مقاله وضعیت شیعیان مصر در عصر صلاح‏الدین ایوبى


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله وضعیت شیعیان مصر در عصر صلاح ‏الدین ایوبى  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله وضعیت شیعیان مصر در عصر صلاح‏الدین ایوبى  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۳
مقدمه    ۴
۱-تشیع در شمال افریقا (مصر) پیش از صلاح‏الدین ایوبى    ۵
۲ -حضور اسماعیلیه در مصر    ۷
۲ ـ ۱٫ مهم‏ترین اقدامات فاطمیان    ۸
۲ ـ ۲٫ سقوط فاطمیان در مصر    ۹
-۳صلاح‏الدین ایوبى در یک نگاه    ۱۰
-۴اقدامات صلاح‏الدین ایوبى در براندازى مذهب شیعه    ۱۱
۴ ـ ۱٫ اقدامات صلاح‏الدین در تضعیف تشیع در عصر وزارت    ۱۲
۴ ـ ۲٫ پایان دولت فاطمى و آغاز حکومت صلاح‏الدین    ۱۵
۴ ـ ۳٫ صلاح‏الدین ایوبى و مبارزات او با مذهب تشیع در عصر حکومتش    ۱۵
۴ ـ ۳ ـ ۱٫ برخورد نظامى و سرکوب حرکت‏هاى شیعى    ۱۶
۴ـ ۳ ـ ۲٫اقدام فرهنگى    ۱۸
الف. حمایت از علماى (اهل تسنن):    ۱۹
ب -تأسیس و رونق بخشیدن به مدارس علمیه اهل تسنن    ۲۱
ج. از بین بردن مراکز علمى فاطمیان و مبارزه با برگزارى مراسم شیعى    ۲۲
نتیجه    ۲۳
منابع    ۲۵

منابع

ـ ابن اثیر، محمد بن عبدالکریم شیبانى، الکامل فى التاریخ، بیروت، دار احیاء التراث العربى، ۱۴۰۸ق.

ـ ابن تغرى بردى، ابوالمحاسن یوسف، النجوم الزاهره فى ملوک مصر و القاهره، قاهره، ۱۳۷۵م.

ـ ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادى، تهران، ۱۳۵۹٫

ـ ابن خلّکان، وفیات الاعیان، تصحیح احسان عباسى، بیروت، ۱۹۷۷ م.

ـ ابن شداد، بهاءالدین، النوادر السلطانیه، تحقیق جمال‏الدین، قاهره، مکتبة الخانجى، ۱۹۹۴ م.

ـ ابن مأمون، جمال‏الدین ابوعلى موسى، اخبار مصر، تصحیح ایمن فؤاد، قاهره، المعهد العلمى الفرشى، ۱۹۸۳م.

ـ ابن مسیر، محمد بن على بن یوسف، اخبار مصر، تصحیح ایمن فؤاد، قاهره، المعهد العلمى الفرشى للاثار الشرقیه، ۱۹۸۱ م.

ـ ابن واصل، مفروج الکروب فى اخبار بنى ایوب، قاهره، ۱۹۵۳م.

ـ ایوبیان، عبیداللّه‏، نقش قهرمان شرق در پیشگاه تاریخ، تهران، کتاب‏فروشى سعدى تهران.

ـ جمعى از نویسندگان، تاریخ تشیع، زیر نظر سیداحمدرضا خضرى، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۴٫

ـ رحیم‏زاده، مهدى، جنگ‏هاى صلیبى، تهران، ۱۳۳۴٫

ـ سلطان عبدالنعیم، المجمعه المصرى فى العصر الفاطمى، قاهره، دارالمعارف، ۱۴۰۵ ق.

ـ شهاب‏الدین یاقوت بن عبداللّه‏ حموى، معجم المؤلفین، بیروت، دار صادر، بى‏تا.

ـ شهروزى، شم‏الدین محمد بن محمود، نزهة الارواح و روضة الافراح فى تاریخ الحکماء و الفلاسفه، ترجمه ضیاءالدین درّى، تهران، چاپخانه دانش، ۱۳۱۶٫

ـ شیخ قاسم الشماعى الرفاعى، بعلبک فى التاریخ، بیروت، ۱۴۰۴ ق.

