مقاله ساخت مقیاس سنجش‌ دنیاگرایی (مسد) براساس متون دینی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه هوش هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دختر رشته‌های تربیت بدنی و علوم تربیتی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق رابطه هوش هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دختر رشته‌های تربیت بدنی و علوم تربیتی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
مؤلفه‌های دنیاگرایی   ۴
۱٫ علایم روانی دنیا گرایانه- پرسش‌ها (۱ـ۱۰)   ۴
۲٫ گرایش‌های اجتماعی دنیاگرایانه ـ پرسش‌ها (۱۱-۲۴)   ۵
۳٫ عدم گرایش به عبودیت‌ ـ پرسش‌ها (۲۵-۳۷)   ۷
۴٫ تجمل‌‎‎گرایی ـ پرسش‌ها (۳۸-۴۵)   ۸
۵٫ عدم تعبد به احکام ـ پرسش‌ها (۴۶ـ۵۱)   ۱۰
۶٫ آخرت‌گریزی ـ پرسش‌ها (۵۲-۶۰)   ۱۰
الف) روایی محتوای «مسد»   ۱۱
ب) روایی سازه‎ای«مسد»   ۱۲
ج) اعتبار«مسد»   ۱۳
بحث و نتیجه‌گیری   ۱۹
پرسشنامه   ۲۳
منابع   ۲۸

منابع

ـ جوادی آملی،عبدالله، مبادی اخلاق، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۷٫

ـ جوادی آملی،عبد‌الله، انسان در قرآن، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجا، ۱۳۷۲٫

ـ الحرالعاملی، محمدبن‌الحسن، وسایل الشیعه، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، ۱۳۷۶ـ۱۳۸۹٫

ـ دستغیب، سیدعبدالحسین، قلب سلیم، قم، دارالکتاب، ۱۳۶۸٫

ـ دشتی، محمد، ترجمة نهج‏البلاغه امام علی‏علیه‏السلام، قم، مشهود، ۱۳۷۹٫

ـ طباطبایی، سیدمحمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، ترجمة سیدمحمدباقر موسوی‌همدانی، تهران، کانون انتشارات محمدی، چ‌سوم، ‌۱۳۶۳٫

ـ ایران‌نژاد‌پاریزی، مهدی، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، مدیران، ۱۳۷۸٫

ـ محمدی ری‎شهری، محمد، میزان الحکمه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چ‌چهارم، ۱۳۷۸٫

ـ کلینی،محمدابن یعقوب، اصول کافی، تهران، اسوه، ۱۳۷۲٫

مصباح، محمدتقی، راهیان کوی دوست، قم، مؤسسةآموزشی پژوهشی امام خمینی‌قدس‌سره، ۱۳۷۴٫

ـ مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتاب الاسلامیه. ج۲۶، ۱۳۶۶٫

ـ دشتی محمد‏، ترجمه‏نهج‏البلاغه‏امام‏علی‏علیه‏السلام(دشتی)، قم، موسسه انتشارات مشهور،‌ ۱۳۷۹٫

ـ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء، ۱۴۰۴ ق.

ـ صبحی‏صالح، نهج‏البلاغه، ناشر، مؤسسةدارالهجره، قم، مصحح، صبحی‏صالح، ج۱٫

ـ آلن، مری جی.ـ وندی، ام. ین، مقدمه‎ای بر نظریه‎های اندازه‎گیری، مترجم: علی دلاور، تهران، سمت،‌ ۱۳۷۴٫

