تحقیق رابطه تأثیر بازی‌‌‌های رایانه‌ای و میزان همدلی نوجوانان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه تأثیر بازی‌‌‌های رایانه‌ای و میزان همدلی نوجوانان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق رابطه تأثیر بازی‌‌‌های رایانه‌ای و میزان همدلی نوجوانان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
تاریخچه بحث   ۳
توجه به نیازهای عاطفی در اسلام   ۸
روش تحقیق   ۱۱
جامعه آماری، گروه نمونه و روش نمونه‌گیری   ۱۱
ابزار گردآوری اطلاعات   ۱۲
یافته‌های پژوهش   ۱۲
نتیجه‌گیری   ۱۵
منابع   ۱۶

منابع

ابوالقاسمی، عباس، «اعتباریابی و روایی مقیاس بهره همدلی برای دانش‌آموزان دبیرستانی»، مجله مطالعات روان‌شناختی، دوره پنجم، ش ۴، زمستان ۱۳۸۸٫

احمدی، محمد رضا، «مبانی روان شناختی ارتباط مؤثر والدین با فرزندان در محیط خانواده»، مجله معرفت، ش ۱۰۴، مرداد ۱۳۸۵٫

آذربایجانی، مسعود و همکاران، روان‌شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، تهران و پژوهشکده حوزه و دانشگاه، قم، سمت، ۱۳۸۲٫

آری، دونالد، و دیگران، روش تحقیق در تعلیم و تربیت، ترجمه وازگن، سرکیسیان و دیگران، تهران، سروش، ۱۳۸۰٫

پیتر هیوز، فرگاس، روان‌شناسی بازی؛ کودکان، بازی و رشد، ترجمه کامران گنجی، تهران، رشد، ۱۳۸۴

حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۴۰۳ق.

الحرانی، ابو محمد الحسن، تحف العقول عن آل الرسول(ص)، قم، نشر مکتبه البصیرتی، ۱۴۰۰ق.

درویزه، زهرا، «بررسی رابطه همدلی مادران و دختران دانش‌آموز دبیرستانی و اختلالات رفتاری دختران شهر تهران»، مجله علمی پژوهشی زنان، سال اول، ش ۳، زمستان ۱۳۸۲٫

ذراتی، ایران، امین یزدی، امیر، آزاد فلاح، پرویز، «رابطه هوش هیجانی و سبک‌های دلبستگی»، مجله تازه‌های علوم شناختی، ش ۲۹، بهار ۱۳۸۵

رمضانی، ولی‌الله، شمس اسفندآبادی، حسن و طهماسبی، شهرام، «بررسی پیامدهای هیجانی سبک‌های دلبستگی در دانشجویان»، فصلنامه پژوهشی در سلامت روان‌شناختی، دوره اول، ش اول، بهار ۱۳۸۶

زرشقایی، مسعود، «هنجاریابی و اعتباریابی مقیاس‌های همدلی و رفتار مدنی ـ سازمانی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۴

فیض آبادی، زهرا، ولی الله فرزاد و مهرناز شهرارای، «بررسی رابطه همدلی با سبک‌های هویت و تعهد در دانشجویان رشته‌های فنی و علوم انسانی»، مجله مطالعات روان‌شناختی، دوره ۳، ش ۲، تابستان ۱۳۸۶.

گل‌پرور، محسن، عریضی، حمید رضا و مدنی قهفرخی، سعید، «نقش نگرش به رفاه اجتماعی در رابطه همدلی و گرایش اجتماعی با عدالت اجتماعی»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، ش ۳۲، سال نهم، ۱۳۸۸

مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، دارأحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۳ق

مجلسی، محمدباقر، بحارالأنوار، بیروت، الوفاء، ۱۴۰۴ق.

