مقاله بررسی ورود اسلام به ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی ورود اسلام به ایران  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی ورود اسلام به ایران  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۳
مقدمه    ۴
آغاز اسلام ایرانیان    ۵
رویارویی مسلمانان و ایرانیان    ۶
تأمّلی بر عوامل پیروزی سپاهیان اسلام    ۱۰
علل گرایش ایرانیان به دین اسلام    ۱۱
نابسامانی اجتماعی، سیاسی و مذهبی جامعة عصر ساسانی    ۱۲
جاذبه‌های دین اسلام    ۱۳
برابری و مساوات    ۱۴
سادگی و بی‌آلایشی    ۱۵
تساهل و تسامح    ۱۶
امتیازهای اجتماعی و اقتصادی    ۱۷
نتیجه    ۱۹
منابع    ۱۹

منابع

ـ ابن‌اعثم کوفی، محمدبن‌علی، الفتوح، بیروت، دارالندوة، بی‌تا.

ـ ابن‌اعثم کوفی، محمدبن‌علی، الفتوح، ترجمة احمد مستوفی، تهران، آموزش و پرورش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۲٫

ـ ابن‌طقطقی، محمدبن‌علی، الفخری، ترجمة وحید گلپایگانی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، بی‌تا.

ـ اشپولر، برتولد، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ترجمة جواد فلاطوری، تهران، علمی و فرهنگی، چ دوم، ۱۳۶۴٫

ـ امیری، شهرام، «دهقانان و فتوح اسلام»، فصل‌نامة تاریخ و تمدن اسلامی، ش ۷، ۱۳۸۷٫

ـ باسورث، کلیفورد ادموند، تاریخ غزنویان، ترجمة حسن انوشه، تهران، امیرکبیر، ۲۵۳۶٫

ـ باوزانی، الساندرو، ایرانیان، ترجمة مسعود رجب‌نیا، تهران، روزبهانی، ۱۳۵۹٫

ـ بلاذری، احمدبن‌یحیی، فتوح البلدان، تصحیح رضوان محمد رضوان، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۹۷۸٫

ـ بلاذری، احمدبن‌یحیی، فتوح البلدان (بخش مربوط به ایران)، ترجمة ‌آذرتاش آذرنوش، تهران، سروش، چ دوم، ۱۳۶۴٫

ـ بولت، ریچارد، گروش به اسلام در قرون میانه، ترجمة محمدحسین وقار، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۴٫

ـ پیرنیا، حسن، ایران قدیم، تهران، اساطیر، ۱۳۷۳٫

ـ جمعی از نویسندگان، تاریخ ایران (از اسلام تا سلاجقه)، ترجمة حسن انوشه، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۳٫

ـ دنیل، التون، تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسیان، ترجمة مسعود رجب‌نیا، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۶۷٫

ـ دینوری، ابوحنیفه احمدبن‌داوود، اخبارالطّوال، ترجمة محمود مهدوی دامغانی، تهران، نی، ۱۳۶۴٫

ـ رجایی، فرهنگ، مشکلة هویت ایرانیان امروز، تهران، نی، ۱۳۸۲٫

ـ زرین‌کوب، عبدالحسین، روزگاران، تهران، سخن، ۱۳۷۹٫

ـ زرین‌کوب، عبدالحسین، کارنامه اسلام، تهران، امیرکبیر، بی‌تا.

ـ زینی دحلان، سیداحمد، الفتوحات الاسلامیه بعد مضی الفتوحات النبویه، الجزء الاول، قاهره، مؤسسه الحلبی، ۱۳۸۷ ق.

ـ شاه‌حسینی، ناصرالدین، «سهم شاهان ایران پیش از اسلام در تمدن اسلامی»، مجلّه بررسی‌های تاریخی، ش ۳۶، آذر و دی، ۱۳۵۰٫

ـ شهیدی، سیدجعفر، تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۵۲٫

ـ صابری همدانی، احمد، محمد و زمامداران در پیرامون نامه‌های پیامبر اسلام به زمامداران، قم، مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، ۱۳۴۶٫

ـ صفا، ذبیح الله، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، تهران، امیرکبیر، بی‌تا.

ـ صفری فروشانی، نعمت‌الله، «درآمدی بر صلح‌نامه‌های مسلمانان با ایرانیان در آغاز فتح ایران»، مجله تاریخ اسلام، ش ۲، تابستان، ۱۳۷۹، ۵۰ـ۱۲۰٫

ـ طبری، محمدبن‌جریر، تاریخ الامم والملوک (تاریخ الطبری)، بیروت، منشورات موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۸۷۹م.

ـ طبری، محمدبن‌جریر، تاریخ الرسل و الملوک (تاریخ طبری)، ترجمة ابوالقاسم پاینده، تهران، اساطیر، چ سوم، ۱۳۶۸٫

ـ عزتی، ابوالفضل، دیباچه‌ای بر تاریخ فلسفة نشر اسلام، قم، دارالتبلیغ الاسلامی، بی‌تا.