ـ الآمدی التمیمی، عبدالواحد، غررالحکم و دررالکلم، بیروت، الاعلمی، ۱۴۰۷ق.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ساخت مقیاس سنجش دنیاگرایی (مسد) از دیدگاه اسلام انجام گرفته است. در این پژوهش با استفاده از آموزه‌‌های اسلام، پرسش‌نامه‌ای معتبر تهیه شده تا به منزلة یک مقیاس علمی، دنیاگرایی افراد را سنجده شود. در این زمینه، پرسش‌نامة ۶۰ ماده‌ای براساس مؤلفه‌های دنیاگراییِ استخراج‌شده از قرآن و روایات، تهیه و در سطح محدود به صورت پیش‌آزمون اجرا شد. ابتدا رَوایی محتوایی این مقیاس را ده تن از کارشناسان علوم اسلامی تأیید کردند و سپس پرسش‌نامة یاد‌شده، در جامعة آماری (دانشگاه علامه طباطبایی، مؤسسة امام خمینی و دفتر تبلیغات اسلامی) در نمونة آماری ۲۷۶ نفری اجرا شد. اعتبار آن با روش آلفای کرونباخ ۸۹۲/. و با روش دوباره‌سنجی از هم‌بستگی پیرسون برابر ۹۹/. و با روش تنصیفی از همبستگی۹۵۵/. برخوردار است. نتایج پژوهش در گروه نمونه نیز نشان می‌دهد که دنیاگرایی در افراد مجرد، بیش از افراد متأهل و در افراد دانشگاهی، بیش از افراد حوزوی است.

کلیدواژه‌ها: دنیاگرایی، مقیاس، اسلام، علایم روانی دنیاگرایی، علایم اجتماعی دنیا‌گرایی.

 

مقدمه

با مروری بر آیات و روایات و همچنین، تعاریف دانشمندان علوم دینی دربارة دنیاگرایی، روشن می‌شود که «دنیاگرایی، یعنی محبت استقلالی به‌دنیا داشتن؛ به‌گونه‏ای‌که انگیزه و محرک رفتار انسان و غایت فعالیت‌های او دنیا باشد». دنیاگرا کسی است که فراتر از دنیای محسوس و لذتهای حسی چیزی را قبول ندارد؛ انگیزة اصلی فعالیتهای خارجی و ذهنی او دنیاست و غایتی فراتر از دنیا را درنظر ندارد؛ درنتیجه، از یاد خدا و آخرت غافل است و به‌تعبیر قرآن کریم که فرمود: «روی‌گردان باش از کسی که از یاد ما روی‌گردان شد و اراده نکرد مگر زندگی دنیا را؛ و این دنیا، نهایت علم اوست»(نجم:۳۰)، دنیاگرا تنها زندگی دنیوی را برگزیده‏ و شعاع علم او فراتر از دنیای محسوس را شامل نمی‏شود. به‌تعبیر دیگر قرآن کریم، «و همچون حیوانات به تمتع، شهوت‌رانی و شکم‌چرانی‌ می‌پردازند و جایگاه آنها در آتش است»(محمد(ص):۱۲) و معتقدند: «زندگی ما جز همین نشئة دنیا و مرگ و حیات طبیعت نیست و جز دنیا، کسی ما را نمی‏میراند»(جاثیه:۲۴). بنابراین، دل‌خوشی این افراد بستگی به فراهم بودن نعمت‌های مادی دارد و اندوه آنان، به‌دلیل ازبین رفتن دنیاست. محرک هیجانات، رفتارها و حرکات و سکنات آنها دنیاست و فکر و ذکر آنها، در چهارچوب دنیای محسوس دور می‏زند. آخرت را یا قبول ندارد و یا از آن غافل‌اند؛ چنین افرادی، دنیاگرا بوده و این ویژگی ناپسند آنها را «دنیاگرایی» می‏نامند.

دربارة پیشینة تحقیق باید گفت: مطالعات و پژوهش‌های توصیفی قابل ملاحظه‌ای دربارة دنیاگرایی و آثار و پیامد‌های‌ آن انجام شده‌ است، اما هیچ‌گونه «مقیاسی» برای سنجش «دنیاگرایی» ساخته نشده ‌است.این پژوهش، نخستین کاری است که در این زمینه انجام شده است. این منابع بیشتر صبغة اخلاقی دارند و یا در منابع تفسیری قرآن یافت می‌شوند.۱

دربارة ضرورت این پژوهش باید گفت: برای تجزیه و تحلیل و بررسی اثرات دنیاگرایی به‌روش عینی و عملیاتی و عرضة آن در مجامع علمی، ضرورت تهیة مقیاس سنجش دنیاگرایی، نمود می‌یابد.

