تحقیق بررسی رابطه بین رضایتمندی زناشویی و مدت زمان ازدواج در میان دانش پژوهان مؤسسه آموزشی و پژوهشی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه بین رضایتمندی زناشویی و مدت زمان ازدواج در میان دانش پژوهان مؤسسه آموزشی و پژوهشی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی رابطه بین رضایتمندی زناشویی و مدت زمان ازدواج در میان دانش پژوهان مؤسسه آموزشی و پژوهشی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
روش پژوهش   ۹
جامعة آماری   ۹
روش نمونه‌گیری   ۹
ابزار سنجش   ۹
الف. شیوه نمره‌گذاری   ۹
ب. اعتبار   ۹
ج. روایی   ۱۰
سنوات تأهل   ۱۰
شیوة اجرا   ۱۰
یافته‌ها   ۱۱
نتیجه‌گیری   ۱۲
منابع   ۱۳

منابع

احمدی، خدابخش و همکاران، بررسی تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی آن، قم، مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۶٫

احمدی، زهرا و همکارن، «بررسی اثر بخشی شیوه زوج درمانی ارتباط شئ کوتاه مدت برالگوهای ارتباطی زوجین»، خانواده پژوهی، ش ۶، دور دوم، ۱۳۸۵، ص ۱۱۷- ۱۰۵٫

افخمی، ایمانه و همکاران، «بررسی رابطه بین میزان بخشودگی و تعارض زناشویی زوجین در استان یزد»، فصلنامه خانواده پژوهی، ش ۹، دوره سوم، بهار ۱۳۸۶، ص ۴۴۲- ۴۳۱٫

اولیا، نرگس و همکاران، «تأثیر آموزش غنی سازی زندگی زناشویی بر افزایش صمیمیت زوجین»، فصلنامه خانواده پژوهی، ش ۶، دور دوم، تابستان ۱۳۸۵، ص ۱۳۵- ۱۱۹٫

بارکر، فلیپب، خانواده درمانی پایه، ترجمه محسن دهقانی و زهره دهقانی، تهران، رشد، ۱۳۸۲٫

پاینده، ابوالقاسم، ‌ترجمه نهج الفصاحه، تهران، نشر جاویدان، ۱۳۶۰٫

تاملیسون، باربارا، راهنمای سنجش خانواده، ترجمه: فرشاد بهاری همکار، انتشارات تزکیه، ۱۳۸۳٫

ثنایی، باقر، مقیاس سنجش خانواده و ازدواج، تهران، انتشارات بعثت، ۱۳۷۹٫

جعفر یزدی، حمیده، گلزاری هرسینی، محمود، «هوش هیجانی و سازگاری زناشویی در زنان متأهل شاغل آموزش و پرورش»، فصلنامه خانواده پژوهی، ش ۴، دوره اول، زمستان، ۱۳۸۴، ص ۳۹۲- ۳۷۹٫

حیدری، مجتبی، دینداری و رضامندی خانوادگی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی«ره»، ۱۳۸۵٫

شایسته،گلناز و همکاران، «بررسی رابطه رضایت زناشویی با باورهای ارتباطی و انتظارات غیر منطقی زوجین»، فصلنامه خانواده پژوهی، ش ۷، دوره دوم، پاییز ۱۳۸۵، ص ۱۳۷-۲۲۴٫

صالحی فدری، جواد، «رضایت‌مندی زناشویی»، فصلنامه تازه‌های رواندرمانی، سال۴، ش ۱۳ و ۱۴، ۱۳۷۸، ص ۱۰۸- ۸۴٫

فرجاد، محمد حسین، آسیب شناسی اجتماعی ستیزه‌های خانواده وطلاق، تهران، منصوری، ۱۳۷۲٫

فرح‌دوست، فرشته و همکار، بررسی روابط درون خانواده با تکیه بر موقعیت اجتماعی و فرهنگی در انسجام خانواده‌های شهر تهران در سال۱۳۸۴، تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی آن، ج اول، قم، مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۶٫

قلیلی، زهره وهمکاران، «اثر بخشی آموزش گفت و گوی مؤثر با زوجین شهر اصفهان»، دوفصلنامه دانش و پژوهش در روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد خورسگان، ش ۲۷ و ۲۸، بهار و تابستان۱۳۸۵، ص ۳۴- ۲۱٫

