گزارش طرح جامع اردکان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

گزارش طرح جامع اردکان  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود گزارش طرح جامع اردکان  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول : بررسی منطقه
۱- مسائل جغرافیایی و اقلیمی     ۱
۱-۱- جغرافیای طبیعی و ویژگی های محیطی منطقه    ۱
۲-۱- اوضاع و احوال فرهنگی، اجتماعی و تاریخی منطقه    ۴
۳-۱- ارتباطات منطقه     ۵
فصل دوم : بررسی حوزه نفوذ
۱-۲- تعیین حوزه نفوذ بر اساس مراجعات آبادیهای اطراف     ۱۱
۲-۲- نتایج مطالعات (حوزه نفوذ پیشنهادی     ۱۱
۳-۲ بررسی حوزه نفوذ منطقه     ۱۳
۴-۲- تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی     ۱۶
فصل سوم : بررسی و شناخت شهر
۳- بررسی و شناخت شهر     ۲۱
۱-۳- شناخت تاریخچه.علل پیدایش .چگونگی توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته    ۲۱
۲-۳- خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر     ۲۲
۳-۳ خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر     ۲۶
۴-۳- خصوصیات اقتصادی شهر     ۲۹
فصل چهارم تجزیه و تحلیل استنتاج
۱-۴ –  نحوه استفاده از اراضی شهر     ۳۰
۲-۴ وضع کمی و کیفی کاربری های شهری     ۳۰
۳-۴- پیش بینی چگونگی عملکردهای اصلی اقتصادی در حوزه نفوذ شهر و تحولات کلی آن در آینده     ۳۳
فصل پنجم : تهیه برنامه ها
۱-۵- تهیه طرح و برنامه های مربوط به حوزه نفوذ شهر (اردکان)     ۶۰
۲-۵- تهیه طرح توسعه و عمران شهر (طرح توسعه کالبدی شهر)                                                           ۶۳
۳- ۵- برنامه های عمرانی شهر                                                                                                                               ۷۰

 

۱- شناخت در سطح منطقه

۱- مسائل جغرافیایی و اقلیمی

۱-۱ جغرافیای طبیعی و ویژگی های محیطی منطقه

الف – موقعیت و تقسیمات سیاسی – اداری

استان یزد از نظر جغرافیایی بین۲۹درجه و ۳۵ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۷ دقیقه عرض شمالی و ۵۲ درجه و ۵۰ دقیقه تا ۵۸ درجه و ۱۶ دقیقه طول شرقی قرار گرفته است. این استان که در میانه فلات مرکزی ایران واقع شده از وسعتی قریب به ۱۳۰۴۵۸ کیلومتر برخوردار است و از شمال با استان های اصفهان و سمنان، از شرق با استان خراسان جنوبی ، از جنوب با  استانهای کرمان و فارس و از غرب با استان های فارس و اصفهان مجاوراست .

  شهرستان اردکان به‌ تنهایی نزدیک به ۳۲ درصد پهنه استان را در خود جای داده است ودومین شهرستان از لحاظ وسعت در استان یزد محسوب می‌شود. درمقابل شهرستان میبد که ۷/۱ درصد از وسعت استان را دربرمی‌گیرد، کوچکترین شهرستان استان یزد به حساب می‌آید.

ب – جغرافیای طبیعی منطقه

– توپوگرافی

استان یزد از نظر پستی و بلندی دارای تنوع است و ارتفاع آن از سطح دریای آزاد در نقاط مختلف متفاوت و از حدود ۸۵۰ متر (در اطراف کویر ریگ زرین) تا ۴۰۵۵ متر (شیرکوه) تغییر می کند.

در شمال (محدوده شهرستان اردکان) بلندترین نقطه، کوه خونزا با ارتفاع ۳۱۵۸ متر قرار دارد که به وسیله کوههای سفید، انجیرآوند، باغی، نیوک و حوض جعفر احاطه شده است.

– بارندگی

 در مناطق کویری مانند کویر سیاه کوه، ریگ زرین و در انجیر از ۵۰ میلیمتر در سال کمتر و خط همباران ۱۰۰ میلیمتر کوهپایه های استان را به طور متوسط در ارتفاعات ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ متری محصور می‌سازد.  در کوههای انجیره و خرانق به ۲۰۰ الی ۲۵۰ میلیمتر می‌رسد. ولی وسعت مناطقی که این میزان بارش را دریافت می کنند، بسیار محدود است.

شمال استان (محدوده شهرستان اردکان) عمدتاً در محدوده خط همبارش ۵۰ میلیمتر در سال، محصور شده است.

-دمـا

با توجه به کویری بودن منطقه،  درجه حرارت بیشینه و کمینه بین ۴۵ درجه سانتیگراد بالای صفر و ۲۰ درجه سانتیگراد زیرصفر متغیر است.

