مقاله امام خمینی(ره) و اتخاذ رویکرد کلامی در به چالش کشیدن گفتمان سیاسی سکولار


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله امام خمینی(ره) و اتخاذ رویکرد کلامی در به چالش کشیدن گفتمان سیاسی سکولار مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله امام خمینی(ره) و اتخاذ رویکرد کلامی در به چالش کشیدن گفتمان سیاسی سکولار نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده:   ۱
مقدمه   ۲
الف. مفاهیم   ۴
ب. گفتمان سازی سیاسی اندیشه سکولار از دیدگاه امام خمینی€   ۵
۱٫ نقش کلیسای قرون وسطا و روحانیت مسیحی در پیدایش گفتمان سیاسی سکولار   ۵
۲٫ قدرت های استعماری و ترویج اندیشه جدایی دین از سیاست   ۷
۳٫ وابستگان به اجانب و تبلیغ جدایی دین از سیاست   ۸
۴٫ نقش روحانیون دنیاپرست یا غافل در تحقق جدایی دین از سیاست   ۱۱
۵٫ سهم تفکر تک بعدی حوزوی در زمینه سازی تفکر سیاسی سکولار   ۱۳
رویکرد کلامی امام در اثبات ولایت فقیه   ۱۴
۱٫ منطق کلامی امام در طاغوت ستیزی   ۱۶
انواع حکومت های طاغوتی از نظر امام   ۱۶
برهان کلامی امام در طاغوت ستیزی   ۱۷
۲٫ منطق امام خمینی در ظلم و استبدادستیزی   ۱۸
۳٫ منطق کلامی امام در مقابله با استعمار   ۱۹
۴٫ منطق کلامی امام در تجزیه ناپذیری دین اسلام از سیاست   ۲۱
۵٫ منطق کلامی امام در اثبات ولایت فقیه   ۲۲
نتیجه گیری   ۲۴
منابع   ۲۵

منابع

نهج البلاغه (بی تا)، ترجمة صبحی صالح، بی جا، بی نا.

آذری قمی، احمد (۱۳۷۲)، ولایت فقیه از دیدگاه فقیهان اسلام، قم، دارالعلم.

آل احمد، جلال (۱۳۵۶)، خدمت و خیانت روشنفکران، شیراز، طلوع.

اراکی، محمدعلی (۱۴۱۳ق)، المکاسب المحرّمه، قم، در راه حق.

ـــــ (۱۳۴۶ق)، البیع، قم، در راه حق.

الیاده، میرجا (۱۳۷۴)، فرهنگ و دین، تهران، طرح نو.

انصاری، مرتضی (۱۳۶۶)، مکاسب، قم، مطبوعات دینی.

بهنام، جمشید (۱۳۷۵)، ایرانیان و اندیشه تجدّد، تهران، فروزان.

بیات، عبدالرسول (۱۳۸۱)، فرهنگ واژه ها، قم، اندیشه و فرهنگ دینی.

بیرو، آلن (۱۳۷۰)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمۀ باقر ساروخانی، تهران، بهبهان.

بیگدلی، علی (۱۳۷۴)، تاریخ اندیشة سیاسی در غرب، تهران، لادن.

جواد زاده، علیرضا، «حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی» (۱۳۸۹)، حکومت اسلامی، ش۲٫

جوادی آملی، عبدالله (۱۳۶۷)، ولایت فقیه، رهبری در اسلام، تهران، رجا.

حر عاملی، محمدبن حسن (۱۴۱۲ق)، وسایل الشیعه، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی.

حلبی، علی اصغر (۱۳۷۶)، علم کلام در ایران و جهان اسلام، تهران، اساطیر.

دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه (۱۳۷۰)، نهضت مشروطه ایران، تهران.

دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۳)، لغت نامه، زیر نظر محمد معین و سیدجعفر شهیدی، تهران، دانشگاه تهران.