قمرانی، امیرو همکاران، «در آمدی بر هوش هیجانی و نابینایی»، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، ش۳۱، تیرماه ۱۳۸۳٫

گلادینگ، اس، خانواده درمانی، ترجمه: بهاری و همکاران، تهران، نشر تزکیه، ۱۳۸۲٫

گلدنبرگ، ایرنه و همکار، خانواده درمانی، ترجمه: حمیدرضا شاهی برواتی و همکار، نشر روان، ۱۳۸۲٫

محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه با ترجمه فارسی، قم، دارالحدیث، ۱۳۷۷٫

موسوی، رقیه وهمکاران، «بررسی اثربخشی خانوده درمانی ساختاری در بهبود عملکرد خانواده و تقویت رضایت زناشویی در خانواده‌های کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی»، خانواده پژوهی، ش ۴، دوره اول، زمستان ۱۳۸۴،ص ۳۳۵- ۳۲۱٫

موسوی، مرضیه و همکاران، «اثر بخشی زوج درمانی سیستمی‌ ـ رفتاری بر افسردگی و رضایت زناشویی زنان افسرده»، تازه‌های علوم‌شناختی، ش ۲، ۱۳۸۵٫

میر احمدی‌زاده، علیرضا و همکاران، «رضایت‌مندی زناشویی و تعیین عوامل تأثیر‌گذار بر آن در شیراز»، مجله اندیشه و رفتار، ش۴، ۱۳۸۲، ص ۶۲- ۵۶٫

همان، آمار توصیفی در علوم رفتاری، تهران، نشر پارسا، ۱۳۷۵٫

هومن، حیدر علی، شناخت روش علمی‌در علوم رفتاری، تهران، پارسا، ۱۳۸۰٫

هی لی، جی، روان درمانی خانواده، ترجمه: دکتر باقر ثنایی، تهران، سپهر، ۱۳۷۵٫

رضایی و همکاران، ارزش ها ونگرش های ایرانیان(یافته ها ی پیمایش در ۲۸ استان کشور) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر طرح‌های ملی، ۱۳۸۱٫

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رضایت‌مندی زناشویی و مدت زمان ازدواج (سنوات تأهل) انجام شده است. در این پژوهش ۲۶۰ نفر از دانش‌پژوهان مرد که در دامنة ۲۰ تا۴۰ سالگی بودند، به طور تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسش‌نامة شاخص رضایت زناشویی‌هادسون پاسخ دادند. با توجه به توصیفی بودن این پژوهش برای آزمون فرضیه ‌از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین به منظور مقایسه و تعیین متغیرهای پیش‌بین در بین گروه‌های سنی، تحصیلی، مدت زمان ازدواج و سن ازدواج از ضریب رگرسیون، تحلیل واریانس و آزمون t استفاده شد. وجود رابطه بین افزایش رضایتمندی زناشویی و افزایش مدت زمان ازدواج و وجود تفاوت بین میانگین‌های مدت ازدواج در طبقات سنی با نمره رضایت زناشویی بین مدت زمان زندگی۲/۶ سال و به عکس و ۳/۶ سال و به عکس از نتایج این پژوهش بود.

کلیدواژه‌ها: رضایتمندی زناشویی، مدت زمان ازدواج.


 

مقدمه

خانواده کوچک‌ترین واحد اجتماعی و اساس تشکیل جامعه و حفظ عواطف انسانی است که هرچه بیشتر باید مورد توجه قرارگیرد و از خشونت‌های خانوادگی جلوگیری شود. در مورد چگونگی تشکیل خانواده نظریه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی از جامعه‌شناسان، خانواده را یک سازمان اجتماعی ساده می‌دانند. گروهی روابط خویشاوندی را که بر اساس همخونی متکی است، مبدأ تشکیل خانواده می‌دانند و خانواده را هستة اولیة تشکیل جامعه می‌پندارند.۱

