مقاله نقد دیدگاه تاریخى یک شرق شناس


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نقد دیدگاه تاریخى یک شرق شناس  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله نقد دیدگاه تاریخى یک شرق شناس  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۵
مقدمه    ۶
۱٫ دسته بندى شرق شناسان از لحاظ بى طرفى یا اعمال تعصب    ۷
۲٫ دسته بندى شرق شناسان از لحاظ گرایش به برخى از فرقه ها و گروه هاى مذهبى و سیاسى در تاریخ اسلام    ۸
الف. هنرى لامنس۱۰ کیست؟    ۹
آثار لامنس در زمینه سیره نبوى    ۱۰
آثار لامنس درباره تاریخ آغاز خلافت اموى    ۱۱
تحقیقات لامنس پیرامون اسلام و تاریخ سوریه    ۱۱
ب. دیدگاه صاحب نظران درباره لامنس    ۱۲
۱ . سیدغلامرضا سعیدى    ۱۲
۲ . احمد محمد شاکر    ۱۳
۳ . دکتر محمد البهیى    ۱۳
۴٫ دکتر عبدالحلیم محمود    ۱۴
۵٫ جرج جرداق    ۱۴
۶٫ عبدالرحمن بَدَوى    ۱۶
ج. دیدگاه خصمانه درباره پیشوایان بزرگ اسلام    ۱۷
۱ . على(علیه السلام)    ۱۷
الف. تهمت بى تدبیرى و ضعف اراده:    ۱۷
ب. تهمت سبک سرى و شوخ طبعى:    ۲۰
۲ . امام حسن(علیه السلام)    ۲۲
۳ . امام حسین(علیه السلام)    ۲۴
نتیجه بحث    ۲۷
کتاب نامه    ۲۸

منابع

۱٫ نهج البلاغه، تحقیق صبحى صالح.

۲٫ ابن ابى الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهر، داراحیاء الکتب العربیة (بى تا).

۳٫ ابوالفرج اصفهانى، مقاتل الطالبین، تحقیق احمد صقر، چاپ دوم، قم، منشورات الشریف

الرضى، ۱۳۷۴٫

۴٫ ابوخلیل، شوقى، الاسلام فى قفص الأتهام، چاپ پنجم، دمشق، دارالفکر، ۱۹۹۸ م.

۵٫ البهى، محمد، الفکر الاسلامى الحدیث و صلته بالأستعمار الغربى، چاپ ششم، بیروت، دارالکفر،

۱۹۷۳ م.

۶٫ بدوى، عبدالرحمن، فرهنگ کامل خاورشناسان، ترجمه شکرالله خاکرند، چاپ اول، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، ۱۳۷۵٫

۷٫ جرداق، جرج، ألامام على صوت العدالة الانسانیة، بیروت، منشورات دارمکتبة الحیاة، ۱۹۷۰ م.

۸٫ حسینى طباطبایى، مصطفى، نقد آثار خاورشناسان، چاپ اول، تهران، انتشاران چاپخش، ۱۳۷۵٫

۹٫ دسوقى، محمد، سیرتاریخى و ارزیابى اندیشه شرق شناسان ترجمه دکتر محمد رضا افتخار زاده، چاپ اول، تهران، نشر هزاران، ۱۳۷۶٫

۱۰٫ دینیه، اتیین، محمد رسول الله، ترجمه دکتر عبدالحلیم محمود و دکتر عبدالحلیم محمد، قاهره، دارالمعارف، ۱۹۶۶ م.

۱۱٫ زمانى، احمد، حقایق پنهان (پژوهشى از زندگانى سیاسى امام حسن مجتبى(علیه السلام))، چاپ دوم، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، ۱۳۷۸٫

۱۲٫ سبط ابن الجوزى، یوسف بن فرغلى، تذکرة الخواص، نجف، منشورات المکتبة الحیدریة،

۱۳۸۳ ق.

۱۳٫ سیوطى، جلال الدین، تاریخ الخلفاء، چاپ سوم، قاهره، مطبعة المدنى، ۱۳۸۳ ق.