نوآوری این پژوهش، ترجمه و برگردان یکی از معارف ارزشمند اسلامی (دنیاگرایی) به زبان علم تجربی است. این اقدام می‌تواند زمینه را برای به‌صحنه آوردن مطالب عمیق و حقایق دقیق، اما کلی و کیفی دینی، به مجامع ظریف، جزئی و کمی دانشگاهی فراهم سازد. پرسش‌نامه و مقیاس‌های کمی، زبان مشترکی است که برای همة دانشمندان تجربی قابل فهم است و براساس گفتار نورانی رسول گرامی اسلام‌صلی‌الله‌علیه‌و‌‌آله‌وسلم که فرمود: «ما گروه انبیا با مردم به‌اندازة عقلشان سخن می‌گوییم»، ضرورت دارد زمینة تهیة پرسش‌نامه برای تمام معارف و آموزه‌هایی که امکان کمی شدن در آنها وجود دارد، فراهم گردد تا حقیقت اسلام به‌زبان تجربی در فضاهای آکادمیک وارد شود. «مسد» گامی است بسیار کوچک در این مسیر بسیار باعظمت که امید است مورد نظر حضرت ولی‌عصرعجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف قرار گیرد.

در این پژوهش می‌خواهیم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم: آیا می‌توان مقیاسی برای دنیاگرایی ساخت که از اعتبار و رَوایی مناسبی برخوردار باشد؟ آیا دنیاگرایی با نوع تحصیلات (حوزوی ـ دانشگاهی)، وضعیت تأهل و وضعیت اقتصادی، رابطه دارد؟ آیا بین دنیاگرایی و جنسیت، رابطه وجود دارد؟

برای تهیة «مسد»، نخست با بررسی دیدگاه‌های اندیشمندان اسلامی، تعریفی دقیق از دنیاگرایی به‌دست آمد؛ سپس با استفاده از برنامه نرم‌افزاری نور ۵/۲ (جامع الاحادیث) ـ که دربردارندة مهمترین منابع اسلامی در زمینة موضوعات گوناگون ازجمله روایت و تفسیر است و متن ۴۴۲ جلد و ۱۸۷ عنوان از منابع اسلامی، از ۹۰ نویسندة معتبر در آن قرار دارد‌ ـ ویژگی‌های دنیاگرایان با جست‌و‌جوی کلمة «اهل دنیا» استخراج شد که ۵۲۸ مورد از این واژه در برنامة «نور ۵/۲» در روایات متعدد تکرار شده بود. تمام این موارد مطالعه شد و روایاتی که در تبیین ویژگی‌های دنیاگرایان بود، انتخاب و به یادداشت منتقل شد؛ در مرحلة بعد روایات تکراری حذف گردید.

سپس در قرآن کریم، کلمة «دنیا» جست‌و‌جو و موارد متناسب با موضوع، انتخاب شد. در قرآن کریم، ۱۱۵ بار واژة دنیا تکرار شده است که از بین تمام این آیات، آیاتی را که به ویژگی‌های دنیا گرایان مرتبط بود، انتخاب و به یادداشت منتقل شد و در پایان، همة آیات و روایات یادداشت‌شده، چاپ شدند. سرانجام، با بررسی‎های متعدد بر روی اطلاعات به‌دست‌آمده، ویژگیهای دنیاگرایان در شش محور جمع‌بندی شد. از این محورها را مؤلفه‌های دنیاگرایی می‌نامیم. سپس برای هریک از مؤلفه‌ها خورده‌آزمونی برای هریک از مؤلفه‌ها تهیه شد که تمام پرسش‌های آنها، به‌صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم، برگرفته از آیات و روایات است.