محمدی ری‌شهری، محمد، منتخب میزان الحکمه، نشر دارالحدیث، قم، ۱۳۸۳

منصور، محمود، روانشناسی ژنتیک؛ تحول روانی از تولد تا پیری، تهران، سمت، ۱۳۷۸٫

منطقی، مرتضی، بررسی پیامد‌‌های بازی‌‌‌های ویدئویی ـ رایانه‌ای، تهران، فرهنگ و دانش، ۱۳۸۰٫

ورثینگتون، اورت ال و دابلیو.بری، جک و پاورت، لس و حیدری، مجتبی (مترجم)، «کینه توزی، گذشت، دین و سلامتی»، مجله نقد و نظر، ش ۳۳ و ۳۴، بهار و تابستان ۱۳۸۳، ص ۲۴۸ ـ ۲۹۲

Anderson V.L. (1993).Gender differences in altruism among holocaust rescuers. Journal of social Behavior and Personality, 8, 43-58.

Baron R.A.,& Byrne D. (1997): Social Psychology, 8th ed., Allyn and Bacon.

Batson, C. D., Bolen, M. H., Cross, J. A., &Neuringer-Benfiel (1986). Where is the altruism in the altruistic personality? Journal of Personality and Social Psychology, 52, 212-220.

Batson, C.D. (1991). The altruism question: Toward a social-psychological answer. Hillsdale: Erlbaum Associates.

Bowlby, J. (1951). Maternal care and Maternal health. World health organization, Geneva

Brothers, L. (1990). The neural basis of primate social communication. Motivation and Emotion, 14, 81-91.

Buie, Dan H. (1981). Empathy: Its nature and limitation. Journal of the American Psychoanalytic Association, 29, 281-307.

Cheung, C.K. & Lee, J.J. & Chan, C.M. (1994).Explicating filial piety in relation to family cohesion.Journal of social Behavior and Personality, 9, 565-580.

D’Ambrosio, F, Olivier, M, Didon, D &Besche, C, (2009). The basic empathy scale: A French validation of a measure of empathy in youth, Personality and Individual Differences, 46 (2), 160-165.

Davis, M.H, Luce, C & Kraus, J.D, (1994). The heritability of characteristics associated with disposititional empathy, Journal of Personality, 62(3), 369-391.

Feshbach, S. &Feshbach, N. D. (1969). The relationship between empathy and aggression in two age groups.Developmental Psychology. P: 127-192

Feshbakh, N. D. (1978). Studies of Empathic Behavior in Children, Progress in Experimental Psychology Research. Vol. 8. Academic Press, New York.

Freud, Sigmund. (1905). Jokes and their relation to the unconscious. SE, 8: 1-236.

Greenson, Ralph R. (1960). Empathy and its vicissitudes. International Journal of Psycho-Analysis, 41, 418-424.

Jolliffe, D & Farrington, D.P, (2006). Developmental and validation of the basic empathy scale, Journal of Adolescence, 29 (4),589-611.

Kalliopuska, M. (1992). Attitudes towards health, health behavior, and personality factors among school students very high on empathy. Psychological Reports, 70, 1119-1122.

Manstead, A, (1992).Gender differences in emotion. In: A. Gale and M.W. Eysenck, Editors, Handbook of individual differences biological perspectives, Wiley, Oxford.

McCullough, M. E., Worthington, E. L., Jr, & Rachel, K. C. (1997).Interpersonal forgiveness in close relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 321-326.

Macmillan. (2005). International Dictionary of Psychoanalysis, Volume 1: empathy , Gale, Michigan.

Reber, A. S. (1995).Dictionary of psychology.London, Penguin Books. Second edition, P:249

Salovey, P, Stroud, L R, Woolery, A and Epel, E S (2002). “Perceived emotional intelligence, stress reactivity, and symptom reports”, Psychology and Health, vol. 17 no.5, pp.611–۶۲۷٫

Sroufe, L. A. (1989). Relationships, self, and individual adaptation. In A. J. Sameroff& R. N. Emde (Eds.), Relationship disturbances in early childhood: A developmental approach (pp. 70-94). New York: Basic Books.

