تحقیق بررسی رابطه بین خوش‌بینی سرشتی و خوش‌بینی از دیدگاه اسلام با رضایت‌مندی از زندگی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه بین خوش‌بینی سرشتی و خوش‌بینی از دیدگاه اسلام با رضایت‌مندی از زندگی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی رابطه بین خوش‌بینی سرشتی و خوش‌بینی از دیدگاه اسلام با رضایت‌مندی از زندگی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
روش   ۵
یافته‌ها   ۸
تفسیر یافته‌ها   ۱۵
پیش‌بینی قوی‌تر رضایت از زندگی توسط خوش‌بینی اسلامی   ۱۷
جنسیت   ۱۹
سن   ۱۹
منابع   ۲۱

منابع

ـ آذربایجانی، مسعود، و دیگران، درآمدی بر روان‌شناسی دین، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۵٫

ـ امام خمینی، روح الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چ سوم، ۱۳۷۲٫

ـ بیانی، احمد، روش‌های تحقیق و سنجش در علوم تربیتی و روان‌شناسی، تهران، رهیافت، ۱۳۷۸٫

ـ بیانی، علی‌اصغر و دیگران، «حسنیه، اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی (SWLS)»، روان‌شناسان ایرانی، ش ۱۱، بهار ۱۳۸۶، ص۲۵۹-۲۶۵٫

ـ پسندیده، عباس، رضایت از زندگی، قم، دارالحدیث، چ پنجم، ۱۳۸۶٫

ـ حسن‌شاهی، محمدمهدی، «بررسی ارتباط میان خوش‌بینی و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه»، اصول بهداشت روانی، سال چهارم، ش پانزدهم و شانزدهم، پاییز و زمستان ۱۳۸۱، ص۸۶-۹۸٫

ـ سلیگمن، مارتین و دیگران، کودک خوش‌بین، برنامه‌ای آزموده شده برای ایمن سازی همواره کودکان در برابر افسردگی، ترجمه فروزنده داورپناه، تهران، رشد، ۱۳۸۳، (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی ۱۹۹۶).

ـ سولسو، رابرت ال، روان‌شناسی شناختی، ترجمة فرهاد ماهر، تهران، رشد، ۱۳۸۱، (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۱۹۹۱).

ـ عابدی، احمد و دیگران، «رابطه بین ابعاد دینداری با شادی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطة شهر اصفهان»، مطالعات اسلام و روان‌شناسی، سال اول، ش ۲، بهار و تابستان ۱۳۸۷، ص۴۵-۵۸٫

ـ کار، آلان، روان‌شناسی مثبت، علم شادمانی و نیرومندی‌های انسان، ترجمه حسن پاشاشریفی و جعفر نجفی زند با همکاری باقر ثنایی، تهران، سخن، چ دوم، ۱۳۸۷، (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۲۰۰۴).

ـ کجباف، محمدباقر و دیگران، «هنجاریابی، پایایی، و روایی خوش بینی و بررسی رابطه‌ بین خوش‌بینی، خود تسلط‌یابی، و افسردگی در شهر اصفهان»، مطالعات روان‌شناختی، سال دوم، شماره ۱-۲ (پیاپی ۶)، بهار و تابستان ۱۳۸۵، ص۵۱-۶۵٫

ـ گودرزی، محمدعلی، «بررسی روایی و پایایی مقیاس نومیدی بک در گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره ۱۷، شماره ۱، سال ۱۳۸۱، ص۳۲-۴۰٫

ـ مصطفوی، حسن، تفسیر روشن، تهران، مرکز نشر کتاب، ۱۳۸۰٫

ـ مظفری، شهباز، همبسته‌های روان‌شناختی شادکامی ذهنی، پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، ۱۳۸۲، دانشگاه شیراز.

ـ موسوی‌نسب، سیدمحمدحسین و دیگران، «خوش‌بینی ـ بدبینی و راهبردهای کنار آمدن: پیش‌بینی سازگاری روان‌شناختی در نوجوانان»، مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، سال دوازدهم، ش ۴، زمستان ۱۳۸۵، ص۳۸۰ ـ ۳۸۹٫

ـ موسوی‌نسب، سیدمحمدحسین، «خوش‌بینی ـ بدبینی، ارزیابی استرس و راهبردهایی رویارویی، پیش‌بینی سازگاری روان‌شناختی در نوجوانان»، پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، ۱۳۸۴، دانشگاه شیراز.