مؤلفه‌های دنیاگرایی

از بررسی منابع، به‌دست آمد که دنیاگرایی از شش مؤلفه تشکیل شده است که برای سنجش آنها، خرده‌آزمون‌هایی تهیه شد. در این قسمت، تمام مؤلفه‌ها و پرسش‌هایی که آنها را می‌سنجند، مشخص شده‌اند.

۱٫ علایم روانی دنیا گرایانه- پرسش‌ها (۱ـ۱۰)

این مؤلفه‌ دربردارندة موادی درخصوص احساسات افراد دربارة برخی از ویژگی‎های روحی، مانند بی‌صبری، ناخشنودی از وضعیت زندگی، کم‌ظرفیتی، خودپسندی، خودنمایی، خودبرتربینی و نگرانی است. یکی از مستندات این مؤلفه، حدیث شریف معراج است. در این حدیث شریف، خداوند متعال به رسول گرامیش می‌گوید: «ای احمد! به دنیا و اهلش بغض داشته باش و به آخرت و اهلش محبت داشته باش». رسول خداصلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم عرض می‌کند: «ای پروردگار من! اهل دنیا و اهل آخرت چه کسانی‌اند». خدای متعال می‌گوید: «اهل دنیا کسانی‌اند که خوردن، خندیدن، خواب و غضب آنها بسیار است؛ رضایت آنها اندک است؛ آمال و آرزوهای طولانی دارند، در‌حالی‌که مرگ آنها نزدیک است؛ از نفس خود حسابرسی نمی‌کنند. نفع اهل دنیا به دیگران، کم است؛ زیاد سخن می‌گویند. ترسشان از خدا اندک است، و سرخوشی و شادی آنها هنگام غذاخوردن، بسیار است. به‌درستی که اهل دنیا هنگام فراوانی نعمت، شکر نمی‌کنند و هنگام نزول بلا صبر نمی‌کنند». رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض می‌کند: «ای پروردگار من! آیا غیر از این عیب‌ها، عیب دیگری برای اهل دنیا وجود دارد». خداوند متعال می‌فرماید: «ای احمد! عیب اهل دنیا بسیار زیاد است؛ در آنها جهل و حماقت وجود دارد؛ آنها نزد خود جز عقلایند، درحالی‌که در نزد عارفان جز و افراد احمق به‌شمار می‌آیند».۲

نمرة بالا در این خرده‌آزمون، از همین اختلالات حکایت می‌کند که همة آنها از عدم توجه کافی به مبدأ و معاد و شناخت نادرست از جهان هستی و خود محوری ناشی می‎شود. نمرة پایین در این خرده‌آزمون، نشان‌دهندة تواضع، اطمینان و آرامش روحی، صبر و بردباری، و شرح صدر است. البته چون این ویژگی‌ها تشکیکی، و از حیث شدت و ضعف، دارای مراتب‌اند، هر فرد، درجه و مرتبه‌ا‌ی خاصی از دنیاگرایی دارد. درادامة حدیث شریف معراج، پس از شمارش ویژگی اهل دنیا، به ویژگی گروه مقابل آنها پرداخته می‌شود. ایشان کسانی که در نمرة دنیاگرایی، پایین‌ترین نمره را به دست می‌‌آورند و در این حدیث شریف، به آنها اهل آخرت یا آخرت‌گرا گفته می‌شود. خداوند دربارة این گروه می‌فرماید: «ای احمد! اهل خیر و اهل آخرت چهرة تکیده، حیای بسیار و حماقت اندک دارند؛ نفع آنها بسیار و مکر و نیرنگشان اندک است. مردم از دست آنها در آسایش و راحت‌اند و نفس خودشان ـ از شدت فعالیت و مراقبت ـ در سختی به‌سر‌می‌برد، گفتار آنها سنجیده است و خود را محاسبه و سرزنش می‌کنند چشم آنها می‌خوابد، ولی دل آنها بیدار است چشمشان از ترس خدا گریان و دل آنها ذاکر است، هنگامی که مردم از غافلین نوشته شوند، آنها را از ذاکرین می‌نویسند در آغاز نعمت حمد می‌کنند و در پایان آن شکر. دعایشان نزد خدا بالا می‌رود و کلامشان شنیده می‌شود. هیچ چیز حتی برای یک چشم به‌هم زدن، آنها را از یاد خدا غافل نمی‌کند. نمی‌خواهند زیاد غذا بخورند و زیاد سخن بگویند و زیاد لباس بپوشند. از زمانی که پروردگار خویش را شناخته‌اند، غذا گوارایشان نیست و از هنگامی که گناهان خویش را شناخته‌اند، هیچ مصیبتی آنها را به خود مشغول نساخته‌است. برای خطاهای خود گریه می‌کنند. نفس خود را به‌زحمت می‌افکنند و راحت نمی‌سازند؛ راحت شدن اهل بهشت در مرگ است.۳