دهشیری، محمدرضا (۱۳۸۰)، درآمدی بر نظریة سیاسی امام خمینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

ذبیح زاده، علی نقی (۱۳۸۷)، مرجعیت و سیاست در عصر غیبت، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

رضوانی، محمداسماعیل (بی تا)، انقلاب مشروطیت ایران، بی جا، امیرکبیر.

فاستر، مایکل ب (۱۳۶۲)، خداوندان اندیشة سیاسی، ترجمة فواد شیخ الاسلامی، تهران، امیرکبیر.

فوزی، یحیی (۱۳۸۶)، اندیشة سیاسی امام خمینی، قم، معارف.

کدیور، محسن (۱۳۷۶)، نظریه های دولت در فقه شیعه، تهران، نی.

ـــــ (۱۳۸۵)، کتاب سیاستنامه خراسانی، قطعات سیاسی در آثار آخوند، تهران، کویر.

مدنی، سیدجلال الدین (۱۳۷۶)، مبانی و کلیات علوم سیاسی، تهران، علامه طباطبایی.

ـــــ (۱۳۶۰)، تاریخ سیاسی معاصرایران، چ سوم، قم، جامعه مدرسین.

محمدی ری شهری، محمد (۱۳۸۳)، میزان الحکمه، قم، دارالحدیث.

مصباح، محمدتقی (۱۳۶۷)، معارف قرآن، قم، در راه حق.

معرفت، محمدهادی (۱۳۷۷)، ولایت فقیه، قم، تمهید.

ـــــ، «تأملی در مبانی اندیشة سیاسی امام خمینی» (پاییز ۱۳۷۸)، علوم سیاسی، ش ۶، ص۱۰٫

ممدوحی، حسن (۱۳۸۰)، حکمت حکومت فقیه، قم، بوستان کتاب.

منذر، علی (۱۳۶۸)، پایداری تا پای دار، تهران، مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور.

موسوی خمینی، سیدروح الله (۱۳۷۸ الف)، صحیفة نور، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

ـــــ (۱۳۷۸ ب)، آئین انقلاب اسلامی؛ گزیده ای از اندیشه و آراء امام خمینی(ره)، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

ـــــ (بی تا الف)، ولایت فقیه، جهاد اکبر، بی جا، بی نا.

ـــــ (بی تا ب)، کشف اسرار، بی جا، بی نا.

ـــــ (۱۳۶۶)، کتاب البیع، قم، اسماعیلیان.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۶۹)، شئون و اختیارات ولی فقیه از کتاب البیع، ترجمة اداره کل مراکز و روابط فرهنگی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

چکیده:

یکی از پرسش‌های مطرح در محافل علمی، چگونگی توانمندی امام در به چالش کشیدن اندیشه‌های سیاسی سکولار حاکم در عصر مدرنیته و گفتمان‌سازی پارادایم ولایت فقیه، و به کرسی نشاندن آن در ایران است. پاسخ به آن، رهاوردی است در توانمندسازی پیروان مکتب امام خمینی(ره) در تشریح ابعاد سیاسی، اجتماعی دین مبین اسلام، با شیوۀ امام، که توانست شبهات احتمالی را پاسخگو باشند. این پژوهش، به تبیین تحلیل کلامی و عقلانیت امام پرداخته، نتیجه به‌دست آمده حاکی است که امام تنها با اتخاذ رویکرد کلامی در اندیشه‌های سیاسی، توانست نظریة توأمانی دین اسلام با سیاست و ولایت فقیه را نزد صاحب‌نظران مخالف مطرح نموده و با تشکیل حکومت اسلامی، به گفتمان‌سازی پارادایم ولایت فقیه جامة عمل بپوشاند و دست استبداد و استعمار را از این سرزمین قطع نمایند.

کلیدواژه‌ها: سکولار، امام خمینی(ره)، حکومت اسلامی، طاغوتی، استبداد، استقلال، استعمار.

