مقاله حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۲صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
۱٫ مفهوم‌شناسی   ۳
۲٫ تعالی و کمال معنوی انسان؛ هدف غایی حکومت اسلامی   ۳
۳٫ اهداف میانی حکومت اسلامی و حقوق بشر اسلامی   ۴
۱٫ ۳٫ فراهم نمودن زمینه بهره مندی انسان‌ها از حق هدایت   ۴
۲٫ ۳٫ حاکمیت توحید و برچیده شدن طاغوت   ۵
۳٫ ۳٫ اجرای کامل احکام اسلامی   ۶
۴٫ ۳٫ ایجاد محیط پاک و معنوی   ۷
۵٫ ۳٫ اقامه شعائر اسلامی   ۸
۶٫ ۳٫ تعلیم و تربیت براساس بینش الهی   ۸
۷٫ ۳٫تحقق و گسترش قسط و عدالت   ۹
۸٫ ۳٫ برقراری مساوات و برابری   ۱۰
۹٫ ۳٫ حمایت از کرامت انسانی   ۱۱
۴٫ اهداف مقدمی حکومت اسلامی و حقوق بشر اسلامی   ۱۳
۱٫ ۴٫ دفاع از جان، مال و آبروی افراد   ۱۳
۲٫ ۴٫ تأمین نظم، امنیت، رفاه و آسایش شهروندان   ۱۴
۳٫ ۴٫ حمایت از محرومان جامعه   ۱۵
۴٫ ۴٫ تأمین و احیای آزادی‌های مشروع   ۱۶
۵٫ ۴٫ حمایت از حریم خانواده   ۱۷
۶٫ ۴٫ گسترش سلامت و بهداشت   ۱۷
نتیجه‌گیری   ۲۰
منابع   ۲۱

منابع

نهج البلاغه، ترجمة محمد دشتی، قم، نشر مشرقین، زمستان ۱۳۷۹٫

ابن حنبل، احمد، مسند احمد، بیروت، دار صادر، بی‌تا.

الأحسایی، ابن أبی جمهور، عوالی اللئالی، تحقیق مجتبى العراقی، قم، سیدالشهداء، ۱۴۰۴ق.

امام خمینی(ره)، المکاسب المحرمة، قم، مؤسسة إسماعیلیان للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۴۱۰ق.

ـــــ ، توضیح المسائل، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و إرشاد إسلامی، ۱۳۷۲٫

ـــــ ، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، بهار ۱۳۷۳٫

بلدسو، رابرت و بوسلاوبو سچک، فرهنگ حقوق بین‌الملل، ترجمه و تحقیق علیرضا پارسا، تهران، قومس، ۱۳۷۵٫

تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاة، بی‌جا، دفتر نشر برگزیده، جمادی‌الأولى ۱۴۱۶ق.

الترابی، حسن و دیگران، الاسلامیون و المسألة السیاسیة (سلسلة کتب المستقبل العربی)، بیروت، مرکز دراسات الوحدة العربیة، ۲۰۰۴م.

جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، پاییز ۱۳۷۸٫

ـــــ ، اسلام و محیط زیست، قم، اسراء، ۱۳۸۶٫

الحر العاملی، وسائل الشیعة، تحقیق وتصحیح وتذییل الشیخ محمد الرازی و تعلیق الشیخ أبی الحسن الشعرانی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.

الحرانی، ابن شعبة، تحف العقول، تصحیح وتعلیق علی أکبر الغفاری، قم، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، ۱۴۰۴ق.

الحصفکی، علاءالدین، الدر المختار، بی‎جا، دار الفکر، ۱۴۱۵ق.

الحلی، العلامه الحسن بن یوسف، تحریر الأحکام، تحقیق ابراهیم البهادری باشراف الشیخ السبحانی، قم، مؤسسة الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۰ق.

الحلی، العلامه الحسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل‌البیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۱۷ق.

الحلی، المحقق، شرائع الإسلام، مع تعلیقات السید صادق الشیرازی، تهران، استقلال، ۱۴۰۹ق.

خامنه‌ای سیدعلی، أجوبة الاستفتاءات، بیروت، الدار الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۴۲۰ق.

خراسانی، وحید، توضیح المسائل، قم، مدرسه باقر العلوم(ع)، ۱۴۲۱ق.

ـــــ ، منهاج الصالحین، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.

الخشن، حسین، الاسلام و البیئة خطوات نحو فقه بیئی، بیروت، دارالهادی، ۱۴۲۵ق.

الخویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، قم، مکتبة الداوری، بی‌تا.

ـــــ ، منهاج الصالحین، بی‎جا، مدینة العلم، ۱۴۱۰ق.

الصدر، محمد باقر، الاسلام یقود الحیاة، المدرسة الاسلامیة، رسالتنا، قم، مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر، ۱۴۲۱ق.

ـــــ ، المدرسة الاسلامیة، السنن التاریخیة فی القرآن، المحنة، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۰ ق.

ـــــ ، المدرسة القرآنیة، قم، مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر، ۱۴۲۱ق.

ـــــ ، فلسفتنا، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۰۲ق.

الصدوق، الشیخ، علل الشرائع، تقدیم السید محمد صادق بحر العلوم، النجف الأشرف، منشورات المکتبة الحیدریة و مطبعتها، ۱۳۸۵ق.

طباطبائی، سیدعلی، ریاض المسائل، قم، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، ۱۴۱۴ق.

طباطبایی، سیدمحمّدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی‎تا.

طوسی، ابی‌جعفر محمدبن الحسن، تهذیب الأحکام، تحقیق وتعلیق سیدحسن موسوی خرسان، طهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۳۶۵٫

عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، تهران، مجد، ۱۳۸۸٫

الفهداوی، خالد سلیمان حمود، الفقه السیاسی الاسلامی، دمشق، دار الوائل، ۲۰۰۸م.

القرشی، باقر شریف، النظام السیاسی فی الاسلام، قم، دار الکتاب الاسلامی، ۱۴۱۱ق.

القرضاوی، یوسف، رعایة البیعة فی شریعة الاسلام، القاهرة، دار الشروق، ۱۴۲۱ق.

ـــــ ، غیر المسلمین فی المجتمع الاسلامی، القاهرة، مکتبة وهبة، ۱۴۱۳ق.

الکرکی الحلی، علی بن الحسین، جامع المقاصد، قم، مؤسسة آل‌البیت(ع)، ۱۴۰۸ق.

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تصحیح وتعلیق علی أکبر الغفاری، طهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۳۶۵ ش.

الگلپایگانی سیدمحمدرضا، توضیح المسائل، قم، دار القرآن الکریم، رمضان المبارک ۱۴۱۳٫

ـــــ ، هدایة العباد، قم، دار القرآن الکریم، جمادی‌الأولى ۱۴۱۳ق.

لیپست، سیمور مارتین، دایرة المعارف دموکراسی، سرپرستی ترجمه کامران فانی، نور الله مرادی، تهران، کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه، ۱۳۸۳٫

مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.

مصباح‌یزدی، محمدتقی و دیگران، ضمانتهای اجرای قانون اساسی و اجرای علنی حدود (نشستهای علمی ۲)، تدوین معاونت پژوهش مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۲٫

ـــــ ، نظریة سیاسی اسلام، نگارش کریم سبحانی، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تابستان ۱۳۸۰٫

مصطفوی، سیدمحمد، «حقوق الانسان؛ فلسفتها و مشکلات تطبیقها»، الحیاة الطیبه، شمارة ۱۲، ربیع الاول ۱۴۲۴ق.

مفید، محمدبن محمد نعمان، ذبائح أهل الکتاب، تحقیق الشیخ مهدی نجف، بیروت، دار المفید للطباعة والنشر و التوزیع، ۱۴۱۴ق.

النجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، تحقیق عباس القوچانی، بی‎جا، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۶۲٫

نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل، بی‎جا: مؤسسة آل‌البیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۰۹ق.

هدایات، سورحمن، التعایش السلمی بین المسلمین و غیرهم، القاهرة، دار السلام، ۱۴۲۱ق.

الهندی، الفاضل، کشف اللئام، قم، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، ۱۴۱۸ق.

یعقوب، احمدحسین، النظام السیاسی فی الاسلام، قم، مؤسسة انصاریان، ۱۴۱۲ق.

Miller, David, The Blackwell Encyclopaedia of Political Thought, Oxford, Blackwell, 1991.