تشکیل خانواده و ارتباطات زناشویی با ازدواج آغاز می‌شود. ازدواج، پدیده‌ای است که می‌تواند باعث آرامش و سلامت روانی زن و مرد باشد؛ چنان‌که می‌تواند به جایی برسد که به جای تأمین انرژی روانی زوجین، انرژی زیادی از آنان بگیرد و باعث بروز انواع اختلالات روانی شود. در این صورت، تنها دو راه حل برای زوج درمانده باقی می‌ماند: اول اینکه گرچه زندگی زناشویی آنها آکنده از آشفتگی‌هاست، آن را تحمل کنند و دومین راه حل، طلاق است؛ راهی که در سال‌های اخیر، بسیاری کسان آن را برمی‌گزینند.۲

امروزه جایگاه خانواده در کشورهای پیشرفته دچار تغییراتی شده است. این تغییرات زمینة بسیاری از ناسازگاری‌ها و تعارضات زناشویی را فراهم آورد. بنا به گزارش جامعه‌شناسان و روان‌شناسان در سال‌های اخیر احساس امنیت، آرامش و روابط صمیمانه میان زنان و مردان به سستی گراییده است و خانواده‌ها به گونه‌ای فزاینده با نیروهای ویرانگر روبه‌رو شده‌اند.۳ به طور کلی با توجه به دیدگاه جامعه‌شناختی و روان‌شناختی، چند عامل بر ساختار کانون ازدواج اثر مستقیم و مهم دارند که عبارت‌اند از: شخصیت طرفین در ازدواج، سبک‌های دلبستگی زن و مرد، هماهنگی و همسانی نیازهای بنیادین زوجین، باورهای ارتباطی، انتظارات غیرمنطقی از یکدیگر. شناخت‌گرایان و زوج درمانگران تأکید دارند که در میان تمام عوامل، متغیرهای شناختی در رضایت‌مندی و سازگاری زناشویی نقش مهمی‌ایفا می‌کنند. در میان متغیر‌های شناختی باورهای ارتباطی با دو مؤلفه یعنی مفروض‌ها و معیارهای ذهنی نقش مهمی‌در پدیدآیی، ساخت و تحول رابطة زناشویی ایفا می‌کنند. اما تا کنون هیچ مطالعه‌ای ساختار و سهم این مفروض‌ها و معیارها را در فرهنگ ایرانی بررسی نکرده است.

خانواده در کشورهای اسلامی، به ویژه ایران، اهمیت خاصی دارد و تاکنون برنامه‌های کلانی با بهره‌گیری از دستورهای اسلام در مورد خانواده در کشور اجرا شده است. اگر بخواهیم اهمیت خانواده را از میان مهم‌ترین مسائل روزمره مانند کار، مذهب، سیاست در میان ایرانیان ارزیابی کنیم، بهتر است به تحقیقات انجام شده بنگریم. در پیمایشی که وزارت ارشاد انجام داده، به این نتیجه می‌رسیم که در بین مسائل مهم روزمره که با این سؤال انجام شده است که: «اگر اجازه بدهید میل دارم بدانم نظر شما در مورد اهمیت موضوعاتی مانند کار خانواده، مذهب وسیاست چیست؟» لطفاً بگویید: «هرکدام تا چه اندازه‌ای برای شما اهمیت دارد؟» در جواب این پرسش که در ۲۸ استان کشور ارزیابی شد خانواده اولین موضوع مهمی بود که با گزینة «خیلی زیاد» با فروانی ۹/۹۷ درصد در متأهل و ۷/۹۶ در مجرد روبه‌روشد.۴ از طرفی با توجه به رشد ۱۷/۷ درصدی طلاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته و با مقایسة این دو گزارش می‌توان به این نتیجه رسید که در نگرش بیشتر ایرانیان خانواده با اهمیت‌ترین موضوع است، اما تزلزل و طلاق نیز در حد بالایی در خانواده‌های ایرانی وجود دارد که این موضوع منشأ بروز آسیب‌های اجتماعی فراوانی است.