 بخش عمده‌ای از شهرستان اردکان در محدوده‌ای واقع شده که میانگین دمای سالانه آن ۲۰ درجه سانتیگراد می باشد.

– رطوبت و تبخیر

 مقدار میانگین رطوبت نسبی سالانه در ارتفاع ۱۵۰۰ متری ۴۱ درصد و در ارتفاع ۳۵۰۰ متری ۵۲ درصد می باشد. در محدوده های با ارتفاع کمتر میزان میانگین رطوبت نسبی سالانه حتی کمتر از ۴۰ درصد می شود.

تفاوت در میزان بارش، دما و … به تبع تفاوت در میزان تبخیر را در قسمت های مختلف استان بدنبال دارد و مقدار تبخیر سالانه از ۴۲۱۱ میلیمتر (در چغارت) تا ۱۳۷۰ میلیمتر در محدوده‌های با ارتفاع بیش از ۳۰۰۰ متر، در نوسان است.

– بـاد

جهت چیره باد در یزد، طی شش ماه از سال یعنی در بهار و تابستان شمال غربی و در چهار ماه از آبان لغایت بهمن ماه از جنوب شرقی است.

 وقوع طوفان های شن و خاکباد در مناطق پست و جلگه‌ای امری عادی است  که از اوایل بهار تا اواخر تابستان مشهود است.

از نظر بیوکلیمایی که سیستم معرف آن آمبرژه است، کفه ریگ زرین که ۵/۰ درصد مساحت استان را داراست جزء اقالیم گرم ضعیف به شمار می آید. ایستگاه نمونه این اقلیم حاجی آباد زرین در مجاورت استان است. ۶/۲۰ درصد از گستره مورد مطالعه جزء اقالیم بیابانی معتدل (مانند اردکان، چغارت و حسین آباد) و ۹/۴ درصد خشک معتدل (مثل اشکذر)، ۵/۷۱ درصد خشک سرد (نظیر یزد، انجیره، حاجی آباد، کاریز و باجگان)، ۲/۲ درصد نیمه خشک سرد و بالاخره ۳/۰ درصد را اقالیم ارتفاعات تشکیل می دهند.

 

۲-۱- اوضاع و احوال فرهنگی، اجتماعی و تاریخی منطقه

ویژگی شهرنشینی

مطابق با آخرین سرشماری کشور (سال ۱۳۷۵)، اندکی بیش از ۷۵ درصد جمعیت استان در نقاط شهری ساکن بودند، در حالیکه جمعیت شهرنشین در سطح ملی به ۳/۶۱ درصد کل جمعیت کشور بالغ می شده است. (به جدول ۱ و ۲ و نمودار ۱ مراجعه گردد).

رویکرد جمعیت به شهرها و تمرکز جمعیت شهری در استان یزد منتج از منابع محدود آب و خاک است. و همین امر مانعی جدی در شکل گیری آبادی های متعدد و بزرگ و گسترش فعالیت کشاوری بشمار می آید. این وضعیت از شمار آبادی های خالی از سکنه استان که درسال ۱۳۷۵ بالغ بر ۳۵۷۲ آبادی بوده وقلت آبادی های بزرگ دارای جمعیتی بیش از ۵۰۰ نفر که در سرشماری اخیر ۸۸ آبادی گزارش شده است به روشنی قابل مشاهده است.

تحرک جمعیت

حرکت و جابجایی جمعیت یکی دیگر از ویژگی های بارز اجتماعی منطقه است. به طوری که در استان یزد فشار جمعیتی بر طبیعیت همواره با خروج جمعیت مازاد، کاهش و از این طریق تعادل های محیطی حاصل آمده است.

بررسی تحرکات جمعیتی نشان دهنده آن است که در دو دهه گذشته شمار جمعیت خارج و وارد شده دگرگون شده است. در فاصله سالهای ۶۵-۱۳۵۵، حدود ۱۶۴۵۶ نفر یعنی نزدیک به ۳ درصد  جمعیت استان از منطقه خارج  شده و در مقابل، ۲۱۰۴۴ نفر یعنی ۷/۳ درصد  جمعیت  استان به استان وارد شده اند، بدین ترتیب خالص مهاجرت در این دروه به ۴۵۸۸ نفر رسیده است (جدول شماره ۳) با توجه به مبدا و مقصد مهاجران، منشاء حدود ۶۱ درصد گروه وارد شدگان به استان را مهاجران خارج شده از استان خوزستان تشکیل داده اند، در نتیجه می توان گفت مهاجرتهای ناخواسته ناشی از جنگ عامل مهمی در افزایش شماروارد شدگان به استان بوده است.