ـ نوری، نجیب‌الله، «الگوی نوین از مؤلفه‌های خوش‌بینی در نهج‌البلاغه»، معرفت، ش ۱۳۵، اسفند ۱۳۸۷، ص۵۳-۷۰٫

ـ نوری، نجیب‌الله، «بررسی رابطه بین خوش‌بینی سرشتی، خوش‌بینی از دیدگاه اسلام و رضایت‌مندی از زندگی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۸٫

-Arrindell, W.A, van Nieuwenhuizen, Ch. & Luteijn, F., “Chronic psychiatric status and satisfaction with life”, Journal of Personality and Individual Differences, Vol.31, Issue 2, July 2001, P145-155.

-pandon, Eric A, “The Effect of Age on Optimism”, California state science fair 2006, Project Number S0304.

-Busseri, Michael A.; Choma, Becky L. & Sadava, Stan W., “As good as it gets” or “The best is yet to come”? How optimists and pessimists view their past, present, and anticipated future life satisfaction, Journal of Personality and Individual Differences, Volume 47, Issue 4, September 2009, P 352-356.

-Carver Charles S. & Scheier Michael F., “Optimism”, in “Handbook of Pasitive Psychology”, edited by: C.R. Snyder and Shane J. Lopez, New York, Oxford university prees, 2002.

-Carver, Charles S., Scheier, Michael F., Weintraub, Jagdish Kumari, “Assessing Coping Strategies: A Theoretically Based Approach”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 56, No. 2, 1989, PP. 267-283.

-Carver, Charles S. and Gaines, Joan Gollin, “Optimism, pessimism, and postpartum depression”, journal of Cognitive Therapy and Research, Volume 11, Number 4, August 1989, pp 449-462 .

-Chang, Edward C. & Sanna, Lawrence J. “Optimism, Pessimism, and Positive and Negative Affectivity in Middle-Aged Adults: A Test of a Cognitive–Affective Model of Psychological Adjustment”, Journal of Psychology and Aging, Volume 16, Issue 3, September 2001, P524-531.

-Chang, Edward C., Farrehi, Angela S., “Optimism/pessimism and information-processing styles: can their influences be distinguished in predicting psychological adjustment?”, Journal of Personality and Individual Differences, Volume 31, Issue 4, 5 September 2001, P.555-562.

-Chang, Edward C., Sanna, Lawrence J.& Yang Kye-Min, “Optimism, pessimism, affectivity, and psychological adjustment in US and Korea: a test of a mediation model”, Journal of Personality and Individual Differences, Volume 34, Issue 7, May 2003, P1195-1208.

-Chang, Edward C.; Maydeu-Olivares, Albert & J. D’Zurilla, Thomas, “Optimism and pessimism as partially independent constructs: Relationship to positive and negative affectivity and psychological well-being”, Journal of Personality and Individual Differences, Volume 23, Issue 3, September 1997, P433-440.

-Cohen, Adam B.; Shariff, Azim F. & Hill, Peter C., “The accessibility of religious beliefs”, Journal of Research in Personality, Volume 42, Issue 6, December 2008, P1408-1417.

-Conway, Francine; Magai, Carol; Springer, Carolyn & Jones, Samuel C., “Optimism and pessimism as predictors of physical and psychological health among grandmothers raising their grandchildren”, Journal of Research in Personality, Volume 42, Issue 5, October 2008, P1352-1357.

-Diener, Ed; Emmon, Robert,A.; Larsen, Randy & Griffen, S., “The satisfaction with life scale”, journal of personality Assessment, Vol. 49, 1985, pp. 71-75.

-Extremera, Natalio, Durán, Auxiliadora & Rey, Lourdes, “Perceived emotional intelligence and dispositional optimism–pessimism: Analyzing their role in predicting psychological adjustment among adolescents” Personality and Individual Differences, Volume 42, Issue 6, April 2007, P1069-1079.

-Extremera, Natalio; Durán, Auxiliadora & Rey, Lourdes, “The moderating effect of trait meta-mood and perceived stress on life satisfaction”, Journal of Personality and Individual Differences, In Press, Available online 24 March 2009.