۲٫ گرایش‌های اجتماعی دنیاگرایانه ـ پرسش‌ها (۱۱-۲۴)

به این دلیل که دنیاگرایان به ظواهر و زرق‌وبرق دنیا محبت استقلالی دارند، این ویژگی آنها در ارتباطات اجتماعی، به صورت خضوع دربرابر متمولین و صاحبان منصب و مقام، فخرفروشی به امکانات مادی، انحصارطلبی، ناسپاسی، عدم ‎گذشت، بدبینی و حرکات نمایشی بروز و ظهور می‌یابد و نمرة بالا از همین ویژگیها حکایت می‌کند. در حدیث معراج دربارة گرایش اجتماعی اهل دنیا می‌خوانیم: «اهل دنیا اگر به کسی بدی کند، از او عذرخواهی نمی‌کند و اگر کسی از او عذرخواهی کند، عذر او را نمی‌پذیرد. کارهای زیاد و خوب مردم در نظر او اندک است. خود را برای کارهایی که انجام نداده، ستایش می‌کند و ادعای صفات و فضایلی می‌کند که برای او نیست. دربارة چیز‌هایی سخن می‌گوید که به آن منت می‌گذارد. بدی‌های مردم را ذکر و خوبی‌های آنها را پنهان می‌کند. دربرابر کسی که از او علم آموخته‌ است، تواضع نمی‌کند».۴ حضرت علی علیه‌السلام در مورد علت و فلسفة کرنش اهل دنیا برای صاحبان دنیا می‌فرماید: «کسی که دنیا در دیده‏اش بزرگ جلوه کند و ارزش و اعتبار دنیا در دلش فراوان گردد، دنیا را بر خدا مقدّم شمارد و جز دنیا به چیز دیگری نپردازد و بنده دنیا گردد»؛۵ «هرکس به چیزی عشق ناروا ورزد، نابینایش می‏کند و قلبش را بیمار می‌سازد؛ با چشمی بیمار می‏نگرد و با گوشی بیمار می‏شنود. خواهش‏های نفس، پردة عقلش را دریده، دوستی دنیا دلش را میرانده است. شیفتة بی‌اختیار دنیا و بردة آن و بردة کسانی است که چیزی از دنیا در دست دارند. دنیا به هر سو برگردد، او نیز بر‌می‏گردد. هرچه هشدارش دهند، از خدا نمی‏ترسد و از هیچ پنددهنده‏ای شنوایی ندارد.۶ از این گفتار امام علی علیه‌السلام به‌خوبی تملق، کرنش، تواضع و بی‌اختیاری دنیاگرایان دربرابر صاحبان قدرت و مال و جاه روشن می‌گردد؛ چون ویژگی دنیاگرا، پرستش دنیا و دنیاداران است؛ آنجا که فردی را مشاهده می‌کنند که از تنعمات دنیا چیزی در دست ندارند، به او بی‌رغبت و بی‌اعتنایند و حتی به دیدة تحقیر به او می‌نگرند؛ میل به ارتباط با او ندارند و از او کناره می‌گیرند؛ هرچند که او از افراد متقی و پارسا، و دارای فضایل برجستة معنوی باشد. مبنای تعامل اهل دنیا با مردم در دادوستد، ازدواج، ارتباط، فعالیت سیاسی و اجتماعی، انتخاب رشتة تحصیلی و شغل، براساس محبت دنیا و اصل قرار دادن آن شکل می‌گیرد. دربرابر، ‌چنان‌که در حدیث قدسی آمده است: «اهل آخرت؛ مردم در نظرشان مردگان‌اند (یعنی آنها را نه منشأ عزت خود می‌دانند که برای دنیا دربرابر آنها تملق بگویند و خود را دربرابر آنها نیازمند فرض کنند، و نه آنها را منشأ ذلت خود می‌دانند که دربرابر آنها احساس ترس و حقارت داشته باشند و خدا در نظر آنها زندة قیوم و کریم است (او را مؤثر حقیقی در عالم هستی می‌دانند و بس. تنها منشأ عزت و ذلت را هم او می‌دانند). در قلب آنها کوچک‌ترین دل‌مشغولی به مخلوقین یافت نمی‌شود (یعنی به تکلیف خود عمل می‌کنند و مدح و ذم مردم، محاسبات آنها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد».۷