یکی از عوامل مؤثر در ناپایداری ازدواج، نبودن رابطة انسانی در خانواده‌هاست که این عامل بر اثر فقدان شناخت قبل از ازدواج به وجود می‌آید. ممکن است همسران دربارة یکدگر شناخت کافی نداشته باشند و درنتیجه روابط انسانی بین آنها ضعیف و زندگیشان متلاشی شود.۵

به طور کلی می‌توان دلایل اصلی بروز طلاق را فقدان تفاهم شخصیتی و ناهمسانی‌های فرهنگی و اجتماعی، مطلوب‌نبودن فرایند همسریابی، نارضایتی‌های جنسی، فقدان آموزش در خصوص مهارت‌های زندگی، تا سازگاری سبک‌های دلبستگی زوجین، باورها و نگرش‌های نا کارآمد و انتظارات غیر منطقی از ازدواج دانست.۶ الیس۷ معتقد است که نگرش‌ها و تصورات غیر منطقی افراد می‌تواند در ایجاد رابطة عاطفی ناکارآمد نقش بسزایی ایفا کند. ازدیدگاه شناخت درمانگران ریشة بسیاری از سوء تفاهم‌ها در زندگی زناشویی، اندیشه‌های تعصب‌آمیز و غیر منطقی زوج‌هاست.۸

نگرش روان‌شناسان و جامعه‌شناسان معاصر به خانواده نگرش اصلاحی وتقویتی است. در حال حاضر خانواده‌درمانی با طیف وسیعی از شیوه‌های درمان، در درمان مشکلات متنوع زیستی، روانی و اجتماعی به کار می‌رود. در درون این طیف گسترده و جامع در مورد مشکلاتی که از نظر درمان خانواده مناسب شناخته شده دیدگاه‌های متنوع دیده می‌شود.۹ یکی از روش‌هایی که می‌تواند نقش مهمی‌در رضایت زناشویی ایفا کند استفاده ازقابلیت‌ها، ظرفیت‌ها ومنابع هیجانی و عاطفی موجود در زوجین و کنترل، هدایت، مدیریت و جهت‌دهی این قابلیت‌ها در راستای رضایت زناشویی است. براساس یافته‌های پژوهش‌های انجام شده در مورد تعاملات زناشویی، فرض برآن است که اگر زوج‌ها از هیجان‌های همسران‌شان آگاه شوند و بتوانند هیجان‌هایشان را آشکارا به یکدیگر اطلاع دهند و ابراز کنند زندگی بهتری خواهند داشت. برای این کار لازم است از علل، جوانب و پیامدهای هیجان‌هایشان بر زندگی زناشویی آگاه شوند.۱۰

در کشور ما خانواده اهمیت بالایی در مقایسه با سایر گزینه‌ها (کار، مذهب، سیاست) دارد. خانواده بنیادی‌ترین تشکل اجتماعی و اصلی‌ترین جزء اجتماع است. دستیابی به جامعة سالم در گرو سلامت خانواده، و خانواده، سالم در گرو برخورداری افراد از سلامت روانی و داشتن ارتباط مطلوب با یکدیگر است. خانواده نظام اجتماعی منحصر به فردی است که عضویت در آن بر اساس مجموعه عوامل زیستی، قانونی عاطفی و جغرافیای شکل می‌گیرد. بر عکس سایر نظام‌های اجتماعی، ورود به داخل نهاد خانواده از طریق تولد، به فرزندی گرفتن یا ازدواج و تنها با مرگ، عضویت در نهاد خانواده از بین می‌رود.۱۱