-Fitzgerald, Terence E., Tennen, Howard, Affleck, Glenn and Pransky, Glenn S, “The relative importance of dispositional optimism and control appraisals in quality of life after coronary artery bypass surgery”, Journal of Behavioral Medicine Volume 16, Number 1 / Fepuary, 1993, pp 25-43.

-Fletcher, Susan K., “Religion and life meaning: Differentiating between religious beliefs and religious community in constructing life meaning”, Journal of Aging Studies, Volume 18, Issue 2, May 2004, P171-185.

-Giltay, Erik J., Geleijnse, Johanna M., Zitman, Frans G., Buijsse, pian & Kromhout, Daan, “Lifestyle and dietary correlates of dispositional optimism in men: The Zutphen Elderly Study”, Journal of Psychosomatic Research, Volume 63, Issue 5, November 2007, P 483-490.

-Gruber-Baldini, Ann L., Ye, Jian, Anderson, Karen E., Shulman, Lisa M., “Effects of optimism/pessimism and locus of control on disability and quality of life in Parkinson’s disease”, journal of Parkinsonism & Related Disorders, In Press, Available online 10 April 2009.

-Heinonen, Kati, Räikkönen, Katri & Keltikangas-Järvinen, Liisa, “Self-esteem in early and late adolescence predicts dispositional optimism–pessimism in adulthood: A 21-year longitudinal study”, Personality and Individual Differences, Volume 39, Issue 3, August 2005b, P511-52.

-Herzberg, Philipp Yorck; Glaesmer, Heide and Hoyer Ju¨rgen, “Separating Optimism and Pessimism: A Robust Psychometric Analysis of the Revised Life Orientation Test (LOT–R)”, Journal of Psychological Assessment Copyright 2006 by the American Psychological Association, Vol. 18, No. 4, 2006, P. 433–۴۳۸٫

-Karademas, Evangelos; Kafetsios, konstantinos; & siderides, Georgios D., “Optimism, Self-efficacySelf-efficacy, social support and well-being: The mediating role of optimism”, Journal of Personality and Individual Differences, Volume 40, Issue 6, April 2006, P.1281-1290.

-Lai, Julian C. L.& Wong, Wing Sze., “Optimism and Coping with Unemployment among Hong Kong Chinese Women”, Journal of Research in Personality, Volume 32, Issue 4, December 1998, P454-479.

-Lai, Julian C.L., “Dispositional optimism buffers the impact of daily hassles on mental health in Chinese adolescents”, Journal of Personality and Individual Differences, Volume 47, Issue 4, September 2009, P247-249.

-LaMontagne, Lynda L. Hepworth, Joseph T., Salisbury, Michele H. and Riley, Linda P. “Optimism, anxiety, and coping in parents of children hospitalized for spinal surgery”, journal of Applied Nursing Research, Volume 16, Issue 4, 2003, P228-235.

-Lee, Virginia; Cohen, Robin; Edgar, Linda; Laizner, Andrea M. & Gagnon, Anita J., “Meaning-making intervention during peast or colorectal cancer treatment improves self-esteem, optimism, and self-efficacy”, Journal of Social Science & Medicine, Volume 62, Issue 12, June 2006, P3133-3145.

-Lewis, Christopher Alan; Maltby, John & Day Liz, “Religious orientation, religious coping and happiness among UK adults”, Journal of Personality and Individual Differences, Volume 38, Issue 5, April 2005, P1193-1202.

-more, Max, “Dynamic optimism” ۱۹۹۸, www. Maxmore.com/ optimism.htm.

-Myers, Lynn B., Steed, Liz, “The relationship between dispositional optimism, dispositional pessimism, repressive coping and trait anxiety”, Journal of Personality and Individual Differences, Volume 27, Issue 6, December 1999, P1261-1272.

-Nicholls, Adam R.; Polman, Remco C.J.; Levy, Andrew R. & Backhouse, Susan H., “Mental toughness, optimism, pessimism, and coping among athletes”, Journal of Personality and Individual Differences, Volume 44, Issue 5, 2008, PP. 1182-1192.

-Park, Crystal L., Moore, Philip J., Turner, Rebecca A. and Adler, Nancy E. (1996). “The Roles of Constructive Thinking and Optimism in Psychological and Behavioral Adjustment During Pregnancy”, Journal of Personality and Social Psychology. Vol 73(3), Sep 1997, PP. 584-592.