ـ فرای، ریچارد نلسون، عصر زرّین فرهنگ و تمدن اسلامی، ترجمة مسعود رجب‌نیا، تهران، چ دوم، ۱۳۶۳٫

ـ فیاض، علی‌اکبر، تاریخ اسلام، تهران، دانشگاه تهران، چ پنجم، ۱۳۷۲٫

ـ کریستن‌سن، آرتور، ایران در زمان ساسانیان، تهران، دنیای کتاب، چ هشتم، ۱۳۸۵٫

ـ گوستاولوبون، تمدن اسلام و عرب، ترجمة سیدهاشم حسینی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چ دوم، ۱۳۵۴٫

ـ لسترنج، گی، جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، ترجمة محمود عرفان، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنی، چ سوم، ۱۳۶۷٫

ـ لمبتون، ا.ک.س، مالک و زارع در ایران، ترجمة منوچهر امیری، تهران، علمی و فرهنگی، چ سوم، ۱۳۶۲٫

ـ لوسکایا، نینا پیگو، اعراب حدود مرزهای ایران و بیزانس در سده‌های چهارم ـ ششم میلادی، ترجمة عنایت‌الله رضا، تهران، پژوهشگاه، ۱۳۷۲٫

ـ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، صدرا، چ دوم، ۱۳۶۸، ج ۱۴٫

ـ مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران، تهران، صدرا، ۱۳۷۹٫

ـ مفتخری، حسین و زمانی، حسین، تاریخ اسلام از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان، تهران، سمت، چ سوم، ۱۳۸۶٫

ـ مفتخری، حسین، «اوضاع سیاسی ـ مذهبی ایران در آستانة ظهور اسلام»، نشریة تاریخ اسلام، ش۱۰، تابستان ۱۳۸۱٫

ـ منتظری‌مقدم، حامد، بررسی تاریخی صلح‌های پیامبر(ص)، قم، موسسه امام خمینی(ره)، ۱۳۸۳٫

ـ ناظمیان‌فرد، علی، «اهل ذمّه در صدر اسلام»، نشریة تاریخ اسلام، ش ۶، تابستان، ۱۳۸۰٫

ـ نرشخی، ابوجعفر، تاریخ بخارا، تهران، توس، چ دوم، ۱۳۶۳٫

ـ نفیسی، سعید، تاریخ اجتماعی ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، ۱۳۴۲ ش.

ـ نلدکه، تئودور، تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در روزگار ساسانیان، ترجمة عباس زریاب‌خویی، تهران، انجمن آثار ملی، ۱۳۵۲٫

ـ الهامی، داوود، اسلام و ایران، قم، مکتب اسلام، ۱۳۷۴٫

ـ هانری، ماسه و دیگران، تمدن ایرانی، ترجمة ابوالفضل عزتی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۵۸٫

ـ یعقوبی، احمدبن‌ابی‌یعقوب، تاریخ یعقوبی، تهران، بنگاه انتشارات علمی و فرهنگی، چ سوم، ۱۳۶۶٫

چکیده

پژوهش دربارة چگونگی و چرایی ورود مسلمانان به ایران و گسترش نسبتاً سریع دین اسلام در این سرزمین در قرون اولیه هجری، از جمله مباحثی است که هنوز مورد توجه پژوهشگران می‌باشد. آگاهی از اوضاع سیاسی و مذهبی ایران در آستانة ورود مسلمانان، روحیات و اعتقادات لشکر اسلام در برابر لشکر ایران و مهم‌تر از آن، جذّابیت‌ها و مزیت‌های دین اسلام نسبت به دین تحریف‌شدة زردتشتی، ما را در فهم علل و عوامل ترک آیین قدیم (زرتشتی) و گرویدن به اسلام از سوی ایرانیان رهنمون می‌سازد. این مقاله با رویکرد نظری و تحلیلی و با هدف بررسی چگونگی چرایی ورود اسلام به ایران تدوین یافته است.

کلید واژه‌ها: اسلام، ایران، زردتشتی، ساسانیان.

مقدمه

دین اسلام در عهد پیامبر(ص) در سراسر جزیرةالعرب اشاعه یافت. با فراگیر شدن آیین اسلام در این منطقه و پذیرش آن از سوی عرب‌ها، مسلمانان درصدد نشر اصول اعتقادی خود در میان جهانیان و گسترش قلمرو اسلام برآمدند. البته این عمل از زمان خود رسول‌الله(ره) با اعزام گروههای تبلیغاتی به سراسر دنیا آغاز شده بود.

ایران و شام، که از نزدیک‌ترین کشورها به جزیرةالعرب بودند، بیش از سایر نقاط در کانون توجه مسلمانان قرار گرفتند. مسلمانان توانستند در کمتر از بیست سال، بخش وسیعی از ایران زمین را زیر سیطره اسلام در بیاورند. آنچه در این میان اهمیت دارد، خوش‌آمدگویی و استقبال ایرانیان از دین اسلام است. وقتی اسلام وارد ایران شد، بسیاری از ایرانیان مسلمان شدند و تا آنجا به این شریعت مقدس وفادار ماندند که امروزه اسلام مذهب رسمی کشور ایران است.