ـ صنهاجى، ابوعبداللّه‏ محمد، اخبار ملوک بنى عبید و سیرتهم، تحقیق جلول احمد البدوى، الجزایر، المؤسسة الوطنیه، ۱۹۸۴ م.

ـ طقّوش، محمد سهیل، دولت ایّوبیان، ترجمه عبداللّه‏ ناصرى، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۴٫

ـ عبداللطیف، حمزه، الحرکة الفکریة فى المصر العصرین ایّوبى و المملوکى، قاهره، ۱۹۰۶م.

ـ ـــــــــــــــ، الحرکة الفکریة فى مصر العصرین ایوبى و المملوکى، وزارة الثقافه و الارشاد القومى، المؤسسة المصریة العامه، بى‏تا.

ـ عبده، قاسم، ماهیة الحروب الصلبیه، کویت، المجلس الوطنى، ۱۴۱۰ ق.

ـ فلیپ، تاریخ عرب، ترجمه محمد سعیدى، تهران، ۱۹۵۹م.

ـ قبادیانى، ناصرخسرو، سفرنامه، تحقیق محمود بیرسیاقى، تهران، ۱۳۷۰٫

ـ مردوخ، محمد، تاریخ کرد و کردستان، تهران، ۱۳۲۶٫

ـ مصرى، عبدالرحمن بن عبداللّه‏، فتوح مصر و اخبارها، قاهره، ۱۴۱۱ق.

ـ معررى سامى، قاموس الاعلام، استانبول، ۱۸۸۱ م.

ـ مقریزى، احمد بن على، اتعاظ الحنفاء باخبار الائمه الفاطمیین الخلفاء، تحقیق جمال‏الدین شیال، قاهره، المجلس الاعلى للشؤن الاسلامیه، ۱۳۸۷ ق.

ـ مقریزى، المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، قاهره، مکتب فرهنگى و دینى.

ـ مناوى، محمدحمدى، الوزارة و الوزراء فى العصر الفاطمى، قاهره، ۱۹۷۰م.

ـ ناصرى، عبدالله، فاطمیان در مصر، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۹٫

ـ نوبختى، حسن بن موسى، فرق الشیعه، تصحیح محمدصادق آل بحر العلوم، نجف، چاپخانه حیدریه، ۱۳۵۵ ق.

ـ هاینس هالم، فاطمیان و سنت‏هاى تعلیمى و علمى آنها، ترجمه فریدون بدره‏اى، تهران، ۱۳۷۷٫

چکیده

بررسى وضعیت شیعیان در جوامع مختلف و چگونگى برخورد حاکمان با آن‏ها غالبا از موضوعات مورد توجه برخى از محققان بوده است. در این مقاله ضمن بررسى وضعیت شیعیان در عصر صلاح‏الدین ایوبى به چگونگى به قدرت رسیدن او از دل حکومت فاطمیان در مصر و چگونگى برخورد او با تشیع اشاره مى‏شود. در ضمن علل کم‏رنگ شدن تشیع در مصر نیز بررسى شده است.

واژگان کلیدى: تشیع، مصر، شیعیان مصر و صلاح‏الدین ایوبى.

مقدمه

حاکمان شیعه (ادریسیان و فاطمیان) حدود چهار قرن در شمال افریقا حکم راندند. ادریسیان زیدى‏مذهب و فاطمیان که محور اصلى بحث در این تحقیق هستند، جزء شیعیان اسماعیلیه محسوب مى‏شدند. طبیعى است بنابر «الناس على دین ملوکهم» مردم شمال افریقا (مصر) نیز شیعه بودند و حکومت‏هاى یاد شده، تمام تلاش خود را در همراه کردن مردم تحت امر خویش با تشیع به کار مى‏بستند و در این راه توفیقات زیادى هم به دست آوردند. اما با سقوط فاطمیان و روى کار آمدن صلاح‏الدین ایوبى تقریبا تشیع به یک‏باره از آن سامان رخت بست. در این پژوهش برآنیم که در حد توان به این سؤال‏ها پاسخ گوئیم:

۱٫ برخورد صلاح‏الدین ایوبى با شیعیان و مذهب تشیع چگونه بوده است؟

۲٫ نقش تعصب در عملکرد و برخورد صلاح‏الدین با شیعیان چقدر بوده است؟

۳٫ صلاح‏الدین براى پیشبرد اهداف خود از چه ابزارى استفاده مى‏کرد؟

به نظر مى‏رسد که صلاح‏الدین با تعصب بالاى خود در جهت محو شیعه در مصر تلاش کرده است و این همان فرضیه‏اى است که در این نوشتار به اثبات خواهد رسید. هدف از این تحقیق شناخت وضعیت شیعیان مصر در قرن ششم (عصر صلاح‏الدین ایوبى) است.

۱-تشیع در شمال افریقا (مصر) پیش از صلاح‏الدین ایوبى

طبیعى است که مردم مصر در عصر حکومت فاطمیان شیعه بوده و به مذهب و اعتقادات خود پاى‏بند بودند. دستگاه خلافت با تأسیس مراکز علمى بزرگ، مثل الازهر و برپایى و جا انداختن مراسم و شعائر بزرگ شیعه، مثل عید غدیر۳۵۸ (به عنوان مظهر حقانیت شیعه)، عاشورا۳۵۹ (مظهر مظلومیت شیعه)، نیمه شعبان۳۶۰ (یکى از اصلى‏ترین عقاید شیعه، یعنى انتظار) و سایر مراسم و بزرگداشت‏ها مردم را به مذهب، آشناتر و دلگرم‏تر مى‏کردند و مردم هم به قصد نشان دادن میزان علاقه‏مندى خود به مذهبشان در این مراسم حضور فعال داشتند. حکومت هم در این زمینه، مساعدت‏هاى لازم را انجام مى‏داد و زمینه مناسب را براى انجام امور یاد شده فراهم مى‏کرد. از نظر اقتصادى و اجتماعى هم اگرچه حکومت فاطمى گاهى اوقات با بحران‏هایى روبه‏رو بود، ولى در این دوره، آرامشى نسبى در جامعه حاکم بود،۳۶۱ زنان از منزلتى خاص برخوردار بودند و سالخوردگان و بیوه‏زنان در مراکز خاصى نگهدارى مى‏شدند.۳۶۲ به طور کلى از گزارش‏هاى تاریخى مى‏توان نتیجه گرفت که مردم در این دوره، از نظر معیشتى و فرهنگى و براى انجام امور مذهبى خویش مشکل جدى نداشته‏اند. با توجه به حضور اسماعیلیان در مصر و اقدامات فرهنگى و فکرى آن‏ها، در ادامه درباره آن‏ها بحث مى‏شود.

یکى از فرقه‏هاى مهم شیعه، فرقه اسماعیلیه است. پیروان این فرقه به امامت اسماعیل، پسر امام صادق علیه‏السلام اعتقاد دارند. این در حالى بود که اسماعیل در زمان حیات امام صادق علیه‏السلام از دنیا رفت و آن حضرت نیز بارها بر امامت فرزند کوچک‏تر خود، امام موسى کاظم علیه‏السلام تأکید کرده بود.۳۶۳

اسماعیلیه به دو گروه عمده تقسیم شدند:

الف. گروهى قائل شدند که اسماعیل نمرده و قائم اوست. ایشان به اسماعیلیه خالصه شناخته مى‏شدند.

ب. گروه دیگرى معتقد شدند که امام صادق علیه‏السلام بعد از اسماعیل، نوه خود، یعنى محمد بن اسماعیل را به امامت منصوب کرده است. ایشان به نام مؤسس فرقه خویش، یعنى «اسماعیلیه مبارکه» شهرت یافتند.۳۶۴

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مناسبات تشیع و تصوف در آناتولى و تأثیر آن بر همگرایى صفویان و ترکمانان این منطقه
 • مقاله تاریخ‌ اجتماعى‌ شیعیان‌ ایران‌ و عراق‌ در قرن‌ پنجم‌ هجرى‌
 • مقاله انصار و گرایش آنان به تشیع
 • مقاله تشیع عبدالله ‌بن ‌عباس از منظر مناظرات او
 • مقاله پیدایش شیعه
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.