-Patton, Wendy; Bartrum, Dee A. and Creed, Peter A, “Gender differences for optimism, self-esteem, expectations and goals in predicting career planning and exploration in adolescents”. International Journal for Educational and Vocational Guidance Vol. 4, No. 3, 2004, PP. 193-209.

-Penedo, Frank J., Dahn Jason R., Kinsinger, Dave, Antoni, Michael H., Molton, Ivan, Gonzalez , Jeffrey S., Fletcher, Mary Anne, Roos, Bernard, Carver, Charles S. & Schneiderman, Neil, “Anger suppression mediates the relationship between optimism and natural killer cell cytotoxicity in men treated for localized prostate cancer”, Journal of Psychosomatic Research, Volume 60, Issue 4, April 2006, P423-427.

-Peterson, Christopher, Steen, Tracy, “Optimistic explanatory style”, Handbook of positive psychology, New York, oxford university press, 2002, first printed.

-Scandrett, Karen Glasser & Mitchell, Susan L., “Religiousness, Religious Coping, and Psychological Well-Being in Nursing Home Residents”, Journal of the American Medical Directors Association, In Press, Available online 3 September 2009.

-Scheier M.F., Matthews K.A., Owens J.F., Magovern G.J. Sr, Lefebvre R.C., Abbott R.A., Carver C.S, “Dispositional optimism and recovery from coronary artery bypass surgery: the beneficial effects on physical and psychological well-being”, Journal of Personality and Social psychology, vol. 57, No.6, 1989, PP.1024-1040.

-Scheier, Michael f; Carver, Charles, S. and pidges, Michael W., “Distinguishing Optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): a reevaluation of the life orientation test, Journal of personality and social psychology, Vol. 67, No. 6, 1994, PP. 1063-1078.

-Scheier, M. F., & Carver, C. S. “Optimism, coping, and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies”.Journal of Health Psychology, Vol.4, 1985, PP219-247.

-Schimmack, Ulrich & Oishi, Shigehiro, “The Influence of Chronically and Temporarily Accessible Information on Life Satisfaction Judgments”, Journal of Personality and Social Psychology, Volume 89, Issue 3, September 2005, P395-406.

-Segerstrom, Suzanne C, “Optimism and resources: Effects on each other and on health over 10 years”, Journal of Research in Personality, Volume 41, Issue 4, August 2007, P772-786.

-Smith, Timothy W; Pope; Mary Katherine; Rhodewalt, Frederick; Poulton, James L., “Optimism, Neuroticism, Coping, and Symptom Reports: An Alternative Interpretation of the Life Orientation Test”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 56, No. 4, 1989, PP. 640-648.

-Snyder C.R., Rand, Kevin L. & Sigmon Saved R. “Hope Theory A member of the positive psychology Family”, in “handbook of positive psychology”, Edited by C.R. Snyder and Shane Lopez, New York, Oxford university press, 2002, first Published.

-Sousa, Lorie, & Lyubomirsky, Sonja, “Life satisfaction”, In J. Worell (Ed.), Encylopedia of women and gender: Sex similarities and differences and the impact of society on gender, Vol. 2, 2001, pp. 667-676.

-Taylor, S. E. & pown, J. D., “Illusion and well-being: A social psychological perspective on mental health”, Journal of Psychological Bulletin, Vol. 103, 1988, PP. 193—۲۱۰٫

-Thompson, Amanda & Gaudreau, Patrick, “From Optimism and Pessimism to Coping: The Mediating Role of Academic Motivation, International Journal of Stress Management, Volume 15, Issue 3, August 2008, P269-288.

-Van der Velden, Peter G., Kleber, Rolf. J., Fournier, Marijda, Grievink, Linda, Annelieke, Drogendijk, Gersons, Berthold P.R., “The association between dispositional optimism and mental health problems among disaster victims and a comparison group: A prospective study, Journal of Affective Disorders, Volume 102, Issues 1-3, September 2007, P35-45.

-W.T. Team, “STA100 Sample Project: Dispositional Optimism and Gender at SUNYIT”. ۲۰۰۶,.

-Wilson, Gregory S., Raglin, John S., Pritchard, Mary E., “Optimism, Pessimism, and Precompetition Anxiety in College Athletes”, Journal of Personality and Individual Differences, Volume 32, Issue 5, 5 April 2002, P893-902.

