هزینه‌های تولید اعمال می‌کند.

مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشند در تصمیم گیری خود در جهت افزایش تولید یا سایر تصمیم گیری‌ها و راه انجام تصمیمات خود با مشکل مواجه خواهند شد.

۱-۵ )  کاربرد حسابداری بهای تمام شده :

گاهی تصور می‌شود کاربرد حسابداری صنعتی و بهای تمام شده محدود به کارخانجات و صنایع تولیدی می‌باشد هرچند شاید مشهورترین کاربرد آن در این جهت باشد ولی سایر مؤسسات نیز از حسابداری بهای تمام شده بهره برده و از روشهای حسابداری بهای تمام شده در بانکها، شرکتهای بیمه عمده فروشی‌ها ، شرکتهای حمل و نقل ، شرکتهای هواپیمایی ، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها در جهت کارایی بیشتر استفاده می‌گردد.

۱-۶ ) منظور از تولید چیست؟

هرگاه مواد اولیه با عبور از یک فرآیند ساخت تغییر شکل دهد و به یک کالای ساخته شده تبدیل شود اصطلاحاً می گویند تولید صورت پذیرفته است.

البته باید توجه داشت ممکن است کالای ساخته شده یک فرآیند تولید، مواد اولیه تولید دیگر محسوب گردد و در فرآیندی دیگر به یک کالای ساخته شده دیگر تبدیل شود.

بعنوان مثال سنگ آهن که مواد اولیه ذوب آهن می باشد با طی مراحل تولید به ورق آهن و نبشی و اشکال مختلف تبدیل می شود و این کالای ساخته شده یعنی همان ورق آهن مواد اولیه ساخت و تولید میز فلزی، اجاق گاز و سایر موارد قرار خواهد گرفت.

اجزاء و عوامل بهای تمام شده :

عوامل اصلی بهای تمام شده به طور کلی ۳ دسته زیر می باشند.

۱- مواد اولیه ۲- دستمزد      ۳- سربار ( سایر هزینه های تولید)

۱-    مواد اولیه:

مواد اولیه رکن اصلی تولید کالا و محصول می باشد درضمن می دانید که مواد اولیه تولید خود به دو بخش زیر تقسیم می شود:

 الف- ۱) مواد مستقیم

آن بخش از مواد مصرفی که از کالای ساخته شده جدائی ناپذیر است و مستقیماً در ساخت کالا نقش دارد را مواد مستقیم گویند به عنوان مثال آرد در ساخت نان مواد مستقیم تولید نان محسوب می گردد.

 ب-۱) مواد غیرمستقیم

آن بخش از مواد مصرفی که برای تکمیل کالا ضروری می باشد ولیکن به علت مصرف ناچیز آن نتوان آن را به عنوان مواد مستقیم مصرفی تولید طبقه بندی کرد مواد غیرمستقیم محسوب می شود مانند مصرف میخ در ساخت میز و کمد چوبی.

 ۲- دستمزد ( کار )

حقوق و حق الزحمه ای که در جریان تولید و ساخت برای تبدیل مواد به کالا به کارگران پرداخت می شود را به عنوان دستمزد تولید شناسایی می کنند.

 دستمزد نیز به دو بخش زیر تقسیم خواهد شد:

الف-۲) دستمزد مستقیم

دستمزدی است که بابت کاری پرداخته می شود که مستقیم صرف تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده انجام می شود.

 ب-۲) دستمزد غیرمستقیم

دستمزدی است که بابت کاری پرداخت می شود که مستقیماً در ساخت و ترکیب کالای ساخته شده نقش نداشته است مانند حقوق نگهبانان و سرکارگران کارخانه و …

۲-    سایر هزینه ها ( سربار ساخت)

کلیه هزینه هایی که در جریان تولید اتفاق می افتد ولیکن نمی توان آنها را به طور مستقیم و مشخص به اقلامی از تولید یا محصولی خاص اختصاص داد به عنوان سربار کارخانه یا سایر هزینه ها شناسایی می‎شوند نمونه های مشخص این هزینه ها؛ مواد غیرمستقیم تولید، دستمزد غیرمستقیم، هزینه تعمیرات و هزینه های استهلاک ماشین آلات، هزینه بیمه و سایر مواد مشابه می باشد.

  جدول بهای تمام شده از ۵ بخش تشکیل شده است:

۱- بخش مواد مستقیم                                 ۲- بخش دستمزد مستقیم

۳- بخش سربار ( سایر هزینه ها)           ۴- بخش کالای در جریان ساخت

۵- بخش کالای ساخته شده

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مدیریت قیمت تمام شده
 • مقاله حسابداری صنعتی بهای تمام شده
 • پایان نامه محاسبه بهای تمام شده تولید یک متر کاشی
 • مقاله هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت
 • مقاله رویکردهای هزینه یابی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.