گزارش کارآموزی نظارت بر اجرای ساختمان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

گزارش کارآموزی نظارت بر اجرای ساختمان شرکت راه و ساختمان ستاوند تدبیربهبهان  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود گزارش کارآموزی نظارت بر اجرای ساختمان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

پیشگفتار
تاریخچه شرکت

فصل اول /کارهای اولیه ساختمان سازی   ۱
فصل دوم /فونداسیون    ۹
فصل سوم /آرماتوربندی   ۲۱
فصل چهارم /قالب بندی    ۳۶
فصل پنجم /سقفهای تیرچه بلوک    ۵۵
منابع

منابع :

۱- بری ، رابین(۱۳۷۸).ساختمان سازی (جلد۱-۵) ترجمه : اردشیر طباطبایی ، تهران : جویبار

۲- جرجانی عبدالله (۱۳۷۹) . نقشه کشی ساختمان مهارت فنی درجه (۲)تهران ، دانش وفن

۳- چادلی ، ر (۱۳۷۷). تکنولوژی ساختمان (جلد۱و۲) ترجمه : اردشیر طباطبایی ، تهران : جویبار

۴- کباری ، سیاوش (۱۳۸۰).اجزا ساختمان و ساختمان ،تهران : دانش وفن

۵- (۱۳۶۲).راهنمای اجزای سقف تیرچه . بلوک ،تهران . دفتر تحقیقات و معیارهای

۱-۱- پاکسازی محل ساختمان

این عملیات تخریب ساختمانهای موجود و ریشه کنی بوته ها و درختان و جا‌‌ به‌جایی خاک جهت کاهش سطح را شامل میشود. تخریب کاری تخصصی است وتنها باید توسط پیمانکاری که در این کار مهارت دارد انجام شود. ریشه کنی درختان را میتوان توسط ابزارهای دستی یا مکانیکی لنجام داد و ریشه کنی درختان بزرگ را باید به افراد متخصصی واگذار کرد.“

دلیل اصلی برداشتن خاک زراعتی در وهله نخست جلوگیری از رشد مجدد گیاهان، بوته ها یا درختان در زیر بتن است. حتی کوچکترین گیاهان نیز با رشد خود فشار قابل توجهی اعمال میکنند که به سرعت بتن سطحی را میگسلد. دلیل دوم برداشت خاک زراعتی سطحی آن است که این خاک بطور کلی نرم و تراکم پذیر است و به راحتی رطوبت را در خود نگه می دارد و بدین ترتیب سبب مرطوب شدن دائمی بتن روی خود میشود. عمق خاک زراعتی سطحی متفاوت است و در برخی موارد برداشتن ۳۰۰ میلیمتر از خاک سطحی یا بیشتر ضرورت دارد.

۲-۱- پیاده کردن نقشه ساختمان:

اولین کاری که برای پیاده کردن نقشه انجام می دهند ایجاد یک خط مبنا میبیاشد که بتواند تمامی ساختمان را به کمک آن پیاده کنند و موقعیت این خط باید به راحتی مشخص شود، تا بتوان در هر زمان دلخواه آنرا ایجاد کرد. بهتر است عملیات پیاده کردن نقشه ساختمان به کمک متر فلزی انجام شود چون متر کتانی کش می آید.

روشهای موجود برای پیاده کردن نقشه ساختمان عبارتنداز:

۱-استفاده از گونیای بنایی که توصیه نمیشود چون معمولاً با خطا همراه میباشد.

۲-استفاده از دوربین نقشه برداری که بیشتر برای پروژه های بزرگ بکار برده میشود.

۳-قضیه فیثاغورس که در اصطلاح بنایی به آن روش ۵،۴،۳ میگویند و بوسیله متر و ریسمان انجام شده که به آن ریسمان کار هم گویند.

معمولاً خط اصلی ساختمان را در حین پیاده کردن نقشه بوسیله گچ مشخص کرده و پس از پیاده کردن نقشه ساختمان باید از قائمه بودن دیوارهای اطاقها مطمئن شویم و یکی از راههای آن این است که باید قطار اتاقها با هم برابر باشند.

۱-۱-۱-ایجاد سطح مبنا

با توجه به اینکه هر نقطه ساختمان نسبت به سطح زمین دارای ارتفاع معین میباشد که باید در طول مدت اجرا در هر زمان قابل کنترل باشد. یک نقطه را به عنوان مبنا انتخاب کرده که معمولاً در خارج از ساختمان میباشند و میتواند یک قطعه بتونی باشد که به این قطعه بتنی در اصطلاح”رپر” گویند و تمام ارتفاعات و نقاط ساختمان را نسبت به این نقطه مبنا سنجیده میشود.