-Wong, Shyh Shin & Lim, Timothy, “Hope versus optimism in Singaporean adolescents: Contributions to depression and life satisfaction”, Journal of Personality and Individual Differences, Volume 46, Issues 5-6, April 2009, P648-652.

Wren, Patricia; et all, “Optimism in Women Undergoing Abdominal Sacrocolpopexy for Pelvic Organ Prolapse”, Journal of the American College of Surgeons, Volume 207, Issue 2, August 2008, P240-245.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین خوش‌بینی سرشتی و خوش‌بینی از دیدگاه اسلام با رضایت‌مندی از زندگی است. فرضیه‌های پژوهش حاضر این است که بین متغیرهای مزبور رابطة معنادار وجود دارد و خوش‌بینی اسلامی در حد قوی‌تری می‌تواند رضایت از زندگی را پیش‌بینی کند. به منظور آزمون این فرضیه‌ها، تعداد ۲۶۹ نفر (۱۲۲ نفر دانش‌پژوه)، (کارمند ۵۵ نفر) و (دانشجو ۹۲ نفر) به صورت تصادفی خوشه‌ای و ساده در پژوهش مشارکت داده شدند. شرکت‌کنندگان آزمون رضایت از زندگی (SWS)، آزمون جهت‌گیری زندگی (LOT) و پرسش‌نامة محقق‌ساختة خوش‌بینی اسلامی را پاسخ دادند. داده‌ها با نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته‌ها نشان می‌دهند که، بین خوش‌بینی سرشتی، خوش‌بینی از دیدگاه اسلام و رضایت‌مندی، رابطة مثبت و معنادار وجود دارد. بین زنان و مردان از نظر رضایت‌مندی و هر دو نوع خوش‌بینی تفاوت معنادار وجود ندارد. بین گروه‌های سنی مختلف از نظر رضایت‌مندی تفاوت معنادار وجود ندارد. اما از نظر هر دو نوع خوش‌بینی، افراد جوان‌تر (۱۵ـ۲۵ سال) به طور معناداری از خوش‌بینی کمتری برخوردارند.

کلید واژه‌ها: خوش‌بینی سرشتی، رضایت از زندگی، خوش‌بینی در منابع اسلامی، توجه به جنبه‌های مثبت زندگی، بهزیستی فاعلی.

 

مقدمه

امروزه در سایه پیشرفت علم و تکنولوژی و فراهم شدن وسایل رفاهی و راحتی، بسیارند افرادی که از امکانات زیادی در زندگی برخوردارند، ولی از زندگی خود احساس رضایت ندارند. به همین دلیل، مطالعات زیادی در زمینه رضایت از زندگی و عوامل مؤثر بر آن انجام شده‌اند. یکی از عواملی که می‌تواند نقش مهمی در رضایت از زندگی داشته باشد، ویژگی «خوش‌بینی» است. دربارة خوش‌بینی با مفهوم روان‌شناختی‌ آن و رابطة آن با رضایت از زندگی مطالعاتی صورت گرفته است، اما در زمینة خوش‌بینی با رویکرد اسلامی تا کنون پژوهشی انجام نگرفته و رابطة آن با خوش‌بینی روان‌شناختی و رضایت از زندگی بدون مطالعه مانده است.

خوش‌بینی به یک انتظار تعمیم‌یافته‌ اشاره دارد که فرد بر اساس آن احساس می‌کند هنگام رویارویی با مشکلات، نتایج خوشایند رخ خواهد داد. این انتظار بیشتر حیطه‌های مهم زندگی فرد را پوشش می‌دهد. خوش‌بینی با ویژگی‌های روان‌شناختی گوناگونی رابطه دارد که هر کدام می‌تواند نقشی در احساس رضایت از زندگی داشته باشند.

خوش‌بینی با سلامت روانی افراد در ارتباط است. در یک مطالعه طولی خوش‌بینی سلامت روانی افراد را پس از ده سال پیش‌بینی کرد. در بیماران پارکینسون نیز افراد خوش‌بین در مقایسه با افراد بدبین از سلامت روانی بیشتری برخوردار هستند. خوش‌بینی از تأثیر مخرب مشاجرات روزانه بر سلامت روان جلوگیری می‌کند. خوش‌بینی سرشتی سلامت روانی (نشانگان وسواس بی‌اختیاری، افسردگی و خصومت) و سلامت جسمانی (اختلال‌های خواب و پرتنشی) را پیش‌بینی می‌کند. در بیمارانی که به دلیل بیرون زدگی لگن خاصره مورد عمل جراحی قرار گرفتند، افراد خوش‌بین از عملکرد روانی و جسمانی بهتری برخوردار بودند. همچنین خوش‌بینی از تأثیر مخرب بیکاری بر سلامت روان نیز جلوگیری می‌کند.