Strayer, J & Roberts, W, (1989). Children’s Empathy and Role Taking: Child and Parental Factors, and Relations to Prosocial Behavior, Journal of Applied Developmental Psychology, Volume 10, Issue 2, P 227-239

Tice, D.M., Bratslavsky, E., &Baumeister, R.F. (2001). Emotional distress regulation takes precedence over impulse control: If you feel bad, do it! Journal of Personality and Social Psychology, 80, 53-67.

Trobst K.K., Collins R.L., &Embree J.M. (1994). The role of emotion in social support provision: Gender, empathy and expressions of distress. Journal of social and Personal Relationships, 11.45-62.

Ungerer, J.A., Dolby, R., Waters, B., Barnett, B., Kelk, N., &Lewin, V. (1990). The early development of empathy: Self-regulation and individual differences in the first year. Motivation and Emotion, 14, 93-106.

Widlöcher, Daniel. (1993). L’analyse cognitive du silence en psychanalyse: Quand les mots viennentàmanquer. Revue internationale de psychopathologie, 12, 509-528.

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بازی‌‌‌های رایانه‌ای و همدلی دانش‌آموزان مقطع سوم دوره راهنمایی و با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را دانش‌آموزان مقطع سوم دوره روزانه راهنمایی شهر قم از هر دو جنس (مذکر و مؤنث) تشکیل می‌دهند. از کل جامعه آماری، تعداد ۲۲۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. شایان ذکر است که در این تحقیق، از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که: ۱٫ بازی‌‌‌های رایانه‌ای با دیدگاه‌پذیری، رابطه منفی داشته و با متغیر همدلی و زیرمقیاس‌های اندوه شخصی و نگرانی همدلانه، رابطه‌ای نداشته است.۲٫ دانش‌آموزانی که به طور متوسط، روزانه بیشتر از ۵۲ دقیقه به بازی‌‌های رایانه‌ای پرداخته‌اند، از دیدگاه‌پذیری کمتری برخوردارند.۳٫ جنسیت، در همبستگی بین بازی‌های رایانه‌ای و همدلی، تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها: همدلی، نگرانی همدلانه، دیدگاه‌پذیری، اندوه شخصی، بازی‌‌‌های رایانه‌ای، نوجوان.


 

مقدمه

امروزه رایانه، یکی از مهم‌ترین اجزای زندگی بشر است. به گونه‌ای که در همة ابعاد زندگی شغلی و شخصی افراد، حضور پررنگ دارد. شاید نتوان روزی را بدون نیاز به رایانه سپری کرد؛ تصور این مطلب برای بسیاری از ما غیرممکن است. رایانه موجب سرعت ‌‌بخشیدن به بسیاری از کار‌‌ها می‌شود. انجام بعضی کار‌‌ها بدون رایانه ناممکن به ‌‌نظر می‌رسد.

همزمان با حضور بازی‌‌‌های رایانه‌ای در دنیای نوجوانان، بحث از مفید یا مضر بودن آن نیز مطرح است. آیا بازی‌‌‌های رایانه‌ای، بازی ایده‌ال نوجوان به شمار می‌آید؟ یا اینکه ضررهای فراوان آن موجب می‌شود ما آن را کاملاً برای تعلیم و تربیت صحیح نوجوان مضر بدانیم و نسبت به حضور آن در زندگی خود حالت تدافعی داشته باشیم؟ یا اینکه از فواید آن بهره ببریم و برای آسیب دیدن حداقلی ناشی از آن، تمهیدی برگزینیم؟

 

تاریخچه بحث

تاریخچه بازی‌‌‌های ویدیویی ـ رایانه‌ای، به سال‌‌‌های اولیه دهه هشتاد برمی‌گردد. در سال ۱۹۷۲، شرکت آتاری یک بازی الکترونیکی تنیس روز میز به نام «پنگ» را معرفی و به بازار عرضه کرد. از آن به بعد، به تدریج بر تعداد شرکت‌‌‌های سازنده بازی‌‌‌های ویدیویی‌ـ رایانه‌ای افزوده شد. در پایان سال ۱۹۷۶، بیش از بیست شرکت مختلف به تولید بازی‌‌‌های ویدیویی ـ رایانه‌ای قابل مصرف در منازل می‌پرداختند.۱