 

 

چکیده

از جمله مشخصه‌های حکومت اسلامی، که آن را از سایر حکومت‌های سیاسی متمایز می‌سازد، اهداف و غایاتی است که بر اساس آن حکومت اسلامی شکل می‌گیرد. این مقاله با رویکرد نظری و تحلیلی، به بررسی حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی می‌پردازد. با توجه به هدف غایی، اهداف میانی و اهداف مقدمی حکومت اسلامی، نشان داده شده است که حکومت اسلامی در درون خود ماهیتی کاملاً حقوق بشری دارد و اساساً تحقق اهداف سه گانه مزبور در گرو تحقق حقوق متعالی بشر است.

کلید واژه‌ها: حکومت اسلامی، حقوق بشر، اهداف میانی اهداف مقدمی.

 

 

مقدمه

از دغدغه‌ها و چالش‌های اساسی فراروی حقوق بشر، بهره‌گیری از حکومت مطلوبی است که کارآمدی لازم را برای تحقق چنین حقوقی داشته باشد. توجه به اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره و دیگر نوشته‌هایی که حاکی از انعکاس دیدگاه صحیح در زمینه احکام و موازین الهی است، نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، حقوق بشر اسلامی در جامعه محقق نخواهد شد مگر آنکه حکومتی اسلامی در آن جامعه استقرار یابد. در این نوشتار، تلاش خواهد شد تا با توجه به محورهای اساسی حقوق بشر اسلامی که عمدتاً در اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره منعکس شده است، اهداف حقوق بشری حکومت اسلامی ترسیم شود.

نگاهی گذرا به اهداف تشکیل حکومت اسلامی نشان از آن دارد که در جای جای چنین حکومتی به حقوق بشر، توجه شده است. با توجه به اهداف حکومت اسلامی به راحتی می‌توان دریافت که تا چه میزان نگاه حقوق بشری اسلام در تشکیل حکومت، عمیق بوده است. البته می‌توان مشترکاتی را در میان اهداف حکومت اسلامی و سایر حکومت‌ها جست‌و‌جو کرد، اما نقاط تمایز اساسی‌ای نیز در این میان وجود دارد که می‌توان از همان نقاط تمایز به برتری حکومت اسلامی در مقایسه با سایر حکومت‌ها در خصوص تحقق حقوق بشر پی برد. بدیهی است که اهداف ترسیم شده برای حکومت اسلامی، مبتنی بر اصول انکارناپذیری در معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، جهان‌شناسی و انسان‌شناسی است که در حکومت‌های دیگر بدین شکل یافت نمی‌شود.

با توجه به توضیحات فوق می‌توان اهداف حکومت اسلامی را که می‌تواند ماهیت حقوق بشری حکومت اسلامی را نشان دهد، در سه محور اهداف عالی، میانی و مقدمی خلاصه کرد. در اینجا ابتدا درباره مفاهیم کلیدی این نوشتار توضیحی داده و آنگاه این سه محور به بحث گذاشته خواهد شد.

 

 

۱٫ مفهوم‌شناسی

در حال حاضر، هرگاه سخن از حقوق بشر به میان می‌آید، مراد آن دسته از حقوقی است که انسان صرفاً به جهت انسان بودن از آن بهرمند می‌شود، ۱ از این‌رو، کلیة افراد بشر به طور مساوی از چنین حقوقی برخوردار می‌گردند.۲ حقوق بشر با این نگاه و رویکرد، حقوقی است که برای هر فرد، حقی بنیادین یا طبیعی شمرده می‌شود. در صورتی که کشوری بخواهد در زمره آن دسته از کشورهایی قرار گیرد که تحت عنوان کشورهای متمدن از آنها یاد می‌شود، باید حقوق بشر در آن به صورتی بنیادین، ضروری و غیر قابل انکار وجود داشته و رعایت شود.۳ برداشت‌های فوق از مفهوم و ماهیت حقوق بشر، عمدتاً بر اساس نگاه اندیشمندان غربی به حقوق بشر مطرح شده است، اما اندیشمندان مسلمان نیز، با زاویه و نگرش خاصی به حقوق بشر توجه کرده و عنوان حقوق بشر اسلامی بر آن اطلاق می‌‌شود. در برداشت ‌صحیح از مفهوم حقوق بشر اسلامی، باید نکته هایی مدنظر قرار گیرد: نخست، آنکه حق و تکلیف دو واژة متضایف‌اند و هر یک از این دو، بدون دیگری مفهوم ندارد، ازاین رو هر جا حقی مطرح می‌شود، تکلیفی را نیز در پی دارد و بالعکس.۴ نکتة دیگر آنکه این حقوق در شریعت اسلام ریشه داشته و بر استنباط و اجتهادی مبتنی است که در فقه پویای اسلامی بر اساس منابع معتبر صورت می‌پذیرد.