مطالعات زیادی نقش خوش‌‌بینی را در کاهش افسردگی نشان می‌دهد. به گونه‌ای که بدبینی و سبک تفسیر بدبینانه با افسردگی رابطة نزدیک دارد. افراد خوش‌بین افسردگی کمتری دارند و کمتر خشم خود را سرکوب می‌کنند. خوش‌بینی سرشتی با افسردگی زمان بارداری و پس از زایمان، رابطة منفی دارد. ابعاد خوش‌بینی، رابطة منفی تنگاتنگی با افسردگی یک قطبی دارد. در قربانیان حوادث طبیعی نیز افراد بدبین بیشتر از افراد خوش‌بین دچار افسردگی می‌شوند. برگشت بیماری افسردگی در زمان دانشجویی در افراد بدبین بیشتر از افراد خوش‌بین است. بین افراد خوش‌بین و بدبین از نظر میزان شیوع نشانگان افسردگی تفاوت معنادار وجود دارد.

خوش‌بینی با اضطراب نیز رابطة منفی دارد و افراد بدبین بیشتر دچار اضطراب می‌شوند. خوش‌بینی می‌تواند به طور معناداری میزان اضطراب مادران را پیش و پس از عمل جراحی فرزندان‌شان پیش‌بینی کند. زنان خوش‌بین در زمان بارداری اضطراب و تنیدگی کمتری تجربه می‌کند و به شکل مؤثری می‌توانند با تنیدگی مقابله کنند. خوش‌بینی سرشتی با «اضطراب صفتی» و «مقابله سرکوبگرانه» رابطة منفی دارد. «اضطراب پیش از مسابقه» نیز در دانشجویان ورزشکار خوش‌بین، کمتر از دیگران مشاهده شد.

خوش‌بینی با سلامت جسمانی نیز رابطه مثبت دارد. برای مثال، در بیمارانی که به علت بیماری لولة فرعی قلب عمل جراحی شده‌اند، افراد خوش‌بین وضعیت سلامتی بهتری نشان دادند. خوش‌بینی نجات بیماران را پس از یک حمله قلبی در طول هشت سال پیش‌بینی کرد و بیماری عروقی افراد خوش‌بین در طول سه سال در مقایسه با همتایان بدبین آنها پیشرفت کمتری نشان داد. افراد خوش‌بین‌تر یاخته‌های طبیعی ضدسرطانی بیشتری نسبت به افراد بدبین نشان می‌دهند. داشتن سبک تبیین خوش‌بینانه در آغاز بزرگ‌سالی، سلامت کلی را در میان‌سالی پیش‌بینی می‌کند. بررسی طولی نشان می‌دهد که خوش‌بینی سرشتی، طول عمر را در افراد خوش‌بین پیش‌بینی می‌کند.

دربارة خوش‌بینی چند نظریة عمده وجود دارد؛ اولین نظریة مطرح در این زمینه نظریه خوش‌بینی سرشتی است. بر این اساس، افراد خوش‌بین کسانی هستند که انتظار دارند رویدادهای خوبی برای آنان رخ دهند، ولی افراد بدبین کسانی هستند که انتظار دارند امور بدی برای آنان اتفاق بیفتد. این دیدگاه، سلامت روانی، سلامت جسمانی و سازگاری روان‌شناختی افراد خوش‌بین را ناشی از سبک‌های مقابله آنان می‌داند. این دیدگاه ریشه در نظریة سنتی انتظار ـ ارزش در باب انگیزش دارد.

دومین نظریة مهم در این زمینه، نظریة خوش‌بینی آموخته شده است. این نظریه خوش‌بینی و بدبینی افراد را ناشی از سبک تبیین آنان می‌داند. افراد خوش‌بین رویدادهای مثبت را به عوامل پایدار (همیشگی)، فراگیر (مربوط به تمام حیطه‌های زندگی) و درونی (ناشی از خود فرد)، اما رویدادهای منفی را به عوامل موقت، جزیی و برونی نسبت می‌دهد. افراد بدبین سبک تبیین متضاد با افراد خوش‌بین دارد.