در اینجا پرسش‌هایی به ذهن خطور می‌کند؛ مانند اینکه مسلمانان چگونه وارد ایران شدند و آن را تصرف کردند؟ با توجه به اینکه دین زردتشتی هم مانند اسلام دین یکتاپرستی است، چرا ایرانیان به آیین باستانی خویش پشت کردند؟

در این نوشتار، کوشیده‌ایم با استفاده از منابع تاریخی و مطالعات و پژوهش‌های جدید، به این پرسش‌ها پاسخ دهیم تا مخاطبان عزیز با بخش بسیار مهمی از تاریخ این مرز و بوم آشنا گردند.

آغاز اسلام ایرانیان

ایرانیان مقیم یمن و بحرین ـ‌که در عصر ساسانیان جزئی از حوزة امپراتوری ایران بودندـ نخستین گروه از ایرانیان هستند که در زمان حیات پیغمبر اکرم (ص)، در اثر تبلیغات اسلامی و آشنایی با مبانی ارزشمند آیین اسلام، به این دین گرویدند. رسول خدا (ص) با ارسال نامه به اهالی هجر(بحرین)، اسلام را بر ایشان عرضه کرد و از آنان خواست در صورت خودداری از پذیرش اسلام، جزیه بدهند. پیامبر برای اهالی بحرین احکام و شرایطی نیز مقرر کرد؛ مانند اینکه فرزندان خود را به آیین زردتشت درنیاورند؛ اموال آنها برای خودشان باقی خواهد ماند، به جز اموال آتشکده‌ها که برای خدا و رسول خداست؛ برای مسلمانان خوردن ذبیحة زردتشتیان روا نیست و نکاح با زن زردتشتی جایز نمی‌باشد.

حکومت یمن به هنگام دعوت رسول‌الله (ص) در دست باذان‌بن‌ساسان ایرانی بود. باذان از جانب خسروپرویز بر یمن حکمرانی داشت. وقتی حضرت رسول اکرم(ص) در سال ششم هجری خسروپرویز را به دین مقدس اسلام دعوت کرد، وی از این موضوع سخت ناراحت شد و نامه را پاره کرد و به باذان (عامل خود در یمن) نوشت که نویسندة نامه را نزد وی اعزام کند. باذان نیز دو نفر به مدینه فرستاد تا پیام خسروپرویز را به پیامبر(ص) برسانند. لیکن وقتی نمایندگان در شهر مدینه بودند، رسول‌الله(ص) ـ از جانب غیب‌ـ خبر قتل خسروپرویز و به قدرت رسیدن شیرویه پسرش را به نمایندگان ایران داد و به آنها گفت: مملکت شما به‌زودی به تصرف مسلمین در خواهد آمد. شما به یمن باز گردید و به باذان بگویید اسلام اختیار کند. وقتی صحت قضیه بر باذان مشخص شد، وی مسلمان شد و سپس گروهی از ایرانیان که آنها را «ابناء احرار» (آزادشدگان) می‌گفتند، طریق مسلمانی پیش گرفتند. اینان، نخستین ایرانیانی هستند که وارد شریعت مقدس اسلام شدند.

رویارویی مسلمانان و ایرانیان

نخستین برخورد اساسی میان ایرانیان و مسلمانان، در سال ۱۲ هجری (۶۳۳ م.) روی داد؛ بدین صورت که مُثَنّی‌بن‌حارثه شَیبانی و سُوَیدبن‌قُطبه که هر دو از قبیلة بَکر بودند، به مرزهای ایران هجوم آوردند و با کسب غنایمی بازگشتند. مثنی‌بن‌حارثه پس از این واقعه نزد ابوبکر آمد و از ضعف ایران و مساعد بودن اوضاع برای ورود مسلمانان به این کشور گزارش داد. ابوبکر نیز خالدبن‌ولید را به همراه لشکری روانة ایران ساخت. البته پیش‌درآمد فتوحات مسلمانان، در ایران، واقعه‌ای بود که پیش از این در ذوقار روی داد و اعراب مرزنشین توانسته بودند لشکر اعزامی ساسانیان را مغلوب سازند. نخستین حملات محکم مسلمانان به مرزهای شاهنشاهی ساسانی با فتح اُبُلَّّه (در حوالی بصره) به فرماندهی خالدبن‌ولید آغاز شد. خالد با حمله به این منطقه و در جنگی با هرمزان (مرزبان این ناحیه)، نخستین پیروزی را برای مسلمانان به ارمغان آورد. پس از تصرف ابلّه، اعراب مسلمان تعداد زیادی از مردم را اسیر کردند، لیکن دهقانان دیار ترجیح دادند با مسلمانان صلح کنند و این نخستین معاهدة صلح با دهقانان ایرانی است.

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله اسلام و برابری انسانها
 • مقاله اوضاع سیاسى و مذهبى ایران در آستانه ظهور اسلام
 • مقاله اسلام و حقوق بشر
 • مقاله علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی
 • مقاله روش شناسی در اسلام
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.