 

مقدمه

بنیادهای هر یک از نظام های سیاسی در جهان، ریشه در چگونگی اندیشه رهبری و مؤسس آن دارد. یکی از نظام های نوبنیاد، که نظر پژوهشگران مجامع جهانی را به خود جلب کرد، پیدایش حکومت دینی در ساختار جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی€ در معنای اندیشه های سیاسی سکولار حاکم بر جوامع بشری در اوج مدرنیته است. هم اینک هر یک از دو طیف موافق و مخالف، درصدد فهم واقعیت و مبانی کلامی و منطق عقلانی بر تفکر سیاسی امام هستند. مسئله مورد تحقیق این پژوهش، نقش منطق کلامی امام در به چالش کشیدن هژمونی گفتمان سیاسی سکولار است.

پاره ای از مفردات و مؤلفه های این موضوع به صورت مستقیم در آثار امام، همچون کشف اسرار، کتاب البیع، و ولایت فقیه و با شرح و بسطی در سایر کتاب ها و مقالات، تحت عناوین مختلف در سلسله منشورات مرکز تنظیم و نشر آثار امام€ از جمله مجموعه تبیان و صحیفه نور به طبع رسید. با وجود این، کتاب یا مقاله مستقلی در این زمینه تدوین نشده است. طرح چنین مسئله ای درصدد است تا شیوة امام و علت موفقیت وی را در سکولارستیزی، احیای روحیه ضداستبدادی، استکبارگریزی، استقلال خواهی، عدالت طلبی، و تشکیل جمهوری اسلامی روشن سازد.

امام با توجه به دوران طولانی هژمونی گفتمان اندیشه های سیاسی سکولار در عصر مدرنیته، و پس از دریافت بازخوردهای منفی برخی متفکران شیعی نسبت به ادله فقهی ولایت فقیه و در نتیجه، انحراف گزینش شیوة محافظه کارانه در برابر حکومت جائر و سلطة اجانب درصدد درمان مشکلات موجود برآمدند؛ ایشان برای مداوای دردهای ناشی از تفکر سکولار، که پس از ناکامی آرمان های نهضت مشروطه و پیدایش دولت وابسته و مستبد ستیزه گر با دیانت، با ابتکاری مناسب به برجسته کردن منطق عقلانی و براهین بدیهی کلامی، در کنار ادله یا مؤیدات فقهی روآوردند. ایشان با شفاف سازی منطق خود، طلسم هژمونی یاد شده در دو قرائت لائیسیته و دینی تقیه مآب رو به گسترش میان برخی اصحاب حوزوی را شکسته، و به چالش کشانده و در سطح بین الملل احیاگر گفتمان اندیشه سیاسی دینی و تفکر ولایت فقیه شدند. تبیین و بررسی روش امام در مقابله با رشد تفکر سکولاری، می تواند برای معرفی صحیح اسلام به جهانیان و جلوگیری از گرایش سکولاری استعمارزده، که زمینه ساز سلطه مجدد اجانب بر ایران و سایر کشورهای اسلامی است، ارزشمند باشد.

بررسی روش کلامی امام خمینی€ نسبت به برخی از اندیشه های سیاسی وی، برای اثبات تجزیه ناپذیری دیانت اسلام از سیاست و حقانیت ولایت فقیه، نگاه جدیدی است که قبلاً با این رویکرد در تحقیقاتی که تاکنون ارائه گردید، مشاهده نشد.

سؤال اصلی این پژوهش این است که براهین کلامی امام خمینی€ و نقش آن در به چالش کشیدن هژمونی گفتمان سیاسی سکولار چیست؟

 

الف. مفاهیم

از میان تعاریف متعدد ارائه شده برای سکولاریسم، امروزه تفکیک و جداسازی حوزه دین از حوزه دنیا، بخصوص از سیاست با انگیزه های گوناگونی معروف شده است. «دین در عملکرد نظام اجتماعی به حاشیه رانده می شود و کارکردهای اساسی در عملکرد جامعه، با خارج شدن از زیر نفوذ و نظارت عواملی که اختصاصاً به امر ماورای طبیعی عنایت دارند، عقلانی می گردد» (الیاده، ۱۳۷۴، ص۱۲۹). برخی چون آلن بیرو، به روند پیدایش سکولاریسم توجه کرده و سکولاریزاسیون را فرایندی می داند که بر طبق آن، واقعیاتی که در قلمرو دینی، جادویی و مقدس جای داشتند، به محدوده امور غیرمقدس و طبیعی منتقل شدند و در زمینة حیات اجتماعی، غیردینی ساختن با زدودن بُعد تقدس آمیز برخی مظاهر جهان و مقام انسان در جهان همراه است. در این فرایند، جنبه های عقلانی، علمی و فنی، جایگزین مظاهر دینی و تبیین جهان از امور مقدس و الهی می شوند (بیرو، ۱۳۷۰، ص۳۳۴).