سومین نظریه مهم، نظریة امید است. نظریة امید رابطة بین سه مفهوم انتخاب هدف، انتظارات و مفهوم خودکارآمدی بندورا را برجسته کرده است. بنابراین، افرادی که اهداف ارزشمندی دارند، از این توانایی برخوردارند که راه‌های مختلفی برای رسیدن به آن پیدا ‌کنند؛ دربارة توانایی‌های حل مسئله خود احساس اعتماد می‌کنند و در نتیجه، سطوح بالایی از امید را تجربه می‌کنند. نظریة امید دو مؤلفه دارد؛ مؤلفة اول اندیشه‌ مسیریابی نامیده می‌شود؛ یعنی افراد امیدوار در یافتن راه‌های مختلف برای رسیدن به هدف، خود را توانمند احساس کنند. مؤلفة دوم اندیشة کارگزاری است که بر اساس آن، فرد این توانایی را در خود می‌بیند که از مسیرهای موجود به خوبی استفاده کند. با وجود این دو مؤلفه، فرد خود را نسبت به آینده امیدوار احساس می‌کند.

چهارمین نظریة مهم در این زمینه، نظریة «خطای ادراکی» است. بر اساس این دیدگاه، افراد خوش‌بین با استفاده از فرایندهای خودفریبی خود را در یک روشنایی افزایش‌یافته تصور می‌کنند. افراد به سه طریق عمده، خود و جهان را مثبت‌تر از آنچه هستند تصور می‌کنند؛ نخست آنکه افراد خود، رفتار گذشته و صفات شخصی‌شان را در روشنایی افزایش‌یافته می‌بینند. به بیان دیگر، خطای ادراکی «خودافزایی» را تجربه می‌کنند. دوم اینکه به طور غیرواقعی احساس می‌کنند که نسبت به رویدادهای محیطی کنترل دارند و می‌پندارند که می‌توانند از بدتر شدن اوضاع و شرایط جلوگیری کنند. سوم اینکه، یک خوش‌بینی بی‌اساس در مورد آینده دارند و تصور می‌کنند آینده امیدبخش‌تر از آن چیزی خواهد بود که واقعیت‌ها می‌گویند.

در منابع اسلامی نیز شواهد گوناگون نشان می‌دهند که سه مؤلفه می‌توانند شکل‌دهندة مفهوم خوش‌بینی باشند؛ این سه مؤلفه عبارتند از: الف) توجه به جنبه‌های مثبت زندگی؛ ب) تفسیر مثبت رویدادها و مؤلفه؛ ج) انتظار مثبت نسبت به آینده. مؤلفه اول می‌تواند شامل ده زیرمؤلفه باشد که عبارتند از: توجه به ویژگی‌های خداوند؛ توجه به زیبایی‌های جهان؛ توجه به امکانات و فرصت‌ها؛ توجه به استعدادها و توانایی‌های خود؛ توجه به موفقیت‌های گذشتة خود؛ توجه به صفات مثبت دیگران؛ توجه به رفتار مثبت دیگران؛ توجه به گفتار مثبت دیگران؛ توجه به اندیشه‌های مثبت و توجه به پیامد اعمال. برای مؤلفة دوم نیز می‌توان شش زیرمؤلفه مطرح کرد که عبارتند از: دارای حکمت دانستن سختی‌ها؛ موقت دانستن مشکلات؛ قابل حل دانستن مشکلات؛ نقش خدا، خود و دیگران در وقوع رویدادها؛ سپاسگزاری از خداوند و دیگران و عدم شکایت از مشکلات. مؤلفه سوم نیز می‌تواند دارای پنج زیرمؤلفه باشد که عبارتند از: انتظار کمک از خداوند؛ انتظار وقوع رویدادهای خوشایند؛ انتظار کار درست از سوی دیگران؛ اعتماد به دیگران و کمک به دیگران. بنابراین، می‌توان این سه مؤلفه و ۲۱ زیرمؤلفه را تشکیل‌دهنده مفهوم خوش‌بینی اسلامی قلمداد کرد.