۱۴٫ شرق شناسان، دایرة المعارف الاسلامیه، بیروت، دارالمعرفة (بى تا).

۱۵٫ شیخ مفید، محمد بن نعمان، الأرشاد فى معرفة حجج الله على العباد، قم، مکتبة بصیرتى، (بى تا).

۱۶٫ صَبّان، محمد، اسعاف الراغبین، در حاشیه نور الأبصار.

۱۷٫ صدوق محمد بن على بن بابویه، الأمالى، قم، المطبعة الحکمة، ۱۳۷۳ ق.

۱۸٫ طبرى، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، بیروت، دارالقاموس الحدیث، (بى تا).

۱۹٫ مسعودى، على بن الحسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق اسعد داغر، چاپ اول، بیروت، دارالأندلس، ۱۳۸۵ ق.

۲۰٫ نصر، سید حسین، قلب اسلام، ترجمه مصطفى شهرآیینى، چاپ اول، تهران، انتشارات

حقیقت، ۱۳۸۳٫

۲۱٫ یعقوبى، احمد بن ابى واضح، تاریخ یعقوبى، نجف، منشورات المکتبة الحیدریة، ۱۳۸۳ ق.

مقالات

سعیدى، سید غلامرضا، اسلام و مستشرقین، محمد خاتم پیامبران، (مجوعه مقالات، ج ۲)، تهران، حسینیه ارشاد، ۱۳۴۸٫

چکیده

عرصه شرق شناسى و شرق شناسان، عرصه اى گسترده است و ابعاد گوناگون و متعدد دارد. بررسى میزان بى طرفى شرق شناسان و میزان اعتبار دیدگاه هاى آن ها، و نیز دسته بندى آن ها از این نظر، یکى از این ابعاد است. بى شک گروهى از آنان نسبت به اسلام دیدگاه منفى و مغرضانه دارند، و از این نظر، بررسى هاى آن ها همواره آمیخته با غرض ورزى و حق کشى و وارونه سازى نسبت به اسلام است.

یکى از سرشناسان این گروه، هنرى لامنس، کشیش بلژیکى است. دیدگاه او در تاریخ اسلام بسیار مغرضانه و دور از منطق و روش علمى است. از سوى دیگر، او از نویسندگان دایرة المعارف الاسلامیه است و آثار و نظریاتش، بسیار مطرح مى باشد. از این رو، در این مقاله دیدگاه تاریخى وى مورد نقد و بررسى قرار مى گیرد.

کلید واژگان: شرق شناسى، شرق شناسان، تاریخ، هنرى لامنس خاورشناس، بنى امیه، امیرمؤمنان على(علیه السلام)، امام حسن(علیه السلام)، امام حسین(علیه السلام).

مقدمه

عرصه شرق شناسى و شرق شناسان، عرصه اى بسیار گسترده است و ابعاد وجوانب متعدد و دامنه دار دارد که مطالعه و بررسى همه جانبه آن ها، فرصت بسیار، کوشش و پژوهش دامنه دار و انس و آشنایى عمیق با این عرصه را مى طلبد. برخى از ابعاد گسترده این مقوله را ـ که هر کدام مستقلا در خور پژوهش و بررسى است ـ ،۲ مى توان فهرستوار چنین یاد کرد:

ـ سابقه تاریخى شرق شناسى و نقطه آغاز آن;

ـ آیا شرق شناسى یک مکتب و گرایش، یعنى نتیجه محور است یا یک رشته علمى و موضوع محور؟

ـ مراحل شرق شناسى;

ـ گستره موضوعى فعالیت ها و مطالعات شرق شناسان (همچون تاریخ اسلام و سیره نبوى، ملل و نحل، تمدن و فرهنگ اسلامى، آداب و سنن مسلمانان، فقه، تفسیر، عقاید اسلامى، ملل و اقوام مسلمان، و دولت هاى اسلامى و …);