در نتیجه، سکولاریزم مصطلح عبارت از گرایشی است که طرفدار و مروّج حذف یا بی اعتنایی و به حاشیه راندن نقش دین در ساحت های گوناگون حیات انسانی از قبیل سیاست، حکومت، علم، عقلانیت، اخلاق و… می باشد (بیات، ۱۳۸۱، ص۳۲۸).

علم کلام رشته ای از علوم اسلامی است که با استفاده از براهین بدیهی عقلی و یا نقلی مستدل، از اندیشه و عقاید اسلامی دفاع می گردد (ر.ک: حلبی، ۱۳۷۶، ۳۰ و ۳۵ – ۳۶). تفاوت خاستگاه کلامی با فقهی در اندیشه سیاسی این است که چون موضوع علم کلام، ذات، افعال، اسماء و اوصاف خدای متعال است، متکلّم سیاسی به بررسی عدم حجیت عقلی سلطه طاغوت (مستبدین ستمگر و استعمارگران) و حجیت و مشروعیت ولایت الهی و جانشینان و منصوبین او می پردازد. ولی موضوع علم فقه، تعیین تکالیف و حقوق عباد است که فقیه با تمسک به متون اسلامی آیات و روایات، به ممنوعیت پذیرش سلطه مستکبران، و ضرورت و وجوب پذیرش حاکمیت الهی و بایدها و نبایدهای سیاسی زمامداران الهی تحت عنوان فقه سیاسی، حکم صادر می کند.

ب. گفتمان سازی سیاسی اندیشه سکولار از دیدگاه امام خمینی€

در اینجا به گوشه هایی از تحلیل امام خمینی€ در سهم نهادها و گروه های گفتمان ساز تفکر جدایی دین از سیاست و اهداف آنان می پردازیم.

۱٫ نقش کلیسای قرون وسطا و روحانیت مسیحی در پیدایش گفتمان سیاسی سکولار

گفتمان غالب سیاسی قرون وسطا، اندیشۀ سیاسی نظام دوقطبی سلطانی و یزدانی بود که حوزۀ اقتدار برنامه ریزی و جعل قوانین سیاسی و مذهبی، به غیر از برهه ای از زمان*(ر.ک: مدنی، ۱۳۷۶، ج۱، ص۱۵۵-۱۵۸) از همدیگر منفک بودند. هریک از این دو نهاد تفکیک شده بنفسه مشروعیت داشتند و افراد جامعه در حوزه های مربوطه مکلّف به اطاعت از هردوی آنها بودند. ولی هیچ یک از این دو قوه، نباید به حوزه اختصاصی دیگری دست اندازی کند. قوانین حاکم بر این دو حوزه، از هم مجزا بوده و تفاوت داشتند. قوانینی که امور دنیوی انسان را برای او تنظیم می کنند، «قوانین انسانی» و قوانینی که با تأمین سعادت وی در دنیای دیگر سروکار دارند، «قوانین یزدانی» نامیده می شدند. ریشه و مبنای این تفکیک را باید در فرمان مشهور و منسوب به مسیح† دانست که در انجیل آمده است: «گفت مال قیصر را به قیصر ادا کنید و مال خدا را به خدا» (انجیل متی، باب ۲۲، فقره ۲۱).