هر کس دربرابر معبود خود، خاضع است؛ پس دنیاگرایان دربرابر دنیا و هر کس که بهره‌ای از دنیا دارند، خضوع و خشوع دارند و آخرت‌گرایان مؤمن که شدیدترین محبت آنها برای خداست، ‌در برابر او و کسانی که به او ایمان دارند، متواضع‌اند.این واقعیت را، هم از کلام علی‌علیه‌السلام که دربارة دنیاگرایان بیان شده ‌بود، می‌توان به‌دست آورد و هم از این آیة شریفه که می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‏اید! هرکس از شما، از آیین خود بازگردد، به خدا زیانی نمی‏رساند؛ خداوند گروهی را می‏آورد که آنها را دوست دارد و آنان (نیز) او را دوست دارند؛ دربرابر مؤمنانْ متواضع و دربرابر کافرانْ سرسخت و نیرومندند. آنها در راه خدا جهاد می‏کنند و از سرزنش هیچ سرزنش‌کننده‌ای هراس ندارند» (مائده:۵۴). نمرة پایین و یا کسب نکردن نمره در این خرده‌آزمون، نشان‌دهندة از گذشت، تواضع و خوش‌بینی فرد است و نیز نشان می‎دهد که از نظر چنین فردی، غنی و فقیر یک‌سانند؛ زیرا این‌گونه افراد، ارزش را در مسائل مادی نمی‎بیند و در برابر تمام ستمدیدگان و مسلمانان در دورترین نقاط دنیا، احساس مسئولیت می‎کنند؛ چون رضایت معبود و محبوبشان را در آن می‌بینند؛ و نیز در انجام تکلیف الهی، موافقت و مخالفت دیگران برایشان اهمّیتی ندارد (و لا یَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ) و هیچ‌گاه، به‌دلیل حرف دیگران، هزینه‌های بیجا نمی‌کند؛ چرا که دیگران را منشأ اثر نمی‌دانند.

۳٫ عدم گرایش به عبودیت‌ ـ پرسش‌ها (۲۵-۳۷)

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله معاد ‌جسم عنصری (دلایل نقلی و نقد دیدگاه‌های رقیب)
 • مقاله سکولاریسم و‌ آسیب‌ شناسی فرهنگی و اجتماعی نسل‌ ها
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.