رضایت‌مندی از زندگی با خوش‌بینی سرشتی رابطه دارد و پژوهش‌های مختلف این رابطه را نشان داده‌اند. رضایت‌مندی از زندگی با مفهومی که در این پژوهش بررسی شده است، یکی از سه مؤلفة «احساس خوش‌بختی فاعلی» است. بر اساس مفهوم‌سازی دینر و همکاران، احساس خوش‌بختی فاعلی از سه مؤلفه تشکیل شده است: «وجود عاطفة مثبت»، «فقدان عاطفة منفی» و «رضایت از زندگی». دو مؤلفة اول روی هم رفته مفهوم «شادکامی» را تشکیل می‌دهند و مؤلفه سوم با عنوان رضایت‌مندی از زندگی در پژوهش‌ها مطرح شده است.

بین رضایت از زندگی (SWLS)، و خوش‌بینی سرشتی (LOT)، با وجود متغیرهای دیگر رابطة مثبت و معنادار وجود دارد. بین این دو مفهوم و امید نیز رابطه معنادار مثبت وجود دارد. بین خوش‌بینی بالا، متوسط و ضعیف با رضایت از زندگی در گذشته، حال و انتظار رضایت در آینده تعامل چندجانبه وجود دارد. خوش‌بینی و بدبینی سرشتی رابطه معنادار با سازگاری روان‌شناختی دارند و افراد خوش‌بین‌تر، به مراتب رضایت بیشتری از زندگی نشان می‌دهند. تحلیل رگرسیون چندبعدی طبقه‌ای نشان می‌دهد که خوش‌بینی و امید، هر دو به طور معناداری رضایت‌مندی از زندگی را پیش‌بینی می‌کنند. خوش‌بینی و بدبینی هم به طور مستقیم و هم با میانجی عاطفه مثبت و منفی رضایت‌مندی از زندگی را پیش‌بینی می‌کنند. در مطالعة دیگر، خوش‌بینی به تنهایی ده درصد از کل واریانس مؤثر در رضایت از زندگی را تبیین کرد. در بیماران قلبی نیز خوش‌بینی با رضایت از زندگی پس از عملی جراحی ارتباط دارد. در گروه دیگر از بیماران قلبی، کیفیت کلی زندگی شش ماه بعد از عمل جراحی توسط خوش‌بینی پیش از عمل جراحی پیش‌بینی شد. پژوهش‌های مزبور رابطة بین خوش‌بینی و رضایت از زندگی را نشان می‌دهند، اما رابطه این دو متغیر با خوش‌بینی از دیدگاه اسلام مورد مطالعه قرار نگرفته است.

بنابراین، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این پرسش‌هاست که آیا بین خوش‌بینی از دیدگاه اسلام با خوش‌بینی سرشتی رابطة معنادار وجود دارد؟ آیا بین خوش‌بینی از دیدگاه اسلام با رضایت‌مندی از زندگی رابطه وجود دارد؟ آیا بین خوش‌بینی سرشتی و رضایت از زندگی که در تحقیقات دیگر نیز رابطه نشان داده است، در جامعه مورد پژوهش این مطالعه نیز رابطه به دست می‌آید؟ و بالاخره اینکه، اگر بین این سه متغیر رابطه وجود داشته باشد، آیا خوش‌بینی از دیدگاه اسلام به دلیل برخورداری از جنبه‌های معنوی، می‌تواند رضایت از زندگی را به شکل قوی‌تری پیش‌بینی کند؟

فرضیه‌های پژوهش حاضر آن است که بین هر سه نوع متغیر، رابطة مثبت و معنادار وجود دارد. خوش‌بینی اسلامی می‌تواند در حد قوی‌تری رضایت از زندگی را تبیین کند.

ضرورت پژوهش حاضر این است که خوش‌بینی با رویکرد اسلامی در این پژوهش مطالعه و نوع رابطه و میزان رابطة رضایت‌مندی و خوش‌بینی سرشتی با خوش‌بینی اسلامی بررسی شده است.

روش

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله رابطه تعلیم و تربیت با تأکید بر دیدگاه اسلام
 • مقاله معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام
 • مقاله بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام
 • تحقیق بررسی رابطه بین خوش‌بینی اسلامی، خوش‌بینی آموخته‌‌شده سلیگمن و امنیت روانی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۱ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.