تعلیمات مذهبی پولس و پطرس قدیس هم که در نامه های انجیلی آنها منعکس است، از دو آیۀ انجیل الهام گرفته اند: «هر شخص مطیع قدرت های برتر بشود، زیرا که قدرتی جز از خدا نیست و آنهایی که هست از جانب خدا مرتب شده است* حتی هر که با قدرت مقاومت نماید، مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد» (رساله پولس رسول برومیان، باب ۱۳، فقره ۱).

گلازیوس (Gelasius) از پاپ های قرن پنجم میلادی نیز به اصل تفکیک و وظایف رهبران سیاسی و دینی در امور انسانی و یزدانی تأکید داشت (فاستر، ۱۳۶۲، ج ۱، ص۴۰۱). تقریباً هفت قرن بعد نیز استیفن تورنی (Stephen of Turnai)، از رهبران مسیحی قرن دوازدهم به همان نظام دوقطبی و پایگاه منفک روحانیت و سلطنت، اهتمام ورزید و از حوزۀ قانون انسانی سخن به میان آورد (ر.ک: همان، ص ۵۰۳).

یکی از ممیزه های مذهب پروتستانتیسم لوتری، پس از رنسانس نیز جدایی سازمان دینی از سیاست بود که مورد استقبال برخی زمامداران سیاسی قرار گرفت، آنگاه سکولاریسم به مثابه یک نظام منسجم فکری به صورت یک جهان بینی درآمد که بر انسان گرایی، تجربه گرایی و عقلانیت ابتناء یافت. در یک روند به تدریج، حقوق، وظایف و امتیازات کلیسا به نهادهای غیرمذهبی منتقل شد که از آن به سکولاریزاسیون یاد می شود (ر.ک: الیاده، ۱۳۷۴، ص۱۲۴ ـ ۱۲۹؛ بیگدلی، ۱۳۷۴، ص۱۲۰ و ۱۳۵).

این تجربه تاریخی نظام دوقطبی در غرب، زمینه ساز طرح برخی دیدگاه های مشابه در جهان اسلام شد که به دفاع از سکولاریزم بپردازند. در حالی که آنان به تفاوت ماهوی دین اجتماعی اسلام، با مسیحیت تحریف شده توجهی نداشتند. به همین دلیل، امام خمینی€ با توجه به تاریخ سیاسی قرون وسطا و حاکمیت نظریة سیاسی نظام دوقطبی، میان عمده رهبران مسیحیت، یکی از عوامل شکل گیری و گسترش تفکر سکولاریسم، بخصوص یکی از ابعاد مهم آن، یعنی جدایی دین از سیاست را مواضع کلیسای قرون وسطا و پس از آن خواند و در جمع روحانیون گفت:

شما می بینید که از اول یک جریانی در کار بود که شماها را از ملت منعزل کنند… همان چیزی که در غرب نسبت به کلیسا می گفتند: کلیسا برای خودش علی حدّه برود و مسائل ناسوت و لاهوت بگوید و مملکت را بدهند ما اداره اش بکنیم (موسوی خمینی، ۱۳۷۸ الف، ج۱۵، ص۱۰-۱۱)… سیاست مال قیصر و محراب مال آخوند!… (همان، ج۶، ص۴۳).

البته امام مسیحیت اصیل را چون اسلام محیط بر احکام عبادی و سیاسی می دانست و انزوای مسیحیت در قرون وسطا را امر عارضی دانسته و می گوید: «چپاولگران حیله گر کوشش کردند به دست عمال به اصطلاح روشنفکر خود اسلام را همچون مسیحیت منحرف به انزوا کشانند و علما را در چارچوب مسائل عبادی محبوس کنند» (همان، ج۱۸، ص ۸۹).

این سخنان امام، حاکی از اوضاع بحران فکری متأثر از قرون وسطای حاکم بر بخشی از مجامع دینی و برخی از رهبران مذهبی در حوزه و در میان معدودی از دانشگاهیان بود. به طوری که وجود انحراف در پندار جدایی دین مسیحیت از سیاست نزد عمده آبای کلیسا در قرون وسطا محرز است.

۲٫ قدرت های استعماری و ترویج اندیشه جدایی دین از سیاست

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.