برای نمایش شدت و میزان خروج جمعیت از استان و کمی کردن آن از شاخصی استفاده شده که از سهم مهاجران  خارج شده از استان  به کل مهاجرانی  که در سطح  کشور محل اقامت  خود را ترک کرده اند به سهم جمعیت استان به کل جمعیت کشور بدست می آید.

همانطور که مشهور است، علیرغم تراز مثبت مهاجران و فزونی بشمار وارد شدگان به استان، جریان خروج جمعیت از استان شدت چشمگیری نسبت به جریان های خروجی در سایر نقاط کشور دارد و بر این اساس می توان گفت که هر چند واقعه جنگ تغییر قابل ملاحظه ای بر جریان ورودی جمعیت ساتان پدید آورده است. اما شدت مهاجرت از استان بعد از وقفه ای که بر اثر جنگ پدید آورده بود در دهه اخیر افزایش یافته است. از این دیدگاه می توان رویکرد جمعیت استان را به خارج از استان، همچنان یکی از ویژگیهای مداوم اجتماعی منطقه دانست.

همانطور که ملاحظه می شود جمعیت استان طی دوره بیست ساله ۷۵-۱۳۵۵ تقریباً دو برابر شده است و آهنگ رشد آن نزدیک به آهنگ رشد جمعیت در سطح ملی بوده است.

البته در شهرستان هایی که شرایط طبیعی و اقلیمی وضعیت متعادل تری دارد، نسبت شهرنشینی پائین تر بوده و در مقابل نسبت جمعیت روستایی بالاتر است از جمله می‌توان به شهرستان تفت در منطقه اشاره نمود که نسبت شهرنشینی در آن (در سال ۱۳۷۵) کمتر از ۳۱ درصد است. ولی در شهرستانی مثل اردکان علیرغم گستره پهناور آن، نسبت شهرنشینی بالای ۷۱ درصد بوده و جمعیت روستایی آن از ۱۷۴۰۴ نفر بیشتر نیست.

ویژگی جمعیت شهرستان اردکان در این نکته است که سهم جمعیت شهری و روستایی این شهرستان از جمعیت شهری و روستایی استان به هم نزدیک می‌باشد (۹/۷ درصد از جمعیت شهری استان و ۳/۹ از جمعیت روستایی استان در شهرستان اردکان سکنا دارند). شهرستان میبد و بافق نیز از این ویژگی برخوردار هستند.

۳-۱- ارتباطات منطقه

۱-۳-۱- شبکه حمل و نقل جاده ای

حمل و نقل جاده ای نقش مسلط و تعیین کننده ای در مجموعه ارتباطات استان یزد و شهرستان اردکان دارد. طول راههای موجود واقع در حوزه استحفاظی اداره راههای استان یزد در سال ۱۳۷۷[۱]، معادل ۴۴۳۷ کیلومتر است که با توجه به مساحت استان تراکم راه آن معادل ۶ کیلومتر است۲   این تراکم در سطح شهرستان اردکان به ۴ کیلومتر کاهش می یابد۳ و نشان دهنده نسبت کمتر وجود راه در سطح شهرستان نسبت به استان است.

اگر چه از نظر طول شبکه راه،  شهرستان اردکان بالاترین سهم را در بین ۸ شهرستان دیگر استانی داراست، اما به دلیل وسعت و گستردگی، سهم تراکم راه در آن از میانگین استان کمتر است.

مقایسه شبکه راههای شهرستان با استان

سهم راههای موجود شهرستان به نسبت استان ۲۳ درصد است که نسبت به مساحت، رقم کمتری را شامل می شود و نشان دهنده عدم توسعه بخش راه در مجموع شهرستان است.

سهم راههای آسفالته اصلی ۴۰ درصد از کل استان است که رقم بالایی را شامل می شود و نشان‌دهنده درصد قابل توجه این شبکه از راههای کل استان در پهنه شهرستان اردکان است. وجود محور اردکان به نائین که تا عقدا در محور استان قرار گرفته است و در امتداد محور شریان اصلی نیز قرار دارد، سهم قابل توجه از این شبکه را بخود اختصاص داده است و باعث گردیده که بخش عمده ای از این شبکه در شهرستان قرار گیرد ۴۰ درصد .

شبکه ۴ خطه موجود استان که بخش عمده آن از مهریز به اردکان را در برمی‌گیرد، تنها ۲۰ کیلومتر در پهنه شهرستان اردکان قرار گرفته است که سهمی معادل ۱۸ درصد را شامل می شود.


۱- آمار نامه استان یزد، ۱۳۷۷

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله معرفی شهرستان اردکان
 • پایان نامه فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری
 • مقاله شهرستان اردکان
 • مقاله موسیقی تعزیه تعریف تعزیه
 • برچسب ها : , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.