چرخة حیات خانواده مرحلة پیوسته شناخته شده است که هر مرحله مجموعه‌ای از وظایف اعضای خانواده را در بر می‌گیرد که باید برای ورود به مرحلة بعدی رشد، آن وظایف را به طور کامل انجام دهند. شکست در ادای وظایف به ایجاد مشکلات سازگاری منجر می‌شود.‌ هالفورد۱۲ (۲۰۰۱) تعارض زوجین را ناشی از عادات و شخصیت همسر و مشکل ارتباطی در حوزه‌های گوناگون می‌داند. جاکوبسن و کریستنسن۱۳ (۱۹۹۶) تعارض را موقعیتی به شمار می‌آورند که همسران، دچار مشکلات ارتباطی و حل مسئله می‌شوند؛ زندگی را مشکل می‌یابند و پذیرش تفاوت‌های موجود برای طرفین دشوار می‌شود.۱۴ در واقع تعارضات حل نشده درون روانی فرد که از خانواده اصلی او مشتق می‌شود، در روابط صمیمی‌بعدی فرد با افرادی مانند همسر تکرار و برون‌ریزی می‌شود که به شکل‌گیری الگوهای ارتباطی ناسالم و غیر واقع بینانه‌ای بین زوجین می‌انجامد.۱۵ گاتمن۱۶ (۱۹۹۳) دربین زوجین آشفته هفت الگوی ارتباطی مشکل‌زا را که وجه تمایز آنها از زوجین سالم است، ‌شناسایی کرده، از جمله: عواطف منفی متقابل، نسبت پایین رفتار‌های مثبت به منفی، نسبت بالای انتقاد، تدافعی رفتار کردن، تحقیر و عیب‌جویی و اسناددهی‌های منفی و ثابت به همسر.۱۷ رایس۱۸ (۱۹۹۶) دو نوع تعارض را در روابط زناشویی مطرح می‌سازد: تعارض سازنده و تعارض مخرب. در تعارض سارنده تمرکز بر حل مسئله وجود دارد و در آن نزدیکی، احترام مثبت، اعتماد به یکدیگر وجود ندارد و هیجان منفی و پاسخ کلامی اندکی بین زوجین وجود دارد. در تعارض مخرب، زوجین همدیگر را به جای مسئله مورد حمله قرار می‌دهند. در این تعارض از طریق سرزنش و انتقاد، هریک می‌کوشد دیگری را تحت نفوذ خود در آورد و اظهار نظرهای بسیار منفی بر ضد او به کار برد که در این حالت ارتباط درستی بین آنها برقرار نمی‌شود. در این نوع ارتباط مجادله‌های بیهوده و مخرب، بی‌اعتمادی، بی‌احترامی، توهین، خصومت، دشمنی و دشنام مشاهده می‌شود. بنابراین می‌توان گفت تعارض زناشویی عبارت است از نوعی ارتباط زناشویی که در آن رفتار‌های خصومت‌آمیزی مثل توهین، سرزنش، انتقاد و حملة فیزیکی وجود دارد و زوجین در آن نسبت به یکدیگر احساس کینه، نفرت و خشم داشته، هریک عقیده دارد که همسرش انسان نامطلوب و ناسازگاری است که موجب رنجش وعذاب او می‌گردد.۱۹

در زمینة آثار مخرب تعارض زناشویی می‌توان به پیامدهای جسمی، روانی اشاره کرد. خطر فزایندة انواع اختلالات روانی مانند افسردگی، سوء مصرف مواد، ناکارآمدی جنسی و مشکلات رفتاری، کاهش ایمنی بدن، افزایش فشار خون، تصلب شرایین و درد ناشی از بیماری‌های مزمن، همچنین خشونت و سرانجام طلاق، فقط بخشی از عوارضی هستند که در پژوهش‌ها آمده است.۲۰ در مقابل مفاهیم تعارض و ناسازگاری مفاهیمی مانند رضایت، سازگاری و صمیمیت بین زوجین مطرح است. اسپنیر۲۱ سازگاری را فرایندی تعریف می‌کند که پیامدهای آن با میزان ۱٫ اختلاف‌های مشکل‌آفرین همسران، ۲٫ تنش‌های بین فردی و اضطراب فردی، ۳٫ رضایت‌مندی زوجین؛ ۴٫ انسجام درونی؛ ۵٫ هم فکری دربارة مسائل مهم زناشویی مشخص می‌شود.۲۲ بنابراین سازگاری مفهومی چند بعدی است که نه تنها فرد، بلکه رابطة زناشویی او را دربر می‌گیرد و نسبت رضایت‌مندی، ویژگی‌های عینی‌تری دارد. رضایت‌مندی یکی دیگر از مفاهیمی است که در خانواده درمانی مطرح می‌شود. رضایت‌مندی زناشویی پیامد توافق زناشویی۲۳ است و به صورت درونی احساس می‌شود. اصطلاح توافق زناشویی، رابطة مناسب زن و شوهر را توصیف می‌کند. در رابطه با توافق بالا، هر دو زوج، به گونه‌ای رفتار، تصور و ادارک می‌کنند که گویا نیازها و انتظارهایشان برآورده شده و چیزی وجود ندارد. که در روابطشان خلل ایجاد کند. در ازدواج بدون توافق زناشویی مشکلات موجود میان زوجین به حدی بالاست که آنها را از احساس برآورده شدن نیازها و انتظارات بازمی‌دارد. اغلب زوج‌ها، جایی بین این دو انتها قرار دارند و زمینه‌هایی از توافق و نبود توافق وجود دارد.۲۴

15,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی در زنان متأهل ۲۵ تا ۳۰ سال
 • بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.