برای تعریف حکومت اسلامی نیز ابتدا باید مفهوم حکومت را دریافت. حکومت۵ در اصطلاح عبارت است از: قدرت سیاسی سازمان‌یافته‌ای که به منظور برقراری نظم و امنیت در کشور، هدایت جامعه به سمت مطلوب، و سایر اهداف، با اِعمال اقتدار بر مبنای قانون و بر اساس ساختاری مشخص، به اجرای وظایف خود برای تحقق اهداف مورد نظر می‌پردازد. مراد از حکومت اسلامی نیز حکومتی است که اِعمال اقتدار آن در ساختاری معین، به منظور تحقق وظایف و اهداف بر اساس آموزه‌های اسلامی است. باید توجه داشت که اگر حکومتی صرفاً قوانینی وضع نماید که با احکام دین تعارضی نداشته باشد، حکومت اسلامی قلمداد نمی‌شود، بلکه باید اولاً: قوانین با توجه به موازین و چارچوب‌های کلی شریعت وضع شوند و ثانیاً: در مرحله اجرا نیز این قوانین بر احکام شریعت، منطبق بوده، توسط افراد ذی‌صلاح به اجرا درآیند.

۲٫ تعالی و کمال معنوی انسان؛ هدف غایی حکومت اسلامی

هدف اصلی و اولیه خداوند از خلقت هستی، نیل انسان به کمال نهایی خویش و مقام قرب الهی است، از این‌رو، هدف غایی و اصلی حکومت اسلامی نیز تعالی یافتن و نیل انسان‌ها به کمال ‌نهایی است و سایر اهداف حکومت اسلامی، ابزار لازم را برای نیل به این هدف غایی ذاتی فراهم می‌سازند. براساس آیه شریفه: «و جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند»،(ذاریات: ۵۶) حکومت اسلامی موظف است در راستای تحقق پرستش خداوند تمام تلاش خود را به کار برد، چرا که هدف از آفرینش عالَم، تحقق همین امر و در نتیجه، نیل به تعالی و کمال نهایی است. هدف مطلق و نهایی دین، نورانی شدن انسان‌ها و رسیدن آنان به شهود، لقاء‌الله و دارالقرار است و از این رو، قیام مردم به قسط و عدل و حتی عبادات، همگی اهداف نسبی و متوسط دین است. مسائل عبادی و سیاسی، وسایلی برای رسیدن فرد و جامعه به آن هدف نهایی است و همگی صراط و راهند، و راه هیچ‌گاه نمی‌تواند هدف نهایی باشد.۶

اساسی‌ترین نقطه افتراق حکومت‌های دینی و غیر دینی در همین هدف غایی نهفته است. در نظام‌های دموکراتیک غربی، در بهترین وضعیت خود، اهدافی مادی، هدف غایی حکومت در نظر گرفته می‌شود و تأمین نیازمندی‌های دنیوی شهروندان و سعادت ایشان در این راستا، در رأس برنامه‌ها قرار می‌گیرد، اما در حکومت اسلامی به مصالح مادی و معنوی انسان‌ها، توأمان توجه می‌شود.۷ و حتی از این بالاتر، در نظام اسلامی، ابعاد روحانی، معنوی و اُخروی در مقایسه با ابعاد مادی و دنیوی، اولویت دارند.۸

در حکومت اسلامی، تأمین اهداف میانی و مقدمی، برای این هدفِ عالی جنبه مقدمی دارد. براساس آیه شریفه: «پس باید پروردگار این خانه را عبادت کنند؛ همان کسی که آنها را از گرسنگی نجات داد و از ترس و نا ایمنی ایمن ساخت»،( قریش: ۳ و ۴) امر به عبودیت خداوند متفرع بر اطعام انسان‌ها توسط خداوند و برقراری امنیت در میان ایشان است. به عبارت دیگر، اگر عبودیت خداوند تحقق نیابد، اطعام انسان‌ها و برقراری امنیت در میان آنان نیز معنا نمی‌یابد.

۳٫ اهداف میانی حکومت اسلامی و حقوق بشر اسلامی

20,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله معزل حقوق بشر
 • مقاله دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر
 • مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری بر اساس اسناد بین المللی و منطقه ای
 • مقاله حقوق بشر در اسلام
 • مقاله حق توسعه و جهانشمولی حقوق بشر
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۱ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.