ـ خاستگاه هاى جغرافیایى گوناگون شرق شناسان;

ـ گرایش هاى اعتقادى آنان;

ـ میزان ارزش و اعتبار مطالعات هر یک از آنان;

ـ میزان تأثیرگذارى مطالعات و دیدگاه هاى شرق شناسان، بهویژه مؤلفان دایرة المعارف هاى اسلامى که نظریه هاى آنان پایه داورى محافل علمى غربیان در این زمینه را تشکیل مى دهد;

ـ عکس العمل مسلمانان در برابر انبوه فعالیت هاى شرق شناسى آنان طى چندین قرن.

در این پژوهش، دو امر از باب مقدمه اهمیّت دارد:

۱٫ دسته بندى و گروه بندى شرق شناسان از لحاظ بى طرفى و نیز اعتبار کار آنان از لحاظ اطلاعاتشان در مورد مباحث مربوط به شرق;

۲٫ گرایش بعضى از آنان به برخى از فرقه ها و طوایف مذهبى و سیاسى در تاریخ اسلام (مانند خوارج، بنى امیه، صوفیه و …).

۱٫ دسته بندى شرق شناسان از لحاظ بى طرفى یا اعمال تعصب

چنان که یک پژوهشگر معاصر سورى بررسى کرده،۳ به یک اعتبار مى توان شرق شناسان را به سه دسته مهم تقسیم کرد:

الف. شرق شناسان جنجالى و متعصب. این گروه، اتهام هاى فراوان بى اساس به اسلام وارد کرده و به جاى بررسى علمى، به حق کشى و تعصب ورزى کشانده شده اند. از این رو، آثار ایشان فاقد ارزش علمى است. افرادى مانند: مارگولیویس، ژولیوس و لهاوزن، ویلیام مور، نورمان دیال، مویر، درمنگهام و هاملتون گیپ را باید در این گروه قرار داد.

ب. شرق شناسان خوش بین و میانه رو (گرچه این اصطلاح با موضع گیرى ها و دیدگاه هاى آنان چندان منطبق نمى باشد.) هر چند این گروه، تعصب و حق کشى گروه نخست را ندارند،

اما عیب کار آنان شناخت ناقص و اطلاعات محدود بسیارى از آنان در مورد شرق و به ویژه اسلام و مسلمانان مى باشد. آنان گاهى کارهاى مفید و مثبتى انجام داده اند، اما دچار اشتباه ها

و داورى هاى خطاى ناخواسته شده اند. شرق شناسانى مانند کیتانى، گوستاولوبون و کارل بروکلمان را مى توان در این گروه جاى داد.

ج. شرق شناسان با ا نصاف، حقیقت جو و مطّلع. این گروه از شرق شناسان توانسته اند حقیقت و ابعاد درونى اسلام را به درستى بشناسند و نوشته ها و دیدگاه هاى منصفانه اى از خود بر جاى گذارند. شرق شناسانى مانند بانو دکتر لورا و یشیا واگلیرى، بانو دکتر. س. زیگرید هونکه، گوته، توماس کارلایل، بودلى، تولستوى، لامارتین و فیلسوف شهیر برناردشاو، از این گروه به شمار مى روند. برخى از ایشان در پرتو حق جویى، بررسى هاى عمیق، و دورى از تعصب و پیش داورى، سرانجام به آیین اسلام گروش پیدا کرده و مسلمان شده اند; افرادى همچون: لئوپولدوایس، اتیین دینیه، لرد هندلى، رینیه جنیو و دکتر گرینیه.

اما با وجود چنین گروه بندى اجمالى، رویکرد اکثریت قریب به اتفاق غربى ها، خصومت و موضع گیرى منفى در مورد اسلام مى باشد. در یک نگاه کلى، شرق شناسى در بسیارى از عرصه ها، در واقع شبکه فرهنگى استعمار به شمار مى رود. و اگر گفته شده است: «شرق شناسى انگلى است روییده بر ریشه استعمار»، براین اساس است.

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.