گودبرداری و شمع بندی

قبل از احداث فنداسیون، پی ها را باید با عمق و پهنای لازم حفر کرد، که در کارهای کوچک این کار به کمک دست و در کارهای بزرگ با ماشین حفر میکنند.

۱-۱-۳-دلایل پی کنی

۱-دسترسی به زمین بکر

۲-برای محافظت ساختمان

۲-۱-۴-گودبرداری

گودبرداری برای آن قسمت ساختمان اتنجام میشود که در طبقات پایینتر از کف طبیعی زمین ساخته میشود، مانند موتورخانه ها، انبارها و غیره.

۲-۱-۳- الف: عمق گودبرداری

اگر فاصله فونداسیونها از هم زیاد باشد اقتصادیتر است که عمل گودبرداری را تا روی فونداسیون انجام دهیم و سپس محل فونداسیون را با دست(بیل و کلنگ) تا عمق لازم حفر کنیم، اما اگر فاصله فونداسیون ها از همدیگر کم باشد، عمق گودبرداری را تا زیر فونداسیون انجام داده و پس از انجام بتن ریزی فونداسیونها فاصله بین فونداسیونها را با خاک پر میکنند.

۲-۱-۴-شیب دیوارهای محل گودبرداری

برای جلوگیری از ریزش دیوارهای محل گودبرداری به داخل گود، معمولاً دیواره اطراف باید دارای شیب ملایم باشد که البته این شیب بستگی به جنس خاک گودبرداری شده دارد، به طوریکه در زمینهای سنگی این شیب به صفر میرسد. در زیر جدول اندازه زاویه شیب دیوار گودبرداری شده در زمینهای مختلف نشان داده شده است:

نوع خاک

اندازه زاویه شیب

زمینهای دج

زمینهای سخت

زمینهای متوسط

زمینهای ماسه

زمینهای سست و خاک دستی

بیشتر از

جدول(۱-۱) نقل از کتاب اجزاء ساختمان “سیاوش کباری”

۱-۳-۴-شمع بندی

“به عمل پوشاندن دیوارهای گود(ترانشه) با حایلهای موقتی، اصطلاحاً شمع بندی گفته میشود. گاهی اوقات نیز از نامهای چوب بندی و حایل بندی استفاده می شود.

دیوارهای برخی از گودها به تقویت نیاز دارند تا:

۱-کارگران به هنگام کار در مکان گودبرداری شده حفاظت شوند.

۲-با ایجاد نوعی دیوار حایل در طرفین گود(ترانشه)، ناحیه گودبرداری باز نگه داشته شود. نوع و مقدار شمع بندی لازم، به عمق و ماهیت خاک زیرین بستگی خواهد داشت. بسیاری از خاکها در کوتاه مدت احتمالاً نیازی به هیچگونه شمع بندی نخواهد داشت. اما باید شرایط آب و هوایی، عمق، نوع خاک و طول زمان عملیات بطور جداگانه ارزیابی و مورد توجه قرار میگیرد.”

۱-۳-۵- قوانین ساخت(مقررات عمومی) سال ۱۹۶۱

در این سند مقررات زیر جهت شمع بندی گودها(ترانشه) تنظیم شده است:

۱-۳-۵-الف-بخش II نظارت بر ایمنی کار

هرشرکتی که مجموعاً بیش از ۲۰ نفر را در استخدام خود دارد، باید حداقل یک فرد با تجربه را جهت مسئولیت نظارت بر ایمنی را با کارآیی مطلوبی انجام دهد، استخدام تمام وقت وی ضرورتی ندارد و گروهی از کارگاههای ساختمانی یا گروهی از کارفرمایان میتواند این فرد را مشترکاً به استخدام درآورند.

۱-۳-۵-ب: بخش IV گودها، چاهها و تونلها:

برای جلوگیری از خطر سقوط یا ریزش مواد تشکیل دهنده دیواره گودها باید چوب دیگر مصالح مناسب تهیه و مورد استفاده قرار گیرد.

شمع بندی باید توسط شخص صالح یا زیر نظر مستقیم وی انجام شود.

قبل از آنکه به کارگران اجازه داده شود تا در گود کار کنند ، ناظر ایمنی باید از محل گودبرداری بازرسی بعمل آورد. بازرسی در موارد زیر انجام می شود.

۱-حداقل یکبار در روز در صورتی که اشخاصی در محل بکار مشغول باشند.

۲-پس از هر سقوط ناگهانی سنگ، خاک یا مصالح.