به تدریج در سال ۱۹۸۵ با اشباع بازار، فروش دستگاه‌‌‌های مربوط به بازی‌‌‌های ویدیویی ـ رایانه‌ای به کمترین مقدار ممکن رسید. اما در سال ۱۹۸۶ شرکت «نینتندو»۲ با عرضه سخت‌افزار جدید خود، که ارتقای زیادی در کیفیت بازی‌‌‌های ویدیویی ـ رایانه‌ای پدید آورده بود، بسیاری را متوجه خود کرد. مسئله اخیر، در کنار پیشرفت‌‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری صنایع الکترونیکی و رایانه‌ای و در نتیجه، کاهش قابل ملاحظه قیمت دستگاه‌ها، سبب توجه دوباره نوجوانان و جوانان به بازی‌‌‌های ویدیویی ـ رایانه‌ای شد.۳

در ایران، تحقیق مدونی که به بررسی میزان شیوع و گستردگی بازی‌‌‌های ویدیویی‌ـ رایانه‌ای پرداخته باشد، وجود ندارد. بازی‌‌‌های ویدیویی ـ رایانه‌ای در ایران، شاید با یک تأخیر ۱۰ تا ۱۵ ساله نسبت به غرب، در جامعه پدیدار شد. کلوپ‌‌های ویدیویی، که از آغاز در سطح شهر‌‌های مختلف شکل گرفتند، چیزی بیش از یک مغازه متوسط یا کوچک نبودند. نخستین دستگاه‌هایی که در کلوپ‌‌های مذکور به کار گرفته شدند، آتاری و میکرو بودند که با گذر زمان و فراگیرتر شدن دستگاه‌‌های پیشرفته‌تری که از گرافیک و پردازش بالاتری برخوردار بودند، جای خود را با سگا و بعد، با دستگاه‌‌های سنی، پلی استیشن، نینتندو و… عوض کردند.۴

با روند پیشرفت فناوری الکترونیکی و ارزان‌تر شدن محصولات الکترونیکی، قیمت دستگاه‌های مربوط به بازی‌‌‌های ویدیویی ـ رایانه‌ای، در سال‌‌‌های اخیر روند نزولی چشمگیری داشته‌اند. به همین دلیل، دستگاه‌‌‌های خانگی بسیاری در دسترس جوانان قرار گرفته است.۵ به گونه‌ای که بخش زیادی از اوقات فراغت کودکان و نوجوانان ایرانی، به بازی با رایانه می‌گذرد.

کارل گروس۶ برای اولین‌بار، به جنبه کنشی بازی در بین سایر فعالیت‌‌‌ها توجه داشته، و معتقد است که بازی یک نوع پیش‌تمرین عمومی است؛ فعالیت یا تمرین مقدماتی و کمک‌کننده برای فعالیت‌هایی که فرد در آینده می‌خواهد انجام دهد.۷

بازی در نظریه پیاژه عبارت است از: اولویت درون‌سازی نسبت به برون‌سازی. در چارچوب درون‌سازی و برون‌سازی، از یک‌سو، با یک اعمال سازش یافته روبه‌رو هستیم که بر اساس تعادل بین درون‌سازی و برون‌سازی حاصل آمده‌اند، از سوی دیگر، وقتی که کنش‌‌‌ها و فعالیت‌‌‌ها در روان‌بنه‌‌‌ها به صورت خالی جلوه‌گر شوند و هدف تعادل‌جویی را دنبال نکنند، فعالیت‌هایی که انجام می‌گیرند به منزله بازی خواهند بود. این امر، نشان‌دهنده نخستینی یا اولویت درون‌سازی بر برون‌سازی است. وقتی که جنبه برون‌سازی اولویت یابد، کنش تقلیدی بروز خواهد کرد.۸

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق تأثیر بازی‌‌‌های رایانه‌ای بر میزان حرمت‌خود نوجوانان
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۶ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.