۳-پس از هر هفت روز مصالحی که برای شمع بندی گودها مورد استفاده قرار میگیرند باید همیشه قبل از استفاده بازرسی شوند.

تمامی گزارشهای بازرسی باید در فرمهای مقرر ثبت شوند. آندسته از گودها که بیش از ۹۸/۱متر (۶ft6IN) عمق دارند. باید دارای حصار یا مانعی باشند که حتی المقدور به لبه محل نزدیک باشند و یا باید به شکل ایمنی روی آنها پوشانده شوند.(چادلی،۱۳۷۷: ۱۸،۲۴)

۱-۲-فونداسیونها

فونداسیون پایه ای است که ساختمان بر آن قرار میگیرد تا بار ساختمان را به شکلی ایمنی به خاک مناسب زیرین انتقال دهد.

قانون ساختمانی D3 ملزم میکنند، که تمام فونداسیونهای ساختمانی:

۱-به شکلی این مجموعه بارهای زنده و مرده را تحمل کرده و به زمین انتقال دهند، به طوریکه هیچگونه نشست یا جایجای در هیچ یک از قسمتهای ساختمان یا تأسیسات و ساختمانهای مجاور ایجاد نشود.

۲-باید جنان عمقی داشته باشد،‌ یا چنان ساخته شوند که با متورم شدن،‌ منقبض شدن و یا یخ زدن خاک زیرین،‌آسیب نبیند .

۳-بتواند در مقابل حملخ سولفاتها و دیگر مواد زیان آور موجود در خاک زیرین مقاومت کنند.(چادلی۱۳۷۷: ۲۹)

۱-۱-۲-مشخصات عملکردی

“مشخصات عملکردی پی ها و بتن سطحی عبارتند از:

مقاومت و پایداری.

مقاومت در برابر رطوبت زمین.

مقاومت در برابر انتقال حرارت.” (بری، ۱۳۷۸ : ۴)

۱-۱-۳-الف: مقومت و پایداری:

“در بخش A از جدول ۱”مقررات ساختمانی سال ۱۹۸۵، در ارتباط با “بارگذاری” آمده است:“ساختمان باید طوری ساخته شود که بارهای مرکب، مرده، تحمیلی (زنده) و باد را تحمل کرده و بدون ایجاد جابجایی یا تغییر شکلی در هیچ یک از بخشهای ساختمان یا ایجاد حرکاتی در زمین که به پایداری بخشی از یک ساختمان دیگر آسیب وارد نسازد، آنها را به شکلی ایمنی در زمین انتقال دهد.”در بخش A همچنین در ارتباط با “حرکات زمین” آمده است:“ساختمان باید طوری احداث شود که در حرکات ناشی از تورم، جمع شدگی یا یخ زدگی خاک زیرین آسیبی به پایداری هیچ یک از بخشهای ساختمان وارد نسازد.”

برای انتقال بارهای ساختمان به زمین، پی باید طوری طراحی شود که حتی اگر نشتی صورت گرفت این نشست بسیار محدود باشد. ساختمانی که تمامی نخواهد کرد، در حالیکه ساختمان روی زمین خاکی با متراکم شدن خاک در زیر فشار پی ها، به داخل زمین نشست خواهد کرد.

پی ها باید طوری طراحی شوند که نشست در داخل زمین به شکل محدود در زیر تمامی ساختمان صورت گیرد. در ساختمانهایی که روی زمین خاکی بنا میشوند، برخی نشستها غیرقابل اجتناب است، چرت که با برپا شدن ساختمان بار روی پی ها افزایش می یابد و خاک متراکم می گردد. این نشست باید محدود باشد، تا آسیبی به لوله های تاسیسات و لوله های فاضلاب متصل به ساختمان وارد نشود..

از لحاظ نظری چنانچه خاک پی یا فونداسیون یکنواخت و فشار اتکای پی محدود باشد، ساختمان به هنگام برپا شدن به شکلی یکنواخت در زمین نشست خواهد کرد و تا حد معینی به ساختمان یا لوله های فاضلاب و تاسیسات متصل به آن آسیبی نمیرسد.

در عمل حرکات زمینی مختلفی در زیر پی ساختمان پدید می آید که میتواند به نشستهای متفاوتی در بخشهای مختلف پی ها منجر گردد.(بری، ۱۳۷۸ : ۵)

۲-۲-انتخاب نوع فونداسیون

80,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کارآموزی پروژه مسکونی
 • گزارش کارآموزی اجرای اسکلت بتنی و تیرچه بلوک
 • گزارش کارآموزی عمران
 • مقاله